Startsida » Familjejuridik » Gåvobrev

Gåvobrev

När du ger bort pengar, bilar, fastigheter, aktier eller annat.

Behöver du hjälp? Fast pris vid hjälp från jurist

För den som önskar ge bort värdefull egendom (som pengar, fastigheter, bilar, aktier eller annat) är det alltid klokt att upprätta ett gåvobrev. I somliga fall, exempelvis gällande fastigheter, är det till och med obligatoriskt med en skriftlig gåvohandling för att gåvan ska vara juridiskt giltig och kunna genomföras i praktiken. Ett muntligt löfte om att ge bort en fastighet har helt enkelt ingen juridisk relevans.

Även när gåvobrev inte är ett formellt krav bör ett sådant upprättas, eftersom att det minimerar risken för att gåvan ger upphov till missförstånd eller ifrågasätts. Detta är framförallt viktigt om gåvan är från en förälder till ett barn och föräldern inte vill att gåvan ska utgöra förskott på arv. Detsamma gäller om gåvan ska utgöra så kallad enskild egendom och därmed inte ingå vid en framtida bodelning.

Enkla Juridik hjälper till med att upprätta alla typer av gåvobrev. Det kan gälla pengar, aktier, fastigheter, bilar eller annat. Vi utvärderar kostnadsfritt ditt behov ur ett juridiskt perspektiv, erbjuder ett fast pris och skickar fakturan först när arbetet är slutfört.

Juristerna på Enkla Juridik

Juristbyrån med enbart fasta priser

Vi hjälper dig gärna med:

  • Kostnadsfri utvärdering av det juridiska läget
  • Skräddarsytt gåvobrev till fast pris
  • Gåvobrev för pengar, fastigheter, bilar, aktier eller annat
Vad är ett gåvobrev?

Ett gåvobrev är en skriftlig handling som föreskriver att äganderätten till viss egendom ska överföras från en person till en annan. Ett gåvobrev kan avse så skiftande saker som ett fritidshus, en aktie eller en travhäst.

När är det särskilt viktigt med ett gåvobrev?

Ibland är gåvobrev obligatoriskt, exempelvis gällande gåva av fastighet. I den typen av gåvobrev måste vissa kriterier vara uppfyllda för att överhuvudtaget gåvobrevet ska gälla. Gåvobrev är inte obligatoriskt rörande gåva av lös egendom men i sådana fall är det ändå utmärkt att upprätta ett gåvobrev. Annars finns risken att givaren/mottagaren, eller utomstående personer, ifrågasätter gåvan som sådan eller de villkor som gåvan förenats med.

Behöver gåvobrevet bevittnas?

Det beror på vilken typ av gåva det rör sig om. Ur bevissynpunkt är det dock bra att alltid låta gåvobrevet bevittnas.

Vill du få hjälp med ett gåvobrev? Ta kontakt.

Inga krav eller förbindelser. Betalning sker efter att avtalet är klart.

...