Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Tillstånd & licenser

För företag som behöver tillstånd från myndigheter

✓ Kostnadsfri juridisk utvärdering

✓ Alltid fasta priser

Tillståndsjuridik

Många företagare behöver få olika tillstånd för att bedriva verksamhet. Restauranger behöver serveringstillstånd, kiosker tobakstillstånd och spelbolag behöver spellicens. Utan dessa licenser och tillstånd är verksamheten helt- eller delvis illegal. Det gör att myndighetstillstånd är helt avgörande för dig som företagare. 

Tyvärr kan tillståndsförfaranden ibland vara långsamma och i vissa fall upplevas som godtyckliga. Det är många som hör av sig till oss och berättar att det inte förstår varför de inte tilldelades ett tillstånd. Eller varför tillstånd återkallas.

Ofta kan ansökningsprocessen vara komplicerad och behäftad med krav och kriterier som är svåra att navigera. 

Oavsett om det rör ansökningar, återkallelser eller avslag på beslut om tillstånd så kan vi hjälpa till. Vi har ett fåtal jurister som är specialiserade på förvaltningsrättsliga ärenden såsom tillståndsförfaranden. Tveka inte att ta kontakt med oss om du behöver hjälp.

Kontakta oss för en kostnadsfri utvärdering

Telefontider vardagar kl 6:30 – 21:00, helgdagar 10:00 – 18:00.

Våra jurister

Jurister för tillstånd, förordnanden och licenser

Som tidigare nämnd är rätt tillstånd och licenser helt avgörande för vissa företag. Däremot kan kontakten med myndigheter många gånger vara svår. Som tur är har vi en handfull jurister som jobbar med förvaltningsjuridik och som älskar att hänge sig åt tillstånds- och licensförfaranden.

Vi hjälper företag med alla möjliga tillståndsfrågor. Det kan vara allt från ordningsvaktsförordnanden, spellicens eller alkoholtillstånd mm. Dessa förfaranden (och fler därtill) är vi vana att hantera.

Men du är också välkommen att kontakta våra jurister ifall du har ett ovanligt ärende. Anledningen är att proceduren ofta är densamma. Med våra juristers långa erfarenhet är det därför inga problem för oss att sätta in oss i ett nytt förfarande eftersom de processuella reglerna ofta är desamma.

Ansökningar

Behöver du hjälp att ansöka om tillstånd? Våra jurister hjälper dig att analysera kraven och fylla i eller komplettera din ansökan. 

Avslag på ansökningar

Det är inte ovanligt att med framgång överklaga avslag. En relativt stor andel förvaltningsrättsliga domar ändrar myndighetsbeslut (även om det fortfarande är en minoritet som ändras). 

Vi har lång erfarenhet av att driva mål i de olika förvaltningsrätterna runtom i landet. Eftersom förvaltningsmål oftast avgörs enbart genom handlingar och sällan genom fysiska förhör eller förhandlingar i domstol kan vi hjälpa företagare i hela Sverige.

Återkallelse & indragning av tillstånd
Att förlora ett tillstånd kan för många näringsverksamheter innebära ett dråpslag. Vanliga exempel är restauranger som förlorar serveringstillståndet och hotell vars hotelltillstånd återkallas. För dylika, och många andra, verksamheter är det extremt viktigt att det finns duktiga jurister att vända sig till för att minimera skadan – och i bästa fall vinna i förvaltningsrätten. 

Fördelarna med juristbyrån Enkla Juridik

check_1

Kostnadsfri
utvärdering

lamp

Digital och fysisk
rådgivning

message

Svarsgaranti 1
arbetsdag

note

Enbart fasta
priser

Våra kunder rekommenderar oss