Startsida » Familjejuridik » Bodelning vid dödsfall

Bodelning vid dödsfall

Så går en bodelning till vid dödsfall

På samma sätt som vid en skilsmässa ska det ske en bodelning när en av makarna avlider i ett äktenskap. Om dödsfallet avser en sambo gäller andra regler. Parter till bodelningsavtalet är då den efterlevande maken och den avlidna makens dödsbo. Först efter att bodelningen har ägt rum kan tillgångarna i dödsboet skiftas ut till arvingarna och eventuella testamentstagare. Bodelningar vid dödsfall kan bli något mer komplicerade än vid en skilsmässa, eftersom den avlidna makens dödsbo kan bestå av flera personer med olika viljor.

Jurister Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

Vad ska bodelningen omfatta?

Bodelningen ska omfatta värdet av det giftorättsgods som fanns inom ramen för äktenskapet vid tidpunkten för den ena makens död. Giftorättsgods är, något förenklat, all egendom som inte är enskild egendom.

I den mån det finns enskild egendom ska denna inte omfattas av bodelningen (om den make som äger den enskilda egendomen inte frivilligt väljer att inkludera den i bodelningen). Egendom kan vara enskild om makarna upprättat ett äktenskapsförord eller om någon av makarna mottagit egendom, genom ett testamente eller gåvobrev, med villkoret att egendomen ska vara enskild.

Hur fördelas giftorättsgodset?

Den juridiska utgångspunkten är att giftorättsgodset ska delas upp i två lika stora delar. Den efterlevande maken och den avlidna makens dödsbo är dock fria att frångå denna huvudregel och komma överens om en annan uppdelning. Exempelvis kan den efterlevande maken och dödsboet bestämma att den efterlevande maken ska få det fulla ägandet av den gemensamma bostaden i utbyte mot att aktier som den avlidna maken ägde stannar kvar i dödsboet.

Vad händer om den efterlevande maken och dödsboet inte kan komma överens?

Om den efterlevande maken och den avlidna makens dödsbo inte kan sluta ett bodelningsavtal på frivillig grund finns det möjlighet att via tingsrätten ansöka om en bodelningsförrättare. Bodelningsförrättaren ska i första hand medverka till att en frivillig uppgörelse ingås. Om detta inte är möjligt har bodelningsförrättaren rätt att självständigt bestämma hur bodelningen ska gå till. Ett sådant beslut kan dock överklagas till tingsrätten.

Läs på vår specialsida om regler för dödsbon.

Bodelningsavtal vid dödsfall

Bodelningen ska dokumenteras i ett så kallat bodelningsavtal. Av bodelningsavtalet framgår det vilket giftorättsgods som finns och hur detta ska fördelas mellan den efterlevande maken och den avlidna makens dödsbo. Bodelningsavtalet ska skrivas under av den efterlevande maken och dödsbodelägarna.

Vad kan Enkla Juridik hjälpa till med?

Enkla Juridik hjälper gärna till både med allmänna frågeställningar kring bodelningar vid dödsfall och praktisk hantering av nära förestående eller pågående bodelningsprocesser. Vi utvärderar alltid din situation helt kostnadsfritt och förutsättningslöst. Därefter presenterar vi en offert för vår eventuella fortsatta rådgivning. Därmed kan du känna dig helt säker på att kontakten med oss aldrig kan leda till oväntade kostnader. Varmt välkommen med ditt ärende!

Skicka in ditt ärende

Kostnadsfri juridisk utvärdering. Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!