Skattejuridik

Vi är skattejurister som brinner för resultat

✓ Kostnadsfri juridisk utvärdering ✓ Alltid fasta priser

Kostnadsfri bedömning av ditt skattejuridiska ärende

Att betala skatt är något fint. Däremot är det onödigt att betala mer än du måste. På Enkla Juridik har vi skattejurister som förstår detta. Vi hjälper både privatpersoner och företag med skattejuridiken. Alltid till fast pris.

Vår process består av att vi först utvärderar ditt juridiska läge kostnadsfritt. Därefter kommer vi överens om ett fast, avtalat pris innan vi sätter igång arbetet. Oavsett behov eller vilken situation du eller ditt företag befinner sig i är du varmt välkommen att höra av dig för en kostnadsfri utvärdering.

Kontakta oss för en kostnadsfri utvärdering

Våra skattejuridiska tjänster

Fåmansföretagsbeskattning
 • Strukturering vid förvärv, exit och generationsskiften
 • Skatteoptimering (3:12-reglerna och K10-beräkningar)
 • Deklarationer och bilagor (t.ex. K10/K13)
Personalskattefrågor
 • Utsändning och mottagande av personal/nyckelpersoner (secondments)
 • Planering och rådgivning inför utsändning
 • Incitamentsprogram
 • Expertskatt
 • Brutto-/Nettolöneberäkningar
 • Förmånsbeskattning och socialavgifter
Svensk och internationell företagsbeskattning
 • Bolags-/koncernstrukturer 
 • Förvärv, försäljningar och omstruktureringar 
 • Beskattning av fastigheter och fastighetsbolag
 • Skattemässig ”due diligence”
 • Verksamhetsetableringar och fast driftställebedömningar
 • Koncernbeskattningsfrågor och ränteavdragsberäkningar
 • Skatteberäkning, deklarationer och skatteredovisning (IFRS & K3)
 • Internprissättning och inkomstallokering
 • Skatteavtal
Moms, tull och punktskatter
 • Beskattning av nationella och internationella transaktioner
 • Moms i fastighetssektorn
 • Skatte- och likviditetsoptimering
 • Moms i momsfri och blandad verksamhet
Skatterevision och skatteprocess
 • Frivilliga rättelser
 • Biträde vid förfrågningar från Skatteverket
 • Biträde vid skatterevisioner
 • Biträde vid skatteprocesser
 • Biträde vid ansökningar om förhandsbesked och dialogsvarsförfrågningar
Rudolph Haddad
Rudolph - skattejurist
Maria
Maria - skattejurist

Att välja skattejurist

Att välja rätt skattejurist är viktigt för att du ska lösa ditt problem, ta nästa steg eller minimera risker. En duktig skattejurist ska vara lösningsorienterad och resultatdriven. På Enkla Juridik förstår vi att du eller ditt företag inte ska behöva skatta mer än nödvändigt och att ditt bolag måste vara strukturerat på ett genomtänkt vis. Vi förstår också att arvodet aldrig ska överstiga värdet av nyttan av att anlita en skattespecialist från första början.

Genom lång erfarenhet från tidigare konsultverksamhet har våra skattejurister skärpan som krävs för att hjälpa privatpersoner och företag framåt. Våra skattejuristers erfarenhet bottnar i att ha hjälpt hundratals klienter med regelefterlevnad (compliance), skatterevisioner, rådgivning gällande skattestrukturer, ärenden hos Skatteverket och personal. Denna breda erfarenhet innebär att du kan känna dig trygg med att välja oss på Enkla Juridik. Oavsett vad det rör sig om.

Skattejuridik till fast, överenskommet pris

Vår företagsmodell bygger på maximal transparens gentemot våra kunder. Det är därför vi tillämpar en strikt fastpris-modell oavsett vilken typ av ärende det gäller. Det innebär att vi, efter vår kostnadsfria utvärdering, kommer överens om ett avtalat pris med våra klienter innan vi sätter igång arbetet.

Genom att debitera ett fast pris istället för timpenning blir juristarvodet förutsägbart för både företag och privatpersoner. Att betala fast pris gör också att det blir enklare för våra kunder att förstå värdet av att anlita en skatteexpert. I dialog med våra kunder hittar vi nästan alltid ett bra upplägg.

Fördelarna med juristbyrån Enkla Juridik

check-mark.white2

KOSTNADSFRI UTVÄRDERING

idea.white

DIGITAL OCH FYSISK RÅDGIVNING

speech-bubble.white2

SVARSGARANTI 1 ARBETSDAG

write.white

ENBART FASTA PRISER

Våra kunder rekommenderar oss

Skicka in ditt ärende

Kostnadsfri juridisk utvärdering. Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!