Startsida » Fordran & Lån » Skuldebrev

Skuldebrev

Allt du behöver veta om skuldebrev

Behöver du hjälp? Fast pris vid hjälp från jurist

Ett skuldebrev är ett bevis på att en person eller ett företag är skyldigt en annan person eller ett företag pengar. Skuldebrev kan vara väldigt simpla (belopp och namnteckningar på en servett) eller mycket utförliga (exempelvis bankernas avtal om bostadslån).

Vid lån mellan privatpersoner behöver skuldebrevet oftast inte vara särskilt omfattande – men det är klokt att som minimum tydligt ange beloppet samt vilken räntesats och amorteringstakt som ska gälla. Om den som mottagit pengarna inte följer avbetalningsplanen bör det även framgå vad konsekvensen av detta blir.

Att framförallt släkt och vänner bistår varandra med lån är mycket vanligt förekommande. Ofta rör det sig om så pass blygsamma belopp att det kan kännas onödigt, och kanske lite löjligt, att upprätta formell dokumentation kring att lånet existerar. När förhållandevis stora belopp lånats ut är det dock klokt att reglera villkoren för lånet genom ett skuldebrev. En bra tumregel är att bara avstå från ett skuldebrev om den som lånat ut pengarna också är beredd att förlora dem.

Oavsett av vilket skäl du är i behov av ett skuldebrev kan Enkla Juridik hjälpa till. Vi upprättar ett skräddarsytt och maximalt tydligt skuldebrev, anpassat efter rådande lagstiftning och praxis. Vid en eventuell tvist med låntagaren bistår vi självklart med rådgivning för att lösa situationen.

Juristbyrån med enbart fasta priser

Vi hjälper dig gärna med:

  • Kostnadsfri juridisk utvärdering
  • Skräddarsytt skuldebrev till fast pris
  • Rådgivning om låntagaren inte betalar tillbaka
Vad är ett skuldebrev?

I grund och botten är ett skuldebrev ett löfte om att en specifik summa pengar vid något tillfälle ska utbetalas till en viss privatperson eller ett företag. För att skuldebrevet ska fylla sin praktiska funktion bör det, förutom uppgift om storleken på själva skulden, bland annat innehålla information om hur stor ränta som ska betalas och när skulden i sin helhet ska vara återbetalad.

Ett skuldebrev i sin enklaste form kan exempelvis formuleras såhär.

Härmed förpliktar sig Kalle Karlsson att till Lisa Larsson betala 100 000 kr. Betalningen ska ske senast den 30 april 2019. Kalle Karlsson ska inte betala någon ränta på beloppet.

Varför behövs skuldebrev?

Ett skuldebrev är framförallt ett utmärkt bevis på att en skuld existerar. Med andra ord måste det inte finnas ett skuldebrev för att det ska vara möjligt att kräva tillbaka utlånade pengar från privatpersoner eller företag. Utan skuldebrev kan det dock vara väldigt svårt att bevisa att skulden existerar och, inte minst, på vilket sätt den ska regleras. Ett skuldebrev är därför ett prima verktyg för att minimera risken för utdragna och kostsamma konflikter.

Går det att skriva ett skuldebrev efter att pengarna är utlånade?

Ja, det går att skriva ett skuldebrev även efter att man lånat ut pengarna. Anledningen är att syftet med skuldebrev är att vara en skriftlig bevishandling för att penninglån ingåtts mellan gäldenären och borgenären. Däremot rekommenderar vi att man alltid skriver ett skuldebrev vid låneförhållandets ingående.

Hur skriver man ett skuldebrev utan ränta?

Självklart är detta möjligt. I skuldebrevet bör man då endast ange summa och förfallodatum för när varje amorteringsbetalning ska ske. För att undvika framtida konflikter är det bra att vara tydlig med att endast amortering ska utgå. Det är därför bra för båda parter att ha med en formulering i skuldebrevet där de anger att ingen ränta utgår. Detta är dock inte en nödvändighet för att ränta inte ska utgå. Man bör också notera att dröjsmålsränta kan utgå.

Vad är ett ”enkelt skuldebrev”?

Skuldebrev finns i två olika former, enkelt och löpande. Ett enkelt skuldebrev går inte att sälja vidare till skillnad från ett löpande sådant. Enkla skuldebrev kan inte byta borgenär. Detta markeras genom att enkla skuldebrev är ställda till en viss person. Ett bra exempel är ett skuldebrev mellan Ludvig Långivare och Lars Låntagare. Lars Låntagare har i skuldebrevet angivit: “Till Ludvig Långivare betalar undertecknad 1 000 kr den 6 november 2022.

Löpande skuldebrev å andra sidan är avsedda att kunna säljas vidare och därmed byta borgenär. Om Lars och Ludvig vill skriva ett löpande skuldebrev kan de formulera det på följande sätt; “Till Ludvig Långivare eller order betalar undertecknad 1 000 kr den 6 november 2022 ” eventuellt “Till innehavaren betalar undertecknad 1 000 kr den 6 november 2022”. Det löpande skuldebrevet är en värdehandling i sig, medan det enkla skuldebrevet endast fungerar som bevis för att penninglånet ingåtts.

Är det något särskilt jag ska tänka på för ett skuldebrev mellan två privatpersoner?

När man som borgenär lånar ut till vänner och familj gör man gäldenären en stor tjänst genom att skriva ett enkelt skuldebrev. Gäldenären behöver nu inte oroa sig för att en okänd person ska kontakta denne och begära betalning. Oftast är det en trygghet för gäldenären att ha lånat av någon denne känner sedan innan. Ifall betalningssvårigheter skulle uppstå kan det kännas enklare att omförhandla villkoren med någon man känner sedan innan.

Som två privatpersoner är det väldigt viktigt att tänka på att ett skuldebrev måste förnyas med jämna mellanrum. Om det inte förnyas anses skulden vara preskriberad och inte längre gällande. Eftersom preskriptionstiden för skulder mellan privatpersoner är tio år ska du tänka på att förnya skuldebrevet var tionde år.

Speciella regler gäller när sambor eller gifta makar skriver ett skuldebrev vid bostadsköp

Om du är i ett samboförhållande eller äktenskap bör du tänka på att speciella regler gäller när man skriver ett skuldebrev. Anledningen är att det berör den gemensamma samboegendomen eller ens egendom i ett äktenskap. Det är väldigt viktigt att ha kännedom om dessa regler när man köper bostad tillsammans. För att skuldebrevet ska bli gällande måste man komplettera det med ett samboavtal eller äktenskapsförord.

Hur gör jag om jag inte får betalt av den som tagit lånet?

I ett läge där den som du lånat ut pengar till inte betalar tillbaka kan du välja att ta saken till Kronofogden och/eller tingsrätten. Enkla Juridik hjälper självfallet till med båda dessa alternativ. Vi kan också skicka ett inkassokrav till den som tagit lånet. Många gånger, givetvis under förutsättning att skulden faktiskt existerar, räcker det med ett välformulerat kravbrev för att låntagaren ska förstå att det inte är meningsfullt att fortsätta bråka om återbetalningen.

Vill du få hjälp med skuldebrev? Ta kontakt.

Inga krav eller förbindelser. Betalning sker efter att avtalet är klart.

...