Startsida » Fordran & Lån » Skuldebrev

Skuldebrev

Vi upprättar skuldebrev för privatpersoner eller företag

Ett skuldebrev är ett bevis på att en person eller ett företag är skyldigt en annan person eller ett företag pengar. Skuldebrev kan vara väldigt simpla (belopp och namnteckningar på en servett) eller mycket utförliga (exempelvis bankernas avtal om bostadslån).

Vid lån mellan privatpersoner behöver skuldebrevet oftast inte vara särskilt omfattande – men det är klokt att som minimum tydligt ange beloppet samt vilken räntesats och amorteringstakt som ska gälla. Om den som mottagit pengarna inte följer avbetalningsplanen bör det även framgå vad konsekvensen av detta blir.

Att framförallt släkt och vänner bistår varandra med lån är mycket vanligt förekommande. Ofta rör det sig om så pass blygsamma belopp att det kan kännas onödigt, och kanske lite löjligt, att upprätta formell dokumentation kring att lånet existerar. När förhållandevis stora belopp lånats ut är det dock klokt att reglera villkoren för lånet genom ett skuldebrev. En bra tumregel är att bara avstå från ett skuldebrev om den som lånat ut pengarna också är beredd att förlora dem.

Oavsett av vilket skäl du är i behov av ett skuldebrev kan Enkla Juridik hjälpa till. Vi upprättar ett skräddarsytt och maximalt tydligt skuldebrev, anpassat efter rådande lagstiftning och praxis. Vid en eventuell tvist med låntagaren bistår vi självklart med rådgivning för att lösa situationen.

Juristbyrån med enbart fasta priser

Vi hjälper dig gärna med:

  • Kostnadsfri juridisk utvärdering
  • Skräddarsytt skuldebrev till fast pris
  • Rådgivning om låntagaren inte betalar tillbaka
Vad är ett skuldebrev?

I grund och botten är ett skuldebrev ett löfte om att en specifik summa pengar vid något tillfälle ska utbetalas till en viss privatperson eller ett företag. För att skuldebrevet ska fylla sin praktiska funktion bör det, förutom uppgift om storleken på själva skulden, bland annat innehålla information om hur stor ränta som ska betalas och när skulden i sin helhet ska vara återbetalad.

Ett skuldebrev i sin enklaste form kan exempelvis formuleras såhär.

Härmed förpliktar sig Kalle Karlsson att till Lisa Larsson betala 100 000 kr. Betalningen ska ske senast den 30 april 2019. Kalle Karlsson ska inte betala någon ränta på beloppet.”

Varför behövs skuldebrev?

Ett skuldebrev är framförallt ett utmärkt bevis på att en skuld existerar. Med andra ord måste det inte finnas ett skuldebrev för att det ska vara möjligt att kräva tillbaka utlånade pengar från privatpersoner eller företag. Utan skuldebrev kan det dock vara väldigt svårt att bevisa att skulden existerar och, inte minst, på vilket sätt den ska regleras. Ett skuldebrev är därför ett prima verktyg för att minimera risken för utdragna och kostsamma konflikter.

Hur gör jag om jag inte får betalt av den som tagit lånet?

I ett läge där den som du lånat ut pengar till inte betalar tillbaka kan du välja att ta saken till Kronofogden och/eller tingsrätten. Enkla Juridik hjälper självfallet till med båda dessa alternativ. Vi kan också skicka ett inkassokrav till den som tagit lånet. Många gånger, givetvis under förutsättning att skulden faktiskt existerar, räcker det med ett välformulerat kravbrev för att låntagaren ska förstå att det inte är meningsfullt att fortsätta bråka om återbetalningen.

Vill du få hjälp med skuldebrev? Ta kontakt.

Inga krav eller förbindelser. Betalning sker efter att avtalet är klart.

...