Startsida » Familjejuridik » Gåvobrev

Gåvobrev

När du ger bort pengar, bilar, aktier eller annan lös egendom.

Behöver du hjälp? Fast pris vid hjälp från jurist

För den som önskar ge bort värdefull egendom (som pengar, fastigheter, bilar, aktier eller annan lös egendom) är det alltid klokt att upprätta ett gåvobrev. I somliga fall, exempelvis gällande fastigheter, är det till och med obligatoriskt med en skriftlig gåvohandling för att gåvan ska vara juridiskt giltig och kunna genomföras i praktiken. Ett muntligt löfte om att ge bort en fastighet har helt enkelt ingen juridisk relevans. Längst ned på sidan finns exempel på fyra olika gåvobrev. Exemplen är för bilar, pengar, fastigheter och aktier.

Läs gärna vår specialsida om hur du skriver ett gåvobrev för fastighet eller bostadsrätt och vad mer du behöver tänka på.

Även när gåvobrev inte är ett formellt krav för exempelvis aktier, pengar, konst eller smycken bör ett sådant upprättas, eftersom att det minimerar risken för att gåvan ger upphov till missförstånd eller ifrågasätts. Detta är framförallt viktigt om gåvan är från en förälder till ett barn och föräldern inte vill att gåvan ska utgöra förskott på arv. Detsamma gäller om gåvan ska utgöra så kallad enskild egendom och därmed inte ingå vid en framtida bodelning.

Enkla Juridik hjälper till med att upprätta alla typer av gåvobrev. Det kan gälla pengar, aktier, fastigheter, bilar eller annat. Vi utvärderar kostnadsfritt ditt behov ur ett juridiskt perspektiv, erbjuder ett fast pris och skickar fakturan först när arbetet är slutfört.

Juristerna på Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

Se förklaringsvideon

Vad är ett gåvobrev?

Ett gåvobrev är en skriftlig handling som föreskriver att äganderätten till viss egendom ska överföras från en person till en annan. Ett gåvobrev kan avse så skiftande saker som ett fritidshus, kontanter, aktier eller en travhäst.

Vad är fördelarna med ett skriftligt gåvobrev?

I ett gåvobrev kan du specificera om en gåva är ett förskott på arv eller ej och huruvida det är enskilt egendom. Fördelen med att specificera att en gåva är enskilt egendom är att den du ger gåvan till slipper ta upp gåvan vid en eventuell framtida bodelning. Ett exempel är om du ger en gåva till ditt barn så slipper han/hon dela gåva på två med sin expartner vid en separation.

När är det särskilt viktigt med ett gåvobrev?

Ibland är gåvobrev obligatoriskt, exempelvis gällande gåva av fastighet eller bostadsrätt. I den typen av gåvobrev måste vissa kriterier vara uppfyllda för att överhuvudtaget gåvobrevet ska gälla. 

Gåvobrev är inte obligatoriskt rörande gåva av lös egendom men i sådana fall är det ändå utmärkt att upprätta ett gåvobrev. Annars finns risken att givaren/mottagaren, eller utomstående personer, ifrågasätter gåvan som sådan eller de villkor som gåvan förenats med.

Läs gärna vår specialsida om hur du skriver ett gåvobrev för fastighet eller bostadsrätt och vad du bör tänka på i processen.

Vilka formkrav finns det?

Det finns enligt lag inga formkrav om gåvobrev för lös egendom. Men för att dokumentet ska utgöra ett gåvobrev bör det innehålla:

  1. information om givaren och mottagaren (t.ex. namn, personnummer, telefonnummer och adress).
  2. en beskrivning av gåvan.
  3. en utfästelse från givaren med eventuella villkor.
  4. underskrifter av de båda parterna.
Behöver gåvobrevet bevittnas?

För gåva av fastighet eller bostadsrätt, ja. För lös egendom är det inte obligatoriskt. Ur bevissynpunkt är det dock bra att alltid låta gåvobrevet bevittnas.

Exempel på gåvobrev för bil, pengar, fastighet och aktier

Karl ska ge en bil till Mårten. Han lovar Mårten detta en vecka innan han ger bilnycklarna till Mårten. Eftersom det inte existerar ett skriftligt gåvobrev mellan Karl och Mårten börjar inte denna gåva gälla förrän Mårten fått fullt tillträde till bilen (även kallat besittning). Först vid den stund då Mårten får bilnycklarna blir gåvan gällande. Muntliga löften har således ingen juridisk betydelse avseende gåvor.

Om man planerar på att ge bort en bil och vill att gåvan ska börja gälla innan bilen överlämnas till mottagaren bör man skriva ett gåvobrev. En undertecknad, skriftlig handling i vilken ett gåvolöfte stadgats blir således gällande innan själva gåvan genomförs. Därför ska man skriva ett gåvobrev. När man ger bort specificerad lös egendom, som en viss specifik bil, är det väldigt viktigt att i gåvobrevet ange exakt vilken bil det rör sig om. Eftersom bilar identifieras med hjälp av deras registreringsskylt är det bra om Karl identifierar bilen genom att ange registreringsskylten i gåvobrevet. En formulering likt följande kan användas i gåvobrevet; “Härmed överlåter så som gåva Karl Karlsson följande bil, en röd Renault Megane med registreringsskylt SYM 899, till Mårten Mårtensson ”.

