Startsida » Familjejuridik » Samboavtal

Samboavtal

Detta ska du tänka på vid samboavtal

Behöver du hjälp? Fast pris vid hjälp från jurist

Det kanske inte är så romantiskt, men sanningen är att ett samboavtal är viktigt för att undvika konflikter om förhållandet skulle gå i kras. Genom samboavtalet kan du och din partner bestämma att sambolagens bodelningsregler inte ska tillämpas på ert förhållande, alternativt att endast viss avgränsad egendom ska ingå vid en eventuell bodelning. De som väljer bort samboavtal bör vara medvetna om att de därigenom riskerar att bli juridiskt bundna att dela med sig av egendom som de betalat med egna pengar och kanske har en stark känslomässig anknytning till.

Oavsett vilka särskilda önskemål eller funderingar du och din partner har hjälper Enkla Juridik er att skriva ett vattentätt samboavtal. Varmt välkommen med ditt ärende!

Juristerna på Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

Se vår korta informationsvideo

Vad är ett samboavtal?

Ett samboavtal är ett dokument som helt eller delvis sätter sambolagens bodelningsregler ur spel. Ett samboavtal måste vara skriftligt men behöver inte bevittnas. Det är dock klokt att ändå låta samboavtalet bevittnas av någon eller ett par personer.

Varför är det viktigt med ett samboavtal?

Ett samboavtal är viktigt om du och din partner känner att det inte vore schysst att göra en ”vinst” på den andra personen vid en eventuell separation. Genom ett skriva ett samboavtal säkerställer ni att den viljan respekteras även i ett läge då känslorna har skiftat karaktär. När samboavtalet väl är upprättat kan ni lägga det i skrivbordslådan och göra ert bästa för att det aldrig ska komma till användning.

Det är särskilt viktigt att skriva ett samboavtal när ni skaffar er en gemensam bostad. Om bara endera part betalar eller om kontaktinsatserna är olika rekommenderar vi starkt att ni upprättar både ett samboavtal och ett skuldebrev. Läs vår specialtext här om hur du ska tänk och varför du ska ha både skuldebrev och samboavtal.

När kan jag använda en mall?

Vi rekommenderar inte att man använder sig av en mall. Anledningen är att det alltid är bäst att kontakta en jurist. 
 

Men om du ändå vill använda dig av en mall får du mallarna på mejl om du fyller i dina kontaktuppgifter i formuläret. Då får du de två vanligaste typerna av