Startsida » Familjejuridik » Äktenskapsförord

Äktenskapsförord

Så skriver man ett juridiskt tryggt äktenskapsförord

Behöver du hjälp? Fast pris vid hjälp från jurist

Genom ett äktenskapsförord kan ett par, som redan är gifta eller kommer att gifta sig, bestämma att egendom ska undantas från bodelningsreglerna i äktenskapsbalken. Äktenskapsförordet kan ta sikte på all egendom som ägs av någon av makarna eller endast en viss del av egendomen. Den del av makarnas egendom som undantas från bodelning kallas för enskild egendom. Att upprätta ett äktenskapsförord kan exempelvis vara klokt om en av makarna driver ett företag och inte vill riskera att bli av med det vid en skilsmässa.

Juristbyrån med enbart fasta priser

Vi hjälper dig gärna med:

  • Kostnadsfri juridisk utvärdering
  • Skräddarsytt äktenskapsförord till fast pris
Hur skriver man ett juridiskt tryggt äktenskapsförord?

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt måste det skrivas under av båda makarna. Något vittne behövs dock inte. Därutöver ska äktenskapsförordet skickas in till Skatteverket för registrering.

Det viktigaste att tänka på när man skriver ett äktenskapsförord är att äktenskapsförordet ska vara tydligt. I de fall inte all egendom ska undantas från bodelningsreglerna måste den utpekade egendomen beskrivas så tydligt som möjligt. Om äktenskapsförordet exempelvis avser en bostad ska det adressen och fastighetsbeteckningen eller lägenhetsnumret framgå av äktenskapsförordet.

Varför är det bra att ha ett äktenskapsförord?

I de fall makarna är beredda på att dela all egendom lika vid en skilsmässa behövs inget äktenskapsförord. Många gånger är det dock så att någon av eller båda makarna vill säkerställa att viss egendom, till exempel ett företag eller en båt, inte riskerar att gå förlorat. Ett äktenskapsförord är då ett mycket bra sätt att undvika onödiga konflikter och missförstånd.

Kan man skriva ett äktenskapsförord efter vigseln?

Det går jättebra att upprätta ett äktenskapsförord efter vigseln. Ett äktenskapsförord kan upprättas när som helst, såväl innan som efter själva giftermålet.

Går det att ändra ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord kan ändras när som helst. Det behöver dock alltid skickas in till Skatteverket för att vara giltigt.

Enkla Juridik kan upprätta äktenskapsförordet åt er

Om du känner att du behöver hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord kan Enkla Juridik självfallet hjälpa till. Du kan då känna dig helt trygg i att äktenskapsförordet utformas på ett sätt som överensstämmer med era individuella önskemål. Enkla Juridik jobbar bara med fast pris och ni får alltid ta ställning till en konkret offert innan någon kostnad uppstår. Varmt välkommen med din förfrågan!

Vill du få hjälp med ett äktenskapsförord? Ta kontakt.

Inga krav eller förbindelser.

...