Startsida » Familjejuridik » Bodelningsavtal

Bodelningsavtal

Vad är det och vad är viktigt att tänka på?

Behöver du hjälp? Fast pris vid hjälp från jurist

En bodelning ska alltid  avslutas med  ett bodelningsavtal. Anledningen är att avtalet gör det tydligt för alla parter vad som överenskommits. Vanligtvis innehåller avtalet en förteckning över tillgångarna, hur boet fördelas, en nöjdhetsförklaring mm. Ett bodelningsavtal skrivs med fördel av en jurist eftersom det finns en del juridiska krav att förhålla sig till. Avtalet måste överensstämma med verkligheten och bli korrekt. Detta gäller särskilt då avtalet kan användas i bevishänseende i relation till den andre parten och som underlag för banker, Skatteverket och andra eventuella tredje parter.

Nedan förklarar vi mer om vad bodelningsavtalet ska innehålla och vad som är viktigt för dig att tänka på.

Behöver du hjälp? Hör av dig till oss så återkommer vi med en kostnadsfri utvärdering av din situation och/eller ett prisförslag.

Jurister Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

Vad är ett bodelningsavtal?

Ett bodelningsavtal är ett formellt skriftligt avtal som krävs för att en bodelning ska vara giltig. Ett sådant avtal kan skrivas i samband med skilsmässa, samboseparation, dödsfall eller om man vill göra en bodelning under äktenskapet. Bodelningsavtalet reglerar helt enkelt vem som får vad vid bodelningen och att en bodelning har skett.

Vad ska ett bodelningsavtal innehålla?

I äktenskapsbalken finns regler om vad som ska ingå i en bodelning och hur egendomen ska fördelas. Det ska däremot poängteras att avtalsfrihet råder, så parterna kan välja att fördela sin egendom på ett annat sätt om de skulle vilja det. Enligt Högsta domstolen ska det i bodelningsavtalet åtminstone framgå att en bodelning har skett och att parterna är överens och inte har några vidare anspråk mot varandra. Det finns alltså inget krav på att bodelningsavtalet måste innehålla specifik information om hur all egendom har fördelats – av praktiska skäl bör det däremot framgå hur de viktigaste tillgångarna och skulderna fördelats mellan parterna.

Vilka är formkraven?

Det enda formkravet är att avtalet ska vara skriftligt och undertecknat av båda parterna. Om bodelningen sker efter ett dödsfall ska handlingen upprättas och undertecknas tillsammans med arvingarna och universella testamentstagare. I övrigt finns det inga direkta formkrav som måste följas för att bodelningsavtalet ska bli giltigt.

När måste man upprätta ett bodelningsavtal?

Bodelning ska ske vid skilsmässa eller efter en makes död. Det kan också göras under äktenskapet eller vid en samboseparation om någon av parterna begär det. För att bodelningen ska vara giltig krävs att man skriver ett bodelningsavtal – bodelningen anses alltså inte förrättad förrän ett sådant avtal upprättats och undertecknats av parterna så det är bra att upprätta ett så snart som möjligt. Dessutom kräver banker ofta bodelningsavtal för att ha som underlag vid beslut om nya bolån, så det är fördelaktigt att ett sådant avtal upprättas skyndsamt om parterna vill skaffa nya bostäder.

Varför ska ett bodelningsavtal skrivas så snart som möjligt efter en separation?

Vi rekommenderar starkt att ett bodelningsavtal skrivs i så nära anslutning till separationen som möjligt. Detta beror på att det går att begära bodelning flera år efter en skilsmässa, och parternas ekonomiska situation kan ha väsentligt ändrats under den tiden. I sammanhanget ska även nämnas att anspråk på bodelning endast gäller i ett år från en samboseparation, men likväl kan det vara bra att upprätta ett bodelningsavtal (om bodelning sker) så snart som möjligt eftersom mycket kan hända på ett år!

Vad är en nöjdhetsförklaring?

En nöjdhetsförklaring i bodelningsavtalet visar på att parterna är nöjda med resultatet i bodelningen och att de inte har några vidare anspråk mot varandra. Det är bra att ha en nöjdhetsförklaring för att tydligt markera att parterna ekonomiskt går skilda vägar.

Måste bodelningsavtalet registreras?

Ett bodelningsavtal kan registreras hos Skatteverket och läggs därmed i äktenskapsregistret. Det finns inget krav på att själva bodelningsavtalet ska registreras utan detta är frivilligt. Ett bodelningsavtal kan antingen skrivas medan ni fortfarande är gifta eller i anslutning till en separation. Om ni väljer att göra en bodelning under äktenskapet måste däremot bodelningen först anmälas till Skatteverket för att bli giltig, först efter att det är gjort kan ni göra en bodelning under äktenskapet.

Oavsett om ni väljer att göra en bodelning under eller efter äktenskapet, kan ni själva välja huruvida ni vill registrera bodelningsavtalet hos Skatteverket eller inte. På Skatteverkets hemsida kan ni läsa mer om hur anmälan om bodelning eller registrering av bodelningsavtal hos Skatteverket ska gå till.

Vi på Enkla Juridik hjälper er att skriva ett bodelningsavtal till ett fast pris. Välkommen att höra av er till oss!

Skicka in ditt ärende

Kostnadsfri juridisk utvärdering. Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!