Startsida » Familjejuridik » Testamente och inbördes testamente

Testamente och inbördes testamente

Så skriver man ett juridiskt tryggt testamente

Behöver du hjälp? Fast pris vid hjälp från jurist

Syftet med ett testamente är att bestämma hur en persons tillgångar ska fördelas efter att vederbörande har avlidit. Om testatorn (vilket är den juridiska termen för den person som upprättar testamentet) är gift kan han eller hon upprätta ett gemensamt testamente med maken/makan. Det gemensamma testamentet kallas då inbördes testamente. Nedan svarar vi på de 5 viktigaste frågorna att tänka på när man ska skriva ner sin sista vilja.

Juristbyrån med enbart fasta priser

Vi hjälper dig gärna med:

  • Kostnadsfri juridisk utvärdering
  • Skräddarsytt testamente till fast pris
  • Fysiskt dokument av riktigt arkivpapper
Vi hjälper dig att skriva ett korrekt testamente till fast pris

Det behöver inte vara särskilt svårt att skriva ett testamente. Många kan klara av det på egen hand genom allmänna efterforskningar på nätet. Likväl är det ofta klokt att anlita juridisk expertis för att säkerställa att testamentet är lagligt och på ett tydligt sätt återspeglar testatorns vilja om vad som ska hända med kvarlåtenskapen.

Enkla Juridik hjälper gärna till med att upprätta testamenten (eller klandra dem). Vi jobbar bara med fasta priser och ger alltid dig som kund en offert på vad vår rådgivning kommer att kosta. Vi tar aldrig betalt förrän du uttryckligen godkänt offerten och givit oss i uppdrag att upprätta testamentet. Om du inte känner dig nöjd med utformningen av testamentet fortsätter vi till dess att du känner dig helt trygg i att det vi levererat återspeglar dina önskemål.

Hur skriver man ett testamente?

Det absolut viktigaste när ett testamente ska upprättas är att det uppfyller lagens formkrav. Enligt ärvdabalken (som är den lagstiftning som reglerar testamente) måste ett testamente vara skriftligt och bevittnat av två personer. Vittnens får inte själva vara arvingar eller omnämnas i testamentet. De måste också vara på plats när testatorn undertecknar testamentet.

Vid sidan av formkraven är det väldigt viktigt att vara tydlig och pedagogisk när man upprättar ett testamente. Det ska inte finnas något utrymme för missförstånd när testamentet så småningom tillkännages för arvingar och testamentstagare (de personer som omnämns i testamentet). Om testamentet är diffust formulerat kan det i värsta fall leda till utdragna och kostsamma juridiska konflikter.

Vad är ett inbördes testamente?

Ett inbördes testamente är ett testamente som två makar upprättar gemensamt. I ett inbördes testamente framgår vad makarna önskar ska ske med respektive persons tillgångar, beroende av vem som avlider först. Förenklat kan man därmed säga att ett inbördes testamente är två testamentet som slagits samman till ett.

Vilka fördelar finns det med ett inbördes testamente?

Den främsta fördelen med ett inbördes testamente är att det tydligt framgår hur makarnas viljor förhåller sig till varandra. Genom att upprätta ett inbördes testamente, istället för två separata testamenten, minimeras risken för missförstånd och tvister bland dödsbodelägarna.

Hur ska man testamentera enskild egendom?

Ett testamente kan föreskriva att den egendom som testamenteras bort ska vara mottagarens ”enskilda egendom”. Innebörden av begreppet ”enskild egendom” är att mottagaren inte behöver dela med sig av den om han eller hon skulle separera från sin sambo eller skiljas från sin maka. Genom att införa ett villkor om enskild egendom i testamentet säkerställs därmed att egendom som testatorn bryr sig särskilt mycket om (exempelvis en fastighet eller en båt) permanent stannar hos testamentstagaren.

Vad kostar ett testamente?

Att skriva ett testamente kan variera lite i komplexitet och hur mycket tid det beräknas ta att upprätta. Om din sista vilja inte är särskild komplicerad och du har inga omfattande och specifika krav kan vi skräddarsy ditt testamente från 2 900 kr. Självklart är vår juridiska utvärdering av din situation alltid kostnadsfri. Välkommen att höra av dig till Enkla Juridik!

Vill du få hjälp med ett testamente? Ta kontakt.

Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!

...