Juristbyrån med enbart fasta priser

Få en kostnadsfri juridisk utvärdering

Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!

Fördelarna med juristbyrån Enkla Juridik

Juristbyrå med enbart fasta priser

Kostnadsfri utvärdering

Få en kostnadsfri utvärdering och en objektiv bedömning av det juridiska läget.

Våra jurister jobbar mestadels digitalt - smidigast för dig!

Rådgivning online

Du förklarar ditt problem - vi gör resten. Inga fysiska möten behövs om du inte vill.

Digital juristbyrå med säte i Stockolm

Svarsgaranti en arbetsdag

Svarsgaranti - om du har frågor under processen återkommer vi alltid inom en arbetsdag.​

Vi jobbar enbart med fasta priser och provision

Enbart fasta priser

Du får ett tydligt prisförslag innan vi börjar. Enbart fasta priser. Inga timarvoden.

Ring eller mejla oss för en kostnadsfri juridisk utvärdering

Våra privatjuridiska tjänsteområden

Bostadsjuridik

Våra jurister jobbar brett med bostadsjuridik. Från dolda fel i bostadsrätt eller fastighet till avtalsfrågor och tvister med hantverkare mm.

Familjejuridik

Familjejuridik handlar ofta om avtal. Vi skriver testamenten, samboavtal och gåvobrev. Vi ger råd i arvstvister, skilsmässor och mer.

Fordran & Lån

Våra jurister löser tvister och skriver avtal rörande lån och skulder. Vi upprättar skuldebrev, ger råd rörande hyrsedeposition och mer.

Köp & Försäljning

Vi löser tvister och skriver avtal rörande köp och försäljning. Exempelvis leveransfel, uteblivna betalningar och dåligt utförda tjänster.

Företagsjuridik och bostadsrättsförening

Många av våra klienter är företag och bostadsrättsföreningar. Våra jurister hjälper till med avtalsfrågor, tvistelösning, juridiska dokument och andra former av juridisk rådgivning. Självklart alltid till fast pris. Välkommen!

Företagsjuridik

Vi hjälper dig med indrivning av fordringar, leverantörstvister, upprättande av policydokument och tvister mellan delägare och mer.

BRF

Våra specialister hjälper till med stadgar, årsstämman, upprättande av entreprenadavtal och övriga frågor för bostadsrättsföreningen.

Hur fungerar vår juridiska tjänst vid tvist?

  • Du skickar in ditt ärende till oss. Vi återkommer inom en arbetsdag med en kostnadsfri bedömning.
  • Om chanserna till framgång är goda, och du vill ha vår hjälp, ingår vi ett uppdragsavtal. Beroende på tvistens storlek och komplexitet betalar du ett grundarvode.
  • Vi inleder förlikningsförhandlingar med din motpart. Om detta lyckas betalar du oss ett på förhand bestämt framgångsarvode. Misslyckas förhandlingen går vi till domstol och representerar dig.
  • Domen kommer. Vid vinst betalar du ett på förhand bestämt framgångsarvode. Vid förlust betalar du ingenting utöver grundarvodet i första punkten.

Vi tar bara fast pris eller provision

Höga och oförutsägbara kostnader ska inte stå i vägen för juridisk hjälp. Därför tar juristbyrån Enkla Juridik bara betalt genom ett på förhand överenskommet fast pris eller provision. På så vis har du inga eller minimala kostnader vid en förlust. Vår inledande juridiska utvärdering är naturligtvis helt förutsättningslös och kostnadsfri.

Våra kunder rekommenderar oss

Skicka in ditt ärende & få en kostnadsfri utvärdering
Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!

...