Bostadsjuridik

Våra bostadsjurister hjälper dig

✓ Kostnadsfri juridisk utvärdering ✓ Alltid fasta priser

Bostadsjuridisk hjälp till fast pris

Oftast fungerar relationen med hyresvärden, bostadsrättsföreningen, mäklaren eller hantverkaren bra men ibland uppstår konflikter. Bostadsjuridiska konflikter springer ofta snabbt iväg både vad gäller kostnader och känslor. Bostadsjuridik kan exempelvis handla om en för hög hyra, brister i en köksrenovering, en stökig hyresgäst eller en bostadsrättsförening som, trots att medlemmen har ett giltigt skäl, vägrar att lämna samtycke till andrahandsuthyrning.

Juridik vid köp av bostad

Inte sällan får vi som bostadsjurister in frågor från personer som nyligen köpt en bostad. I den rådande bostadsmarknadssituationen är det många som vill lämna ett förhandsavtal. Då ser vi över möjligheten för våra klienter att juridiskt tryggt kunna häva avtalet eller förhandla sig ur. Andra vanliga frågor rör dolda fel. Ibland händer det att bostadsköpare upptäcker fel i bostaden som de inte hade kunnat förutse. Även där bjuder vi på en kostnadsfri juridisk utvärdering.

Bostadsjuridik och hyresförhållande

Många av de tvister som kan uppstå i ett hyresförhållande eller inom en bostadsrättsförening hanteras av hyresnämnden. Hyresnämnden är en slags specialdomstol där domaren är särskilt kunnig på hyreslagen och bostadsrättslagen. I hyresnämnden finns inget ansvar för motpartens kostnader för den som förlorar, vilket innebär en stor fördel i jämförelse med att driva en bostadsjuridisk process vid tingsrätten.

Juridik för bostadsrättsföreningar

En del av våra klienter är bostadsrättsföreningar. Där hjälper vi till med allt från upprättandet av viktiga avtal till att hantera ärenden med medlemmar. Vi kan också bistå med stadgerelaterade frågor som stadgerevisioner och allmänna uppdateringar av föreningens reglementen.

→ Välkommen om du behöver juridisk rådgivning för din bostadsrättsförening.

Våra bostadsjurister hjälper våra klienter varje dag

Enkla Juridik hanterar bostadsjuridik varje dag. Våra bostadsjurister bistår i alla typer av frågor, oavsett om tvisten ska avgöras av hyresnämnden eller tingsrätten. Vi ger en kostnadsfri juridisk utvärdering i hur det juridiska läget ser ut för dig. Vi tar inget timarvode utan ger förslag på provision eller ett fast pris till alla som inkommer med en förfrågan till oss.

Varmt välkommen att skicka in ditt ärende, vi svarar alltid inom en arbetsdag. Vi återkommer med en kostnadsfri utvärdering av ditt fall för att hjälpa dig med bostadsjuridiken.

Våra kunder rekommenderar oss

Skicka in ditt ärende & få en kostnadsfri utvärdering

Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!

...