Startsida » Familjejuridik » Testamentsexekutor

Testamentsexekutor

Så fungerar juridiken för exekutorer av testamenten

Behöver du hjälp? Fast pris vid hjälp från jurist

En testamentsexekutor är en av testatorn (den vars egendom testamentet gäller) utsedd person att förvalta och fördela dödsboet efter att testatorn gått bort. Det finns många fördelar med en testamentsexekutor. Den främsta fördelen med att utse en utomstående att exekvera testamentet är att risken för intressekonflikter minimeras. Det säkerställer att ditt arv hamnar hos rätt personer/organisationer, gör att arvsprocessen blir smidigare och minskar risken för konflikt bland dödsbodelägarna. 

På Enkla Juridik erbjuder vi oss att bli förordnade till testamentsexekutorer. Det gör vi genom att vi upprättar ditt testamente helt efter din vilja. Vi har redan blivit utsedda till detta uppdrag i flertalet testamenten. För personer som har ett mycket komplext arv att lämna efter sig, som vill donera merparten av sitt arv till välgörenhet eller som har en liten bekantskapskrets rekommenderar vi att man utser någon att exekvera den sista viljan.

Jurister Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

Vad är en testamentsexekutor?

En testamentsexekutors uppgift är att ta hand om förvaltningen av dödsboet och se till att egendomen i dödsboet fördelas enligt vad som står i testamentet. När testamentet vunnit laga kraft ansvarar testamentsexekutorn för dödsboet och rätten att förvalta egendomen överflyttas därmed från dödsbodelägarna till testamentsexekutorn. Om testatorn önskar ha testamentsexekutor är det vanligt att det är juristen som upprättat testamentet som tar det uppdraget.

När ska man utse en testamentsexekutor?

En testamentsexekutor kan bara utses i ett testamente och kan således endast utses innan någon avlidit. Man kan utse en testamentsexekutor om man vill garantera att dödsbodelägarna kommer att följa testamentet. Har man en mer komplex familjesituation kan det vara en god idé att skriva in en exekutor i testamentet.

Hur förordnas en testamentsexekutor?

En testamentsexekutor förordnas genom att förordnandet skrivs in i testamentet. För att ett förordnande ska vara gällande måste testamentet vara giltigt, d.v.s. upprättas enligt de formkrav som finns.

Vad är exekutorns roll vid ett arvskifte?

Testamentsexekutorns roll är att se till att arvet fördelas såsom skrivits i testamentet. Exekutorn ska med andra ord se till att de förordnanden som finns i testamentet verkställs men även biträda dödsbodelägarna i bouppteckningen och arvskiftet. Det är också testamentsexekutorns uppgift att informera dödsbodelägarna om någon förutsättning ändras.

Hur ska man formulera testamentet för att utse en viss person till exekutor?

Förordnandet av testamentsexekutor kan formuleras på lite olika sätt. Man kan exempelvis skriva att testamentsexekutorn ska utreda boet eller att denne ska utreda boet och verkställa testamentets förordnande. En testamentsexekutor kan även utses utan att några befogenheter anges. Oavsett hur förordnandet formuleras så anses en testamentsexekutor ha utsetts med uppdrag att förvalta och utreda dödsboet.

Vad är skillnaden mellan en boutredningsman och en testamentsexekutor?

Att ansöka om en boutredningsman är frivilligt och något som dödsbodelägarna gör hos tingsrätten. En testamentsexekutor väljs ut av testatorn och skrivs in i ett testamente på förhand. En boutredningsman kan som huvudregel inte överlåta fast egendom utan dödsbodelägarnas samtycke. Ifall samtycke från samtliga delägare saknas kan boutredningsmannen ansöka hos rätten att överlåta egendomen ändå. En testamentsexekutor behöver inte ha något samtycke från delägarna utan kan sälja fast egendom, om det är i enlighet med testamentet. Om arvingarna inte kan komma överens kan de ansöka om en skiftesman. Ifall det då redan finns en testamentsexekutor får denna automatiskt rollen som skiftesman.

Vad ska man tänka på när man vill hitta en pålitlig och kunnig testamentsexekutor?

I princip vem som helst kan vara testamentsexekutor. Det finns inga formella krav på att man exempelvis måste vara juridisk sakkunnig. Arvtagare och testamentstagare kan inte agera exekutor. Vanligast är att man ber en jurist ställa upp. Enkla Juridik hjälper dig självklart om du önskar förordna en testamentsexekutor till ditt testamente. Vi hjälper dig att både upprätta testamente och ställer upp som testamentsexekutor.

Skicka in ditt ärende

Kostnadsfri juridisk utvärdering. Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!