Ett alternativ till gåvobrev finns, där gåvor av lös egendom kan börja gälla i förtid trots att en skriftlig handling inte existerar. Mårten har 40-årsfest där 40 personer är bjudna. Karl bestämmer sig för att i sitt födelsedagstal till Mårten berätta att han tänker ge bort sin röda Renault Megane med registreringsskylt SYM 899 till honom om en vecka. De närvarande 40 personerna har allihopa hört detta uttalande. Gåvolöftet blir därigenom gällande.

Istället för en bil har Karl bestämt sig för att ge bort annan lös egendom till Mårten i födelsedagspresent, nämligen 100 000 kr kontant. Karl berättar detta för Mårten en vecka innan han planerar att ge gåvan. Precis som för bilar gäller samma regel om att ett muntligt gåvolöfte inte blir gällande innan själva överföringen av penningsumman skett. Av denna anledning bestämmer sig Karl och Mårten för att skriva ett gåvobrev. Av intresse när man ger bort pengar är att pengar är så kallad fungibel (utbytbar) egendom. Detta innebär att endast summan bör specificeras i gåvobrevet. I dessa fall räcker det alltså med att i gåvobrevet skriva; “Härmed överlåter så som gåva Karl Karlsson 100 000 kr till Mårten Mårtensson”.

Det är väldigt viktigt för Mårten att han och Karl författar en skriftlig handling vilken stadgar att penningöverföringen är en gåva. I annat fall kan Karl i efterhand påstå att överföringen utgjort ett lån. Bevisbördan avseende om en penningsöverföring rör sig om lån eller gåva placeras nämligen på den mottagande parten. Gåvobrevet skyddar därför Mårten.

Läs gärna vår specialsida om gåva av bostadsrätt och fast egendom.

Karl har bestämt sig för att ge bort en sommarstuga till Mårten med tillhörande mark. Jämfört med när man ger bort lös egendom gäller speciella regler för gåva av fastighet. Gåva av fastighet blir nämligen aldrig gällande innan ett skriftligt gåvobrev undertecknats. En besittningsövergång eller ett muntligt löfte är därför inte giltiga. Detta för att en skriftlig handling är nödvändig vid ansökan om lagfart hos inskrivningsmyndigheten. För att en fastighetsrättslig äganderättsövergång ska bli giltig krävs att man har får lagfart beviljad.

Precis som när man ger bort annan specificerad egendom ska man i gåvobrevet ange fastighetsbeteckningen. Det är väldigt viktigt att veta vilken fastighet gåvan berör. En sådan formuleringen kan vara; “Härmed överlåter så som gåva Karl Karlsson dennes fastighet Yggebo 20:8 i Umeå kommun till Mårten Mårtensson.”

Vad gäller fastigheter kan det vara bra att tänka på att givaren kan uppställa speciella villkor som ska uppfyllas för att gåvan ska bli gällande. Villkoren kan hänföra sig till både tiden innan och efter gåvan genomförts. Ett sådant villkor kan vara att gåvan ska utgöra mottagarens enskilda egendom inom mottagarens äktenskap. Det är väldigt vanligt att uppställa speciella villkor när fastigheter ges bort, eftersom fastigheter är kostsamma objekt. Av denna anledning är det väldigt viktigt att ta hjälp av en jurist när man skriver gåvobrev avseende fastigheter. Vi hjälper gärna till med det till fast pris.

Även aktier klassificeras som lös egendom, på samma sätt som bilar och pengar. I detta fall har Karl 20 vilka han vill ge bort till Mårten. Samma regler som beskrivits ovan avseende bilen och pengarna gäller för aktiegåvor. Gåvan blir gällande genom att Karl för över aktierna till Mårten, eller genom att han antingen skriver ett gåvobrev eller berättar offentligt om planen på att ge Mårten aktierna.

Den grad av specifikation som krävs vid gåva av aktier är beroende av om aktiebolaget är ett privat eller publikt aktiebolag. Om aktierna som ges bort är en del av ett privat aktiebolag bör det specificeras vilka aktier gåvan avser, exempelvis genom följande formulering; “Härmed överlåter så som gåva Karl Karlsson 20 aktier i Trädet AB till Mårten Mårtensson. Aktierna som avses har serienummer från nr 70 till nr 90”. Å andra sidan krävs inte samma grad av specifikation om aktierna berör ett stort publikt aktiebolag, då dessa är fungibla. Följande formulering kan tillämpas; “Härmed överlåter så som gåva Karl Karlsson 100 B-aktier i Telia Company AB till Mårten Mårtensson.”

Skicka in ditt ärende

Kostnadsfri juridisk utvärdering. Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!