Startsida » Familjejuridik » Skilsmässa

Skilsmässa

Detta ska du tänka på när du skiljer dig

Behöver du rådgivning? Fast pris vid hjälp från jurist.

...men först en kostnadsfri juridisk utvärdering.

En skilsmässa är ofta förknippad med såväl känslomässiga som praktiska problem. Även om beslutet att skiljas är fattat i samförstånd kan processen ge upphov till avsevärd sorg, frustration och besvikelse. Att under sådana omständigheter tvingas hantera ett stort antal praktiska frågor kan vara mycket påfrestande. För att minimera problemen kan det ibland vara klokt att ta hjälp av en jurist.

I nedan text förklarar vi vad en skilsmässa är, hur fördelning av egendom sker och vad olika moment i en separation innebär. Om du vill läsa en guide på hur en skilsmässa går till steg för steg kan du hitta guiden här → Hur går det till när man skiljer sig? GUIDE steg-för-steg.

Om du behöver hjälp är du varmt välkommen att höra av dig för en kostnadsfri juridisk utvärdering. Skulle du sedan vilja anlita oss kommer vi först överens om ett fast, överenskommet pris innan vi sätter igång.

Juristerna på Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

Vad är en skilsmässa rent juridiskt?

Den juridiskt korrekta termen för skilsmässa är ”äktenskapsskillnad”. För att åstadkomma en skilsmässa/äktenskapsskillnad måste en ansökan skickas in till tingsrätten. Detta är i sig inte komplicerat (Domstolsverkets formulär för ansökan hittar du här).

Om de som önskar skilja sig har barn under 16 år måste skilsmässan föregås av en så kallad ”betänketid” på sex månader. När betänketiden gått ut fattar tingsrätten beslut om äktenskapsskillnad, under förutsättning att makarna inte ångrat sig. I de fall det inte finns barn under 16 år kan beslutet om äktenskapsskillnad meddelas direkt av tingsrätten.

Hur går en skilsmässa till?

Det praktiskt mest betydelsefulla momentet i en skilsmässa är bodelningen. En bodelning ska ske om det inte finns ett äktenskapsförord. Genom bodelningen fördelar makarna egendom sinsemellan. Utgångspunkten är att allting ska delas lika. Det finns dock en hel del undantagsregler att ta hänsyn till. Den som är osäker på vilken egendom som ska omfattas av bodelningen bör därför konsultera en jurist. Makarna är alltid, oavsett de formella reglerna, fria att i samförstånd fatta beslut om hur egendomen ska delas upp. Det är med andra ord fullt tillåtet att välja att inte dela upp egendomen lika.

Hur fördelas skulder vid en skilsmässa?

En make eller maka kan aldrig bli tvungen att överta den andra personens skulder. Skulder avräknas alltid vid bodelningen och stannar hos den person som ådragit sig skulden. Om en make eller makas skulder överstiger dennes tillgångar leder det till att den andra personen inte får någon egendom genom bodelningen. Här kan du läsa hela vår specialartikel som handlar om hur skulder fördelas vid skilsmässa.

Hur fördelas tillgångar som hus och pengar vid skilsmässa?

Den juridiska utgångspunkten är att bostad och pengar behandlas som all annan egendom. Under förutsättning att bostaden eller pengarna inte är enskild egendom ska det således delas upp i lika delar mellan makarna. Det finns dock en del undantagsregler som exempelvis kan leda till att den make eller maka som är i särskilt stort behov av en bostad får företräde till denna. 

Hur fördelas vårdnaden av barn vid skilsmässa?

Det finns inget direkt samband mellan en skilsmässa och frågan om hur vårdnaden av eventuella barn ska delas upp. Makarna kan dock välja att få frågan om vårdnad prövad inom ramen för ansökan om skilsmässa/äktenskapsskillnad. Om vårdnadsfrågan inte prövas av tingsrätten får makarna, som i regel är vårdnadshavare båda två, själva bestämma hur ansvaret för barnen ska läggas upp.

Vad kan Enkla Juridik hjälpa till med?

Enkla Juridik hjälper gärna till med att reda ut frågor som är kopplade till skilsmässa. Vi eftersträvar att hjälpa båda parter men kan även ställa upp som företrädare för en av makarna. Vi utvärderar alla förfrågningar förutsättningslöst och kostnadsfritt och tar aldrig betalt förrän du/ni uttryckligen godkänt en av oss lämnad offert. Varmt välkommen med ditt ären

Skicka in ditt ärende

Kostnadsfri juridisk utvärdering. Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!