Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Arbetstillstånd

Specialister inom arbetstillstånd i Sverige

✓ Hundratals beviljade arbetstillstånd sedan 2018

✓ Arbetstillstånd inom 1-4 månader från inlämning

✓ Fasta priser genom hela processen

Erfaren specialist till fast pris - få hjälp idag

Behöver du eller din framtida anställd/kandidat få ett arbetstillstånd i Sverige? Då har du kommit rätt. Genom lång erfarenhet har våra medarbetare hjälpt hundratals kunder sedan 2018. Vi ser till att du kan få ett arbetstillstånd inom 1-4 månader enligt Migrationsverkets nya handläggningstider.

Ta en titt på vår sida här för att se hur vår process fungerar, vår prislista och de 16 vanligaste frågorna om arbetstillstånd.

Omdömen från våra kunder

Ta kontakt med erfaren arbetstillstånds-specialist

Telefontider vardagar kl 6:30 – 21:00, helgdagar 10:00 – 18:00.

Vad vi kan hjälpa till med:
 • Ansökan av arbetstillstånd
 • Förlängningsansökning av arbetstillstånd
 • Ansökan om byte av arbetsgivare
 • Ansökan om spårbyte från studie- till arbetstillstånd
 • Ansökan om permanent arbetstillstånd
 • Ansökan för utstationering/uppdrag i Sverige
 • Ansökan för medföljande familjemedlem
Marie Häggman - specialist inom arbetstillstånd
Marie - migrationskonsult & rådgivare sedan 2018

Erfaren migrationskonsult - i branschen sedan 2018

Marie Häggman har över 5 års erfarenhet och handlagt hundratals ansökningar. Vi hjälper både stora företag, små företag och enskilda privatpersoner. 

Genom lång erfarenhet och god insyn i Migrationsverkets processer för handläggningen lyckas vi hjälp dig på snabbast möjliga väg.

Kontakta oss för att veta hur lång tid handläggningstiden kan vara för dig.

Vi hjälper er med arbetstillståndsprocessen

Vår specialist på arbetstillstånd har mångårig erfarenhet av Migrationsverket och av att ansöka om arbetstillstånd, förlängningar av arbetstillstånd och även permanent uppehållstillstånd. Vi gör en kostnadsfri förgranskning av ärendet och ser om arbetsgivaren och den sökande uppfyller de grundförutsättningar som Migrationsverket kräver.

Genom hela processen kommer du ha kontakt med vår specialist. All kommunikation sker enkelt och effektivt.

Det är viktigt att du ber om hjälp i tid. Ibland är vi fullbokade och har kanske inte möjlighet att hjälpa dig omedelbart, så det är bra om ni kontaktar oss i god tid innan exempelvis ett arbetstillstånd är på väg att gå ut. Denna förlängningsansökan kan skickas in till Migrationsverket 4 månader innan nuvarande tillstånd går ut.

Snabbast möjliga väg till svenskt arbetstillstånd genom oss

Migrationsverket har nyligen valt att avskaffa snabbspåret. Då är enda lösningen att lämna in fullständiga ansökningar som är korrekta i detalj. På så vis kan Migrationsverket fatta ett så snabbt beslut som möjligt.

Vår arbetstillståndsspecialist har över 5 års erfarenhet av att hjälpa utländsk arbetskraft få tillstånd att arbeta i Sverige. Hon påpekar att det är just noggrannheten i arbetet som gör att beslut kan påskyndas. Vi har märkt att så fort Migrationsverket har frågor, funderingar eller anmärkningar så kommer handläggningstiden att kunna försenas med flera månader.

Så tveka inte att ta kontakt med oss om du vill få hjälp som är snabb, adekvat och noggrann!

Ta kontakt - helt förutsättningslöst

Behöver du hjälp? Ring oss på 020-899596 eller skicka in ditt ärende

Vi vet hur Migrationsverket fungerar

Genom lång erfarenhet och hundratals olika fall har vi en mycket god bild av hur Migrationsverkets interna processer fungerar. Detta gör att vi ofta lyckas ligga ett steg före i ansökningsprocessen. Nyckeln till snabb handläggning är att våra ansökningar präglas av tydlighet och besvarar alla frågor som Migrationsverket kan tänkas ha. På så vis undviker vi att Migrationsverket återkommer med kompletteringar som kan försena hela processer med flera månader.

Våra migrationsjurister har också lång erfarenhet av att överklaga avslag på arbetstillstånd. Detta har gett oss en god bild av när Migrationsverket ger avslag trots att ansökan vid första anblick ibland kan se ut att vara gedigen. Genom denna erfarenhet ligger vi alltid steget före.

Hör av dig oavsett behov, land, bransch eller anhöriga

Vi har erfarenhet från nästa alla branscher och oavsett om sökanden är från EU eller annan del av världen. Därutöver finns det olika tillstånd som man kan ansöka. Hör av sig oavsett om din ansökan rör ett nytt tillstånd, en förlängning eller byte mm.

Självklart kan vi också hjälpa om sökanden vill ha med anhöriga. Ta kontakt!

