Startsida » Köp & Skuld » Regressavtal

Regressavtal

Vid köp av bostad och annan egendom

Behöver du hjälp? Fast pris vid hjälp från jurist

Vad är ett regressavtal? När behövs det? I denna text går vi igenom vad det är, samt fördelar och nackdelar. Vi går igenom när det är en bra lösning och när det kan vara bättre med en annan lösning. Vi visar och ett enkelt exempel. 

Tveka inte att ta kontakt med oss helt förutsättningslöst. Vi skriver regressavtal till fast pris.

Juristerna på Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

När behövs ett regressavtal?

När två personer tar ett banklån tillsammans har de i normalfallet ett så kallat ”solidariskt ansvar” för betalning av räntor och amorteringar. Om lånet exempelvis använts för att finansiera en bostadsrätt eller fastighet som personerna äger med 50 procent vardera är detta inget problem. Betalningsansvaret blir då per automatik rättvist, eftersom den juridiska utgångspunkten är att låntagarna ansvarar för 50 procent vardera av räntor och amorteringar.

Emellanåt kan det dock vara så att betalningsansvaret för ett lån, i låntagarnas inbördes relation, inte ska vara solidariskt. Ett vanligt scenario är att låntagarna äger en bostad tillsammans men med olika ägarfördelning (till exempel 75/25). Det kan då uppfattas som orättvist att minoritetsägaren ska ansvara för bostadslånet i samma utsträckning (dvs. 50/50) som majoritetsägaren, eftersom det i praktiken innebär att majoritetsägaren varje månad får en gåva av minoritetsägaren.

Detsamma gäller förstås om ena personen äger 100 procent av bostaden och den andra personen endast står med på lånet för att det ska beviljas av banken. Detta är framförallt vanligt när unga personer, som inte själva är tillräckligt kreditvärdiga, köper en bostad och använder en förälder som medlåntagare. I en sådan situation är det en utmärkt idé att upprätta ett regressavtal.

Vad är ett regressavtal?

Ett regressavtal reglerar två eller flera låntagares inbördes betalningsansvar för ett lån. Regressavtalet har ingen verkan i förhållande till långivaren men är civilrättsligt bindande för de personer som undertecknar avtalet. Av regressavtalet ska det tydligt framgå vilket lån som avtalet avser, vilka personer som tagit lånet och hur betalningsansvaret ska fördelas i parternas interna relation.

Hur kan ett exempel se ut?

Ett mycket enkelt exempel, som inte är tänkt att kopieras rakt av, följer nedan:

Parter till detta avtal är John Doe (”John”) och Jennie Doe (”Jennie”). De har tagit ett banklån på 100 000 kr hos Stora Banken AB. Betalningsansvaret för lånet är solidariskt i förhållande till Stora Banken AB. John och Jennie har dock kommit överens om att John ska ansvara för 75 procent av lånet och Jennie för resterande 25 procent.

Rent praktiskt ska John varje månad betala samtliga räntor och amorteringar till Stora Banken AB, varefter han upplyser Jennie om vad det totala beloppet uppgår till. Jennie ska därefter omedelbart överföra 25 procent av beloppet till John. På den kontrolluppgift som Stora Banken AB skickar till Skatteverket ska det framgå att John betalat 75 procent av räntorna och Jennie resterande 25 procent.

Namnteckningar, ort och datum.

Den sista meningen i exemplet, gällande kontrolluppgift till Skatteverket, är av stor praktisk betydelse. I inkomstdeklarationen får man nämligen göra avdrag för de räntekostnader man haft under året, vilket reducerar den slutliga skatt som ska betalas till staten. Om två låntagare vill att en annan fördelning av räntekostnaderna än 50/50 ska rapporteras in till Skatteverket måste de upplysa långivaren om det.

När är ett skuldebrev bättre?

Ett exempel för när ett skuldebrev är bättre är om ni vill äga lägenheten 50/50 och även stå på lånet 50/50. I så fall kan ena parten låna ut en summa till den andra så kontantinsatsen delas lika. I regel vill parterna då även upprätta ett samboavtal för att komplettera skuldebrevet.

Vad händer om regressavtalet inte följs av någon av parterna?

Om ett ingånget regressavtal inte skulle följas, och den slutliga fördelningen av lånet blir en annan än vad som avtalats mellan låntagarna, kan den person som betalat för mycket framställa ett krav mot den person som betalat för lite. Om den person som begått avtalsbrott inte betalar frivilligt kan betalningsansvaret fastställas av domstol, varefter Kronofogden förhoppningsvis kan driva in skulden genom utmätningsåtgärder.

Hur gör jag för att upprätta ett regressavtal?

Om du har frågor om regressavtal, eller behöver hjälp med att upprätta ett regressavtal, är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Enkla Juridik. Detsamma gäller förstås om du hamnat i tvist med någon angående betalning av ett gemensamt lån. Vi utvärderar alla förfrågningar kostnadsfritt och förutsättningslöst och erbjuder alltid, om vi gör bedömningen att vi kan hjälpa dig, fasta priser för vår fortsatta rådgivning.

Skicka in ditt ärende

Kostnadsfri juridisk utvärdering. Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!