Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Privatjuridiska tjänster

Våra jurister hjälper dig

✓ Kostnadsfri juridisk utvärdering

✓ Alltid fasta priser

På Enkla Juridik arbetar vi i stor utsträckning med juridiska frågor som rör privatpersoners mellanhavanden med varandra och med företag. Nedan följer en kortfattad presentation av de rättsområden som faller under vårt privatjuridiska tjänsteutbud. I menyn hittar du utförlig information om de specifika tjänster vi tillhandahåller.

Bostadsjuridik

Nästan alla människor kommer någon gång i livet i kontakt med juridiska frågor, utmaningar och problem med anknytning till den egna bostaden. På Enkla Juridik eftersträvar vi att kunna hjälpa till med alla ärenden som rör privatpersoners bostadssituation, oavsett om kunden bor i hyresrätt, bostadsrätt eller villa. Några vanligt förekommande typer av ärenden som vi hanterar är tvister med hantverkare, upprättande av köpehandlingar och processer om dolda fel i lägenheter och fastigheter.

Familjejuridik

På Enkla Juridik arbetar ett flertal jurister med expertis inom såväl ekonomisk som renodlat social familjerätt. Vi bistår dagligen kunder med upprättande av testamenten, bouppteckningar, arvskiftesavtal och andra dokument med familjerättslig prägel. Vi agerar både som neutrala rådgivare i förhållande till flera personer och som ombud med uppgift att tillvarata enskilda personers.

Våra jurister

Lån & Skuld

När människor och företag tvistar med varandra handlar det i de flesta fall om pengar. Någon vill ha betalt och motparten anser sig av något skäl inte vara betalningsskyldig. Enkla Juridik hjälper till med att förebygga tvister (genom att exempelvis upprätta skuldebrev) och hantera tvister när de väl uppkommit (exempelvis genom indrivningsprocesser).

Migrationsrätt

Frågor med koppling till migration har varit i blickfånget under lång tid. Det finns en rad olika skäl till att människor söker sig till Sverige, exempelvis för att arbeta eller studera. Oavsett anledningen kan Enkla Juridik bistå med rådgivning och agera som ombud gentemot Migrationsverket och domstolar.

Hör av dig till oss på Enkla Juridik

Om du har funderingar kring något av ovannämnda rättsområden, eller om du befinner dig i en besvärlig situation som snabbt måste hanteras, är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Enkla Juridik. Vi utvärderar din förfrågan kostnadsfritt och presenterar sedan en offert med ett fast pris för fortsatt rådgivning. Ta kontakt genom att fylla i formuläret längst ned på denna sida eller ring 020-89 95 96.