FAQ - 16 viktiga frågor om arbetstillstånd

När du har ett arbetstillstånd i Sverige innebär det att du får leva, bo och arbeta i landet. I de flesta fall ska du ha ansökt om och fått beviljat arbetstillstånd innan du kommer till Sverige. Arbetstillståndet är ofta utfärdat för en specifik tjänst, om du önskar byta arbete behöver du se om det är möjligt med det tillstånd du har idag. I vissa fall kan du behöva ansöka om ett nytt arbetstillstånd om du ska byta arbete. Vi har mångårig erfarenhet och kan hjälpa dig förbi de fallgropar som finns i ansökningsprocessen.

Om du inte har tillåtelse att arbeta i Sverige, men önskar arbeta här, behöver du ett arbetstillstånd. Du kan exempelvis inte besöka Sverige som turist och då börja arbeta utan ett arbetstillstånd. Om du arbetar i Sverige utan att ha ett tillstånd och utan att vara undantagen från kravet att ha ett arbetstillstånd bryter du mot lagen. Det kan försvåra dina chanser att få ett arbetstillstånd om du tidigare inte har följt den reglering som finns. Se därför alltid till att först se om du har rätt att arbeta i Sverige innan du faktiskt börjar arbeta.

För att få tillstånd att arbeta i Sverige behöver följande krav uppfyllas:

 • “Du behöver ett giltigt pass.
 • Du behöver ha skrivit på ett anställningsavtal för ett arbete som har arbetsvillkor som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är vanligt inom yrket eller branschen. (Med undantag för forskare, au pairer och säsongsarbetare, då räcker det med ett anställningserbjudande)
 • Du ska ha en lön som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är vanligt inom yrket eller branschen
 • Du ska kunna försörja dig med din anställning, vilket innebär att lönen är minst 13 000 kronor i månaden före skatt.  – Observera att detta kan ändras då det finns ett politiskt förslag om att höja denna gräns till drygt 27 360 SEK.
 • Din arbetsgivare ska ha tecknat sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för dig när du påbörjar anställningen.”

Källa: Migrationsverket

Om du inte uppfyller kraven ovan blir det svårt för dig att få ett arbetstillstånd. Det är viktigt att kraven är uppfyllda under hela tiden du arbetar i Sverige.

Har du frågor om huruvida du uppfyller kraven eller ej? Har du frågor om de nya reglerna som träder i kraft 2023? Ta kontakt med oss helt kostnadsfritt. Så återkommer vår mångårigt erfarna arbetstillståndsspecialist.

Man kan ta med sin familj till Sverige, och som familj räknas make/maka/sambo/barn. Barn över 21 får som regel inte tillstånd som familjemedlem, utan måste ansöka om eget arbets- eller studietillstånd. För att få ta med sig familjen krävs att man uppfyller de försörjningskrav som finns.

På den lön som den sökande är erbjuden måste lönen efter skatt räcka till omkostnader och bostadskostnader. För beräkning av omkostnaderna använder man de normalbelopp som fastslagits per år. För 2023 gäller följande:

 • 5 717 kronor för en ensamstående vuxen
 • 9 445 kronor för makar eller jämställda
 • 3 055 kronor för barn 0–6 år
 • 3 667 kronor för barn 7–10 år
 • 4 279 kronor för barn 11–14 år
 • 4 889 kronor för barn 15 år eller äldre.

Vad gäller bostadskostnaden beräknas den på den faktiska kostnaden för boendet och eventuella räntekostnad för lån.

Det beror på i vilken bransch du har ansökt om tillstånd att arbeta.

För högkvalificerad arbetskraft ska det ta upp till 30 dagar att få ett godkännande från dess att ansökan är inlämnad.

För icke-kögkvalificerade jobb ska det ta upp till 4 månader enligt Migrationsverkets nya handläggningstider.

Notera att ovan tider endast gäller om ansökan som lämnas i är felfri. Vi kan hjälpa dig eller ditt företag med att göra felfria ansökningar. Ta kontakt med oss!

Genom att skicka en ansökan i Migrationsverkets hemsida. Du behöver skicka in ansökan om förlängt arbetstillstånd innan ditt nuvarande tillstånd löpt ut. Om du har skickat in ansökan i tid kan du arbeta under tiden du inväntar ett beslut från Migrationsverket. Om din ansökan skickas för sent till Migrationsverket, betraktas ansökan om förlängt arbetstillstånd som en ny ansökan inifrån Sverige. Detta kan göra det svårare att beviljas ett förlängt arbetstillstånd. Se därför till att ansöka om en förlängning av arbetstillståndet i god tid.

Ja, du kan få permanent uppehållstillstånd i Sverige om du har arbetat i landet minst fyra år de senaste sju åren. För att kunna erhålla arbetstillstånd behöver du ha arbetat hos den arbetsgivare och med det arbete du har fått uppehållstillstånd för. Därtill behöver samtliga krav för arbetstillståndet ha varit uppfyllda under hela tiden du arbetat, såsom försäkringar, lön osv.

Som asylsökande kan du undantas från skyldigheten att ha ett arbetstillstånd (förkortningen för detta är AT-UND).

Du undantas från villkoret att ha arbetstillstånd om följande är uppfyllt:

 • Om du lämnar in godtagbara identitetshandlingar till Migrationsverket, eller medverkar till att Migrationsverket kan klarlägga din identitet.
 • Om ditt asylärende ska prövas i Sverige.
 • Om din ansökan har goda skäl. Du kan inte få AT-UND om du har fått ett beslut om avvisning som ska genomföras omedelbart.

Om ovan villkor är uppfyllda får du ett LMA-kort där det framgår att du har AT-UND och du är då befriad från att ha ett arbetstillstånd under tiden du väntar på beslut från Migrationsverket.

Om du får avslag på din ansökan om asyl kan du göra ett så kallat spårbyte och ansöka om arbetstillstånd.

För att få arbetstillstånd krävs följande:

 • din ansökan om arbetstillstånd måste skickas in till Migrationsverket minst två veckor från det att avslaget på din asylansökan börjat gälla,
 • du behöver styrka din identitet med ett godkänt pass eller annan id-handling,
 • du behöver även ha haft AT-UND under tiden du har varit asylsökande,
 • du behöver ha varit anställd hos samma arbetsgivare de senaste fyra månaderna när du ansöker,
 • du ska ha ett erbjudande om arbete hos samma arbetsgivare i minst ytterligare ett år,
 • villkoren för arbetstillstånd behöver vara uppfyllda, se ovan.

Arbetsgivaren påbörjar ansökan om arbetstillstånd då denne behöver lämna ett erbjudande om anställning till dig via Migrationsverket. Därefter får du ett mejl från Migrationsverket om hur du ansöker om tillstånd att arbeta. Din arbetsgivare kan i många fall hjälpa dig om du inte vet hur du ska gå tillväga med din ansökan om arbetstillstånd.

Ja, du kan överklaga Migrationsverkets beslut om avslag på arbetstillstånd, både om det avser ett nytt tillstånd eller en ansökan om förlängt tillstånd. När du överklagar Migrationsverkets beslut krävs inte prövningstillstånd hos Migrationsdomstolen. Det krävs däremot prövningstillstånd om du överklagar ytterligare en gång till Migrationsöverdomstolen. Prövningstillstånd innebär att de ärenden som Migrationsöverdomstolen anser är av särskild vikt för rättstillämpningen är de enda som prövas. Därför är det bra att skicka in ett bra överklagande från början med hjälp av en jurist. Ta kontakt med oss för att få hjälp.

Att arbeta utan arbetstillstånd i Sverige är inte lagligt och det är inget som rekommenderas och kan leda till utvisning och återreseförbud. Se därför till att ha ett giltigt arbetstillstånd innan du arbetar i Sverige.

En arbetstillståndsspecialist eller jurist kan hjälpa dig att gå igenom din ansökan så att du får med samtliga dokument som är av vikt, så att du minskar risken för komplettering. Juristen kan även hjälpa dig att överklaga ett eventuellt avslag från Migrationsverket och optimera dina chanser till ett ändrat beslut i migrationsdomstolen. Om du anlitar oss på Enkla Juridik från början går du inte miste om den hjälp vi kan ge dig. Det är viktigt att du ber om hjälp i tid. Det finns annars en risk att din ansökan bli fel och du tappar flera månader/år genom att behöva göra om processen senare. Hör av dig till oss för en kostnadsfri juridisk utvärdering.

 

Som tur är händer detta väldigt sällan. Men om det händer har vi jurister inom migrationsrätt på plats som kan detta och gärna hjälper er.

 

Om medarbetaren under sina första två år i Sverige på arbetstillstånd byter typ av tjänst eller arbetsgivare måste man skicka in en ansökan om detta till Migrationsverket. Om man i sin andra period, i.e. när man jobbat mellan 2-4 år i Sverige, måste man bara skicka in en ansökan till Migrationsverket om man byter yrke.

För en person som haft arbetstillstånd i 48 månader under de senaste 7 åren och under dessa månader jobbat minst 44 månader som uppfyllt kraven för arbetstillstånd kan man få permanent uppehållstillstånd. Om man inte uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd kan man, om man uppfyller kraven för arbetstillstånd, få ytterligare en arbetstillståndsperiod på 2 år. Därefter kan man igen ansöka om permanent uppehållstillstånd.

Viktigt att känna till

Som arbetsgivare har man skyldighet att kontrollera att den anställde har ett giltigt uppehålls- och arbetstillstånd. Dessutom ska man anmäla till Skatteverket att man har anställt någon från utanför EU. I vår ansökningsprocess kommer vi att informera mer om det som man måste tänka på som arbetsgivare, för att inte riskera avslag på en framtida förlängningsansökan.

Prislista för hantering av komplett ansökningsprocess

Fördelarna med oss

check_1

Kostnadsfri
utvärdering

lamp

Digital och fysisk
rådgivning

message

Svarsgaranti 1
arbetsdag

note

Enbart fasta
priser

Våra kunder rekommenderar oss