Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Juristbyrån med fasta priser

Kostnadsfri juridisk utvärdering. Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!

Fördelarna med juristbyrån Enkla Juridik

check_1

Kostnadsfri
utvärdering

lamp

Digital och fysisk
rådgivning

message

Svarsgaranti 1
arbetsdag

note

Enbart fasta
priser

Kontakta oss för en kostnadsfri utvärdering

Telefontider vardagar kl 6:30 – 21:00, helgdagar 10:00 – 18:00.

Våra tjänsteområden

Startsidan

Familjejuridik

Startsidan

Bostadsjuridik

Startsidan

Migrationsrätt

Startsidan

Affärsjuridik

Startsidan

Arbetsrätt

Startsidan

Skattejuridik

Startsidan

IT & GDPR

Våra jurister

Hur kan vår tjänst fungera vid tvist?

1_1

Du skickar in ditt ärende till oss. Vi återkommer inom en arbetsdag med en kostnadsfri bedömning. 

2

Om chanserna till framgång är goda, och du vill ha vår hjälp, ingår vi ett uppdragsavtal. Beroende på tvistens storlek och komplexitet betalar du ett startarvode.

3

Vi inleder förlikningsförhandlingar med din motpart. Om detta lyckas betalar du oss ett på förhand bestämt förlikningsarvode.

4

Om det inte blir en förlikning går vi vidare till domstol. Antingen tar vi ett helt fast pris, rörligt pris med pristak eller ingenting vid förlust. Beroende på vad vi kommer överens om med dig innan.

Vi tar fasta priser - vad betyder det?

Höga och oförutsägbara kostnader ska inte stå i vägen för juridisk hjälp. Därför tar juristbyrån Enkla Juridik bara betalt genom ett på förhand överenskommet fast pris, ett rörligt pris med pristak eller etappbaserad prissättning. På så vis blir dina kostnader mycket mer förutsägbara. Vår inledande juridiska utvärdering är förutsättningslös och kostnadsfri.

Våra kunder rekommenderar oss