Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Startsida » Lån & Skuld » Deposition vid hyra

Deposition vid hyra

Dina rättigheter när hyresvärden inte återbetalar en deposition vid utflyttning

Depositioner är vanligt förekommande när en bostad, som kan vara en lägenhet eller en villa, hyrs ut i andra hand. Det är också mer regel än undantag att en kommersiell hyresgäst får erlägga en deposition vid hyra av en affärslokal. Tanken med en deposition är att hyresvärden, om hyresgästen efterlevt alla sina skyldigheter, ska återbetala depositionsbeloppet i omedelbart samband med att hyresgästen flyttar ut.

Avräkning på en deposition får endast ske om hyresgästen orsakat skador på hyresobjektet som inte beror på normalt slitage, inte betalat hyran eller andra kostnader i tid eller slarvat kraftigt med flyttstädningen. Det händer dock att hyresvärden, av ren girighet eller till följd av okunskap, presenterar grundlösa argument för att inte återbetala hela eller en del av depositionen. Ibland kan det egentliga skälet till hyresvärdens inställning vara att hen helt enkelt glömt bort att en deposition tagits ut och att de pengar som hyresgästen överfört till hyresvärden sammanblandats med dennes egna pengar. Detta är särskilt vanligt om hyresavtalet avser en privatbostad och hyresförhållandet varat under en längre tid.

Om du är hyresgäst och anser att din hyresvärd på felaktiga grunder vid utflyttning vägrar återbetala en deposition är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Enkla Juridik. Vi utvärderar situationen kostnadsfritt och presenterar därefter en offert med ett fast pris för att bistå dig med indrivningsprocessen mot hyresvärden.

Juristerna på Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

Se vår förklaringsvideo
Vad kan jag göra när hyresvärden vägrar att återbetala depositionen?

Om din hyresvärd vägrar att betala tillbaka en deposition, och du anser att de argument som hyresvärden anfört till stöd för sin inställning inte är godtagbara, kan du vända dig till Kronofogden och/eller tingsrätten. Till Kronofogden kan du ge in en ansökan om betalningsföreläggande. Det är dock bara meningsfullt att vidta denna åtgärd om du bedömer att det finns en chans att hyresvärden kommer att betala frivilligt – exempelvis om hyresvärden medgett återbetalningsskyldighet men för stunden saknar betalningsförmåga. Kronofogden har inget mandat att avgöra tvister och kan således inte bestämma om det är du eller hyresvärden som har rätt. Om du vet att hyresvärden inte kommer tillmötesgå ditt krav är det enda alternativ som står till buds att ge in en stämningsansökan till tingsrätten.

Innan du vidtar en skarp rättslig åtgärd är det bra att du får ditt krav utvärderat av en jurist. Vi på Enkla Juridik tillhandahåller en kostnadsfri bedömning och hanterar sedan ärendet med tillämpning av ett fast pris. Om vi anser att du har rätt att få tillbaka depositionen, och du accepterar den offert som vi presenterar, blir den första åtgärden att skicka ett kravbrev till hyresvärden. Om det inte leder till frivillig betalning får saken tas vidare till någon av ovannämnda instanser.

Är det överhuvudtaget tillåtet att ta ut depositionsavgifter av hyresgäster?

Hyreslagen (mer formellt 12 kap. jordabalken) anger varken att det är tillåtet eller förbjudet för hyresvärden att ta ut en deposition av hyresgästen. I praktiken är det dock lagligt för hyresvärden att, under förutsättning att storleken på depositionen inte kan anses oskälig, uppställa ett sådant villkor för ingående av ett hyresavtal.

Om en deposition tagits ut ska den fungera som en ekonomisk säkerhet för hyresvärden och får endast tas i anspråk om hyresgästen på något vis missköter sig – exempelvis genom att inte betala hyran i tid eller av vårdslöshet orsakar skador på hyresobjektet. Det kan också vara befogat att göra avdrag på depositionen om hyresgästen inte levt upp till en avtalad skyldighet att ombesörja flyttstädning eller om den städning som hyresgästen utfört är av undermålig kvalitet.

Om hyresgästen vid utflyttningen infriat samtliga förpliktelser ska depositionen genast återbetalas. Att hyresvärden eventuellt inte har råd att betala tillbaka utgör aldrig ett juridiskt giltigt skäl att dröja med återbetalningen.

Vad kostar det att anlita Enkla Juridik?

Om din hyresvärd, efter att du flyttat ut från en privatbostad eller en lokal, vägrar returnera den deposition du betalat är du varmt välkommen att kontakta oss på Enkla Juridik. Vi utvärderar din förfrågan kostnadsfritt och presenterar därefter en offert med ett fast pris för det fortsatta arbetet. Om depositionen understiger ett halvt prisbasbelopp tillämpas vi vår prismodell för förenklade tvistemål – vilket innebär att arvodet till absolut största delen är prestationsbaserat och att den ekonomiska risken med att gå till domstol är kraftigt begränsad. Hör av dig genom att fylla i formuläret nedan eller ring 020-89 95 96.