Juristbyrån med enbart fasta priser

Få en kostnadsfri juridisk utvärdering

Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!

Fördelarna med juristbyrån Enkla Juridik

Få en kostnadsfri utvärdering och en objektiv bedömning av det juridiska läget.

Du förklarar ditt problem - vi gör resten. Inga fysiska möten behövs.

Svarsgaranti - om du har frågor under processen återkommer vi alltid inom en arbetsdag.​

Du betalar alltid fast pris eller provision. Inga timarvoden.

Ring eller mejla oss för en kostnadsfri juridisk utvärdering

Hur fungerar vår juridiska tjänst?

  • Du skickar in ditt ärende till oss. Vi återkommer inom en arbetsdag med en kostnadsfri bedömning.
  • Om chanserna till framgång är goda, och du vill ha vår hjälp, ingår vi ett uppdragsavtal. Beroende på tvistens storlek och komplexitet betalar du ett grundarvode.
  • Vi inleder förlikningsförhandlingar med din motpart. Om detta lyckas betalar du oss ett på förhand bestämt framgångsarvode. Misslyckas förhandlingen går vi till domstol och representerar dig.
  • Domen kommer. Vid vinst betalar du ett på förhand bestämt framgångsarvode. Vid förlust betalar du ingenting utöver grundarvodet i första punkten.

Vi tar bara fast pris eller provision

Höga och oförutsägbara kostnader ska inte stå i vägen för juridisk hjälp. Därför tar juristbyrån Enkla Juridik bara betalt genom ett på förhand överenskommet fast pris eller provision. På så vis har du inga eller minimala kostnader vid en förlust. Vår inledande juridiska utvärdering är naturligtvis helt förutsättningslös och kostnadsfri.

Våra kunder rekommenderar oss

Skicka in ditt ärende & få en kostnadsfri utvärdering
Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!

...