Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Startsida » Jurister och språk

Jurister som talar olika språk

Arabiska, Dari/Persiska, Franska, Engelska, Serbiska, Somaliska, Tyska m,m

Är du i behov av juridisk hjälp, men söker en jurist som behärskar ett annat språk än det svenska? Här på Enkla Juridik har vi ett flertal jurister som kan hjälpa dig i din civilrättsliga situation på ett flertal olika språk utöver svenska.

Medarbetare Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

1. Arabisktalande jurist

Vår jurist Sandra jobbar med familjerättslig avtalsskrivning, migrationsrätt och tvistelösning. Befinner du dig i en situation som faller in i Sandras inriktningsområde och är i behov av en jurist? Men vill komma i kontakt med någon som talar arabiska? Sandra kan hjälpa dig juridiskt och är arabiskspråkig.

2. Daritalande jurist (Persiska)

Är du i behov av hjälp med migrationsrätt? Vår persiskspråkiga jurist hjälper er med allt från en överklagan till hjälp med en ny ansökan. Vår jurist Sarah är migrationsjurist och talar flytande dari/persiska.

3. Engelsktalande jurist

Är du i behov av civilrättslig juridisk hjälp? Vi hjälper er med arbetsrätt, avtalsrätt, skatterätt, migrationsrätt och tvistlösning på engelska. Alla jurister på vår byrå talar engelska och kan hjälpa dig i din civilrättsliga situation.

4. Fransktalande jurist

Befinner du dig i en situation där du är i behov av en familjejurist eller affärsjurist? Men vill komma i kontakt med en jurist som talar franska? Vår jurist Elof talar flytande franska och jobbar inom familjerätt samt affärsjuridik.

5. Serbisktalande jurist

Vår jurist Viktoria arbetar med arbetsrätt, vårdnadstvister och migrationsrätt. Är du i behov av juridisk hjälp inom dessa två områden, men vill komma i kontakt med någon som talar serbiska? Viktoria kan hjälpa dig juridiskt och är serbisktalande. Hon förstår också kroatiska.

6. Somalisktalande jurist

Hussein är en jurist med inriktning på vårdnadstvister, migrationsrätt och arbetsrätt. Befinner du dig i Malmö och vill ha juridisk hjälp på somaliska?      Hussein kan hjälpa dig juridiskt och talar somaliska.

7. Tyskspråkig jurist

Vår jurist Nathalie är affärs- och familjejurist. Befinner du dig i Linköping och är i behov av hjälp inom affärs- och familjejuridik, men vill komma i kontakt med någon som talar tyska?  Nathalie arbetar på kontoret i Linköping och kan ge juridisk hjälp på tyska.

Vill du ha hjälp av oss?

Som du ser talar våra jurister svenska, arabiska, dari (persiska), engelska, franska, serbiska, somaliska och tyska. Läs om våra omdömen från tidigare kunder här.

Välkommen att kontakta oss!

Våra jurister