Startsida » Familjejuridik » Bodelning under bestående äktenskap

Bodelning under bestående äktenskap

Så gör du en bodelning inom ett bestående äktenskap

Förutom efter skilsmässa eller dödsfall är det möjligt att göra en bodelning under bestående äktenskap. Innebörden av detta är att makarna frivilligt omfördelar sina tillgångar. Exempel på skäl till att genomföra en bodelning under bestående äktenskap kan vara att makarna vill åstadkomma en rättvisare fördelning av de tillgångar som finns inom äktenskapet, eller att en av makarna tänker starta ett riskfyllt företag och vill skydda sina övriga tillgångar genom att flytta över dem till den andra maken.

För att vara giltig måste en bodelning under bestående äktenskap registreras hos Skatteverket. Den praktiska omfördelningen av tillgångarna (till exempel förändrat ägande av en fastighet) görs sedan med bodelningshandlingen som grund.

Jurister Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

Vad gäller för skulderna vid en bodelning?

En make kan aldrig bli tvungen att överta den andra makens skulder. Om en av makarna har skulder så avräknas alltid skulderna från tillgångarna innan bodelningen verkställs. Om skulderna överstiger tillgångarna stannar skulderna kvar hos maken ifråga. I det scenariot kan den andra maken bli tvungen att dela med sig av de egna tillgångarna, utan att få någonting i retur.

Vad händer om man inte kommer överens?

Om makarna mot förmodan inte kan komma överens om hur bodelningen ska gå till är det möjligt att ansöka om en bodelningsförrättare. En bodelningsförrättare utses av tingsrätten och ska i första hand medverka till en frivillig uppgörelse. Om detta misslyckas har bodelningsförrättaren dock rätt att självständigt bestämma hur bodelningen ska gå till. Bodelningsförrättarens beslut kan överklagas till tingsrätten.

Vad kan Enkla Juridik hjälpa till med?

Hos Enkla Juridik kan du svar både på allmänna frågeställningar om bodelning under bestående äktenskap och praktiska hjälp i en pågående bodelning. Vid utvärderar alltid din situation kostnadsfritt och förutsättningslöst och presenterar därefter en offert gällande eventuell fortsatt rådgivning. Därigenom kan du känna dig fullkomligt trygg i att aldrig drabbas av oväntade kostnader. Varmt välkommen med din förfrågan!

Skicka in ditt ärende

Kostnadsfri juridisk utvärdering. Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!