Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Enkla Juridik Företag

Företagsjurist: affärsjuridisk rådgivning

✓ Kostnadsfri juridisk utvärdering

✓ Alltid fasta priser

Erfarna affärsjurister till fast pris

Att driva ett företag inbegriper mycket juridik och byråkrati. Vanliga företagsjuridiska frågeställningar är relaterade till avtalsrätt, bolagsrätt, myndighetsfrågor, utredningar och tvister med kunder/leverantören. På Enkla Juridik har våra affärsjurister den erfarenhet som krävs för att ta dig framåt. Såväl inom ren företagsjuridik som skatterättsliga aspekter. Vi har redan hjälpt hundratals företag – något som våra omdömen på Trustpilot vittnar om. Vi har företagsjurister i Stockholm, Göteborg, Jönköping och Linköping. Vi hjälper kunder i hela Sverige.

För företag är det ofta viktigt att den juridiska leveransen inte bara är korrekt. Men det räcker inte. Den ska också vara snabb, noggrann och lösningsorienterad. Vi är inte bara en leverantör av renodlad juridisk rådgivning. Våra företagsjurister ser det alltid som en del i vårt uppdrag att också ge affärsmässiga råd och lyfta andra infallsvinklar än det rent juridiska. Detta tror vi bidrar till att våra kunders risker minimeras och att problem kan avhjälpas på så snabbt och smidigt som möjligt.

Kontakta oss för en kostnadsfri utvärdering

Telefontider vardagar kl 6:30 – 21:00, helgdagar 10:00 – 18:00.

Våra jurister

Våra affärsjuridiska tjänster - våra företagsjurister står redo för dig

Vi hjälper företagare med de problem som påverkar vardagen mest. Våra företagsjurister hjälper till med tvistelösningar av olika slag. Allt från kunder som bestrider fakturor till leverantörstvister. Vi erbjuder även affärsjuridisk rådgivning för samarbetsavtal mellan företag. Dessa avtal kan vara komplicerade och vi tillhandahåller både avtalsgranskning och utformning av skräddarsydda företagsavtal. Vårt tjänsteutbud innefattar även juridisk rådgivning i processer mot felaktiga myndighetsbeslut. Vi hjälper till i processer mot exempelvis Tillväxtverket och Skatteverket eller hjälper arbetsgivare med arbetstillstånd. Förvaltningsrätten och myndigheters interna överklagandeinstanser är vanliga plattformar för en företagsjurist.

Ett bredare perspektiv - skatt och GDPR

När vi skriver våra avtal för ditt bolag har vi inte bara dig och din motpart i åtanke. Det är lika viktigt att ta hänsyn till hur Skatteverket, Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainpektionen) och andra myndigheter kan tolka avtalen vi upprättar. Avtalen inte bara tillgodose dina direkta behov, utan även minimera riskerna för skattesmällar och brott mot personuppgiftslagstiftningen (GDPR). Detta perspektiv gäller i synnerhet vid konsult- och uppdragsavtal, men också för allmänna villkor mm. Våra affärsjurister har djup kunskap rörande skatterätt och GDPR. Om det skulle behövas en specialist utöver den affärsjuridiska kompetensen, har vi flera skattejurister som kan rycka in.

Offentlig upphandling

Utöver vårt affärsjuridiska utbud tillhandahåller vi också spetskompetens inom upphandlingsjuridiken. Vår upphandlingsjurist har över 10 års erfarenhet av området. Han hjälper till med både analys, anbudsskrivning och överklaganden. 

Extern bolagsjurist när ni har löpande behov

Har ni löpande behov av affärs-, skatte-, arbets- eller upphandlingsrättslig rådgivning? Då kan vi bistå er med en bolagsjurist som hjälper er löpande. Våra affärsjurister kan agera som löpande bollplank för er. Men vi kan också hjälpa er konkret med avtalsskrivning, tvistelösning eller annat. Vi har ett tiotal jurister som har erfarenhet att hjälpa företag med olika spörsmål. Så tveka inte att ta kontakt med oss så kopplar vi in rätt företagsjurist för er.

Företagsjuridik lokalt och digitalt

Företagare är mycket upptagna. Att hitta kunder, utveckla kärnverksamheten och säkra leveranser är prioriterad före juridiska detaljer. Vi är medvetna om detta och det är därför vi finns. Av den anledningen har vi valt att till över 95 % sköta vårt företagsjuridiska arbete digitalt. Det är både enklare och billigare för dig som företagare. Vår erfarenhet har lärt oss att det är smidigare att hålla snabba möten över internet och diskutera innehåll snarare än ödsla tid på att ta sig till och från sammanträdesrum. På så vis är vi maximalt effektiva i vår leverans av företagsjuridik och du kan fokusera på att bygga värde för ditt företag. Ett företag som Alvis Rörakut Service AB jobbar som rörmokare i Stockholm och är en av våra mycket nöjda företagskunder som föredrar att få juridisk rådgivning digitalt.

I behov av affärsjurist? Ett telefonsamtal bort

Det är viktigt för oss att våra företagskunder upplever att vi jobbar med dem. Som kund ska man kunna ställa höga krav på sin affärsjurist. Att nå oss kommer således aldrig vara ett problem och inte kosta extra. Vi jobbar med fasta priser och/eller provision. Således finns vi bara ett telefonsamtal bort om ditt företag skulle behöva juridisk rådgivning före eller under en process.

Fördelarna med juristbyrån Enkla Juridik

check_1

Kostnadsfri
utvärdering

lamp

Digital och fysisk
rådgivning

message

Svarsgaranti 1
arbetsdag

note

Enbart fasta
priser

Våra kunder rekommenderar oss