Startsida » Bostadsjuridik » Tvist med hantverkare

Tvist med hantverkare

Dina rättigheter gällande renoveringsarbeten och andra hantverkstjänster

Att det ibland blir fel på fakturan eller vid exempelvis köks- och badrumsrenoveringar är inte särskilt konstigt. Även en skicklig snickare, golvläggare eller elektriker kan begå misstag. Ibland uppstår dock konflikter där kundens klagomål är seriösa och hantverkaren är ovillig att rätta till misstag.

I konsumenttjänstlagen finns tydliga regler kring vad som gäller om hantverkare, och andra näringsidkare som tillhandahåller olika tjänster, har gjort ett dåligt jobb eller överfakturerat. De viktigaste principerna är att ingångna avtal ska hållas och att arbetet ska vara fackmannamässigt utfört.

Om du anser att hantverkaren har överfakturerat dig eller att ett renoveringsarbete eller liknande inte utförts på ett bra sätt, är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi utvärderar situationen, ger förslag på åtgärder och hjälper till både med förlikningsförhandlingar och en eventuell rättsprocess. Skicka in ditt ärende nedan och få en kostnadsfri juridisk utvärdering av ditt fall!

Juristbyrån med enbart fasta priser

Vi hjälper dig gärna med:

  • Kostnadsfritt utvärdera om ett arbete är fackmannamässigt utfört eller om fakturan är rimlig
  • Kostnadsfritt utvärdera möjligheten till prisavdrag eller skadestånd
  • Förlikningsförhandlingar med hantverkare
  • Rättsprocess mot hantverkare
Vad kan jag göra om hantverkaren har fakturerat ett högre belopp än förväntat?
Det händer ibland att hantverkare/byggfirma fakturerar mer än vad kunder förväntar sig. Ibland berättigat ibland inte. När det gäller tidsredovisningen är det upp till hantverkaren att bevisa att den har lagt ner så mycket tid. Om han inte lyckas med det har du en stark juridisk ställning. Om ditt avtal med en hantverkare är muntligt, för exempelvis ett maxpris, är situationen mer komplicerad. Eventuellt bevis, som till exempel en offertförfrågan eller liknande, kan vara avgörande. I vilket fall som helst hjälper vi dig med en kostnadsfri juridisk utvärdering.
Vad kan jag göra om hantverkaren gjort ett dåligt jobb?

Först och främst ska du vända dig till byggfirman och konkret presentera det du är missnöjd med. Förhoppningsvis är hantverkaren tillmötesgående och åtgärdar problemen frivilligt (vilket han eller hon har rätt att göra enligt konsumenttjänstlagen) eller ger dig rabatt.

I en tvist med hantverkare där hantverkaren inte är samarbetsvillig ska du formellt reklamera arbetet. Och om du inte redan betalat, hålla inne betalningen till hantverkare på det belopp som avser den del av arbetet du är missnöjd med. Om hantverkaren inte ger med sig även efter reklamation är det klokt att kontakta Enkla Juridik eller någon annan juristbyrå och gå igenom situationen.

Kan jag få tillbaka pengar om hantverkaren drar ut mycket på tiden?

Ja, du kan då ha rätt att häva hela avtalet och även få skadestånd som motsvarar de extrakostnader som förseningen har orsakat dig.

Vad ska jag göra om hantverkaren orsakat skada?

I en tvist med hantverkare är det alltid bäst att, vänligt men bestämt, kräva att skadan kompenseras. Många gånger är informell dialog den smidigaste vägen framåt. Ger det inte önskad effekt är det dags att ta juridiken till hjälp. Enkla Juridik kan bistå dig med förlikningsförhandlingar eller, om det blir nödvändigt, upprätta en stämningsansökan och företräda dig vid tingsrätten.

Att skriva en korrekt stämningsansökan kan vara svårt. Därför är det klokt att ta hjälp av Enkla Juridik eller någon annan juristbyrå som sysslar med rättsprocesser.

Vad ska jag göra om jag inte kommer överens med hantverkaren om priset?

Om priset inte är avtalat på förhand kan knepiga situationer uppstå. Principen enligt lag är att det fakturerade priset ska vara ”skäligt”, vilket parterna naturligtvis kan ha olika uppfattningar om. I en situation där det inte är möjligt att komma överens bör du ta hjälp av Enkla Juridik eller någon annan juristbyrå.

Kan jag kräva att hantverkaren åtgärdar ett fel?

Om tjänsten inte är fackmannamässigt utförd har du rätt att kräva att felet åtgärdas. Hantverkaren har också en rätt att åtgärda fel, eftersom det sannolikt är bättre för hantverkaren att åtgärda felet än att ge rabatt på tjänsten. Bedömningen av om en tjänst blivit fackmannamässigt utförd kan vara svår och om du inte kan komma överens med hantverkaren är det klokt att anlita juridisk hjälp.

Hur fungerar juridiken för en hantverkare som inte är registrerad i Sverige?

Svenska lagar påverkas inte av att en hantverkare kommer från ett annat land. Samma regler gäller oavsett om hantverkaren/byggbolaget är svenskt, danskt eller polskt. Däremot kan det rent praktiskt bli avsevärt svårare att driva en rättsprocess mot ett byggföretag som inte är registrerat i Sverige.

Enkla Juridik rekommenderar därför att endast anlita företag som är registrerade som bolag/enskilda firmor i Sverige eller har någon form av permanent närvaro här (kontor, filial eller liknande).

Vad ska jag göra om jag hamnat i en tvist med en hantverkare som jobbat svart?

Att en hantverkare tagit emot svart betalning är naturligtvis otillåtet men påverkar inte dennes skyldigheter enligt konsumenttjänstlagen. Som konsument har du alltså inte färre rättigheter när du avlönat en hantverkare svart men det är förstås inte bra att bidra till att bryta mot lagar och regler som gäller på andra områden.

Skicka in ditt ärende & få en kostnadsfri utvärdering

Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!

...