Startsida » Fordran & Lån » Driva in skuld

Driva in skuld från privatperson

Dina rättigheter när någon inte betalar en skuld

Ett lån kan vara alltifrån miljontals kronor för att köpa en bostad till några hundralappar för en tågbiljett till en kompis som glömt plånboken hemma.

Oavsett beloppets storlek är den grundläggande principen enkel: Om det rör sig om ett lån är mottagaren skyldig att betala tillbaka i enlighet med de villkor som ställts upp. Villkoren behöver inte nödvändigtvis vara skriftliga men det underlättar naturligtvis om det finns ett fysiskt eller digitalt avtal som bevisar att låneförhållandet existerar.

Om låntagaren bryter mot betalningsvillkoren, och det inte går att göra upp i godo, kan långivaren vända sig till Kronofogden och/eller tingsrätten för driva in den obetalda skulden.

Enkla Juridik hjälper både privatpersoner och företagare som lånat ut pengar som inte betalats tillbaka. Om du eller ditt företag drabbats av detta är du varmt välkommen att höra av dig för en kostnadsfri utvärdering. Skicka in ditt ärende med hjälp av formuläret nedan!

Om du, vare sig du är privatperson eller företagare, lånat ut pengar som inte betalats tillbaka är du varmt välkommen att höra av dig till Enkla Juridik. Skicka in ditt ärende för en kostnadsfri juridisk utvärdering av ditt fall!

Juristbyrån med enbart fasta priser

Vi hjälper dig gärna med:

  • Kostnadsfri utvärdering av det juridiska läget
  • Förlikningsförhandlingar med låntagaren​
  • Skicka inkassokrav​ och ansökan till Kronofogden
  • Rättsprocess
Hur kräver jag tillbaka pengar för ett obetalt lån?

I första hand ska du vända dig till låntagaren och tydliggöra att du tänker vidta skarpa rättsliga åtgärder om inte lånet betalas tillbaka. Hjälper inte det kan du välja mellan att gå till Kronofogden (med en ansökan om betalningsföreläggande) eller tingsrätten (med en stämningsansökan).

Kronofogden har inte möjlighet att avgöra vem som har rätt i en tvist så om du vet att låntagaren kommer att protestera mot kravet är det smidigast att gå direkt till tingsrätten. Väl i domstol är det upp till dig att bevisa att lånet existerar och inte betalats tillbaka på det vis som avtalats.

Måste ett låneavtal vara skriftligt?

Nej, det finns inga särskilda krav på hur ett låneavtal ska vara utformat för att det ska vara juridiskt giltigt. I princip är ett muntligt låneavtal lika mycket värt som ett skriftligt. Däremot underlättar det väldigt mycket ur bevissynpunkt om lånevillkoren på något vis dokumenterats skriftligen (på papper, i ett sms eller liknande). En tumregel är därför att aldrig låna ut pengar utan att upprätta någon form av dokumentation. Om du lånar ut pengar utan att upprätta dokumentation bör du vara mentalt inställd på att pengarna kan gå förlorade.

Hur kan jag bevisa att pengarna jag lånat ut är ett lån?

Den mest grundläggande bevisningen är att du kan visa upp ett kvitto från exempelvis internetbanken på att en transaktion har blivit genomförd. Att låna ut pengar kontant är aldrig en bra idé, åtminstone inte utan att du får ett väldigt tydligt kvitto.

Utöver transaktionsunderlag är det ur ett bevisperspektiv positivt om överföringen kopplas till ett skuldebrev eller någon annan form av låneavtal (fysiskt eller digitalt). Om du både kan visa upp transaktionsunderlag och ett skuldebrev har du ett mycket starkt case i domstol.

Gällande överföringar mellan privatpersoner finns det rättsfall från Högsta domstolen där det framgår att det är mottagaren av ett belopp som kan bli skyldig att bevisa att beloppet inte är ett lån. Ett typexempel på detta är att en person swishar över 20 000 kr till en kompis som befinner sig i ekonomisk knipa. Utgångspunkten är då att kompisen måste bevisa att beloppet inte är ett lån, utan en gåva. Skälet till denna så kallade omvända bevisbörda är att det nästan aldrig är så att privatpersoner, som inte är släkt, överför stora summor pengar till varandra utan att förvänta sig att få tillbaka beloppet.

Även om du har dåligt med bevisning, men ändå kan visa att en transaktion har ägt rum, finns det alltså goda möjligheter att vinna i domstol.

Hur kan Enkla Juridik hjälpa dig?

Först och främst utvärderar vi vilka möjligheter till framgång som finns i relation till det bevismaterial som du kan presentera. Det är alltid bra att låta en jurist göra en bedömning av styrkan i den dokumentation du har, eftersom att det kräver åtminstone grundläggande kunskaper om bevisvärdering och hur man bedriver en process vid domstol.

Visar det sig att bevisläget är starkt ger vi dig ett konkret förslag på åtgärd och en offert på vad vår fortsatta rådgivning kommer att kosta. Om du accepterar förslaget hjälper vi dig hela vägen in i mål.

Vill läsa mer om lån och bevisläge? Läs då gärna vårt blogginlägg.

Skicka in ditt ärende

Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!

...