Startsida » Familjejuridik » Klander och jämkning av testamente

Klander av testamente

Så kan du få ett testamente ogiltigförklarat

Behöver du hjälp? Fast pris vid hjälp från jurist

Ett testamente som på något vis bryter mot lagens bestämmelser kan antingen jämkas eller klandras. Jämkning av testamente innebär att en eller flera bröstarvingar kräver att få ut sina laglotter. Med begreppet klander av testamente avses att en arvinge går till domstol i syfte att få testamentet ogiltigförklarat.

Nedan förklarar vi mer om hur man klandrar ett testamente. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Vi utvärderar din situation kostnadsfritt.

Juristerna på Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

Hur klandrar man ett testamente?

Ett testamente kan klandras genom att en arvinge skickar in en stämningsansökan till tingsrätten. Syftet med stämningsansökan är då att domstolen ska komma fram till att testamentet inte är giltigt. En sådan process måste inledas senast sex månader efter att arvingen blev delgiven testamentet (det vill säga fick kunskap om innehållet i testamentet).

För att ett testamente ska kunna klandras krävs antingen att testamentet är formellt felaktigt (i praktiken att det upprättats utan vittnen) eller att testamentet inte återspeglar testatorns egentliga vilja. Så kan vara fallet om testatorn tvingats skriva under testamentet under påverkan av en psykisk störning.

Se vår förklaringsvideo

Vad är jämkning av testamente?

Möjligheten till jämkning av ett testamente uppstår om testamentet inkräktar på en bröstarvinges rätt till laglott. Enligt svensk lagstiftning går det inte, under förutsättning att den avlidna hade barn eller andra bröstarvingar, att testamentera bort mer än 50 procent av kvarlåtenskapen. Bröstarvingarna (barn eller barnbarn) har alltså tillsammans rätt till minst 50% av kvarlåtenskapen. Om ett sådant testamente ändå har upprättats kan den eller de bröstarvingar som missgynnats kräva att testamentet jämkas (det vill säga justeras på ett sådant vis att rätten till laglott respekteras).

Hur fördelas dödsboet om testamentet skulle ogiltigförklaras?

Om ett testamente ogiltigförklaras fördelas kvarlåtenskapen i enlighet med de regler som återfinns i ärvdabalken. Med andra ord fördelas den avlidnas tillgångar på det vis som skulle ha skett om ett testamente överhuvudtaget inte existerat. Om den avlidna hade barn eller andra bröstarvingar är det dessa personer som får dela på arvet.

Vad kostar det att klandra ett testamente?

Kostnaden för en klandertalan kan variera rätt mycket. Anledningen är att komplexiteten och den beräknade tiden kan variera kraftigt beroende på ärendet. Om du vill veta vad det kostar att få hjälp av våra jurister är du varmt välkommen att höra av dig. Vi tar enbart fasta priser så du aldrig blir överraskad över kostnaden. 

Vi på Enkla Juridik utvärderar din situation kostnadsfritt

Vi på Enkla Juridik hjälper gärna till med frågor som rör klander av testamente. Om vi tror att det finns realistiska möjligheter att få ett testamente ogiltigförklarat erbjuder vi dig ett fast pris för att driva en klandertalan. Du betalar aldrig någonting innan du uttryckligen godkänt vår offert och gett oss i uppdrag att företräda dig. Varmt välkommen in med ditt ärende så kan vi utvärdera din situation helt kostnadsfritt!

Skicka in ditt ärende

Kostnadsfri juridisk utvärdering. Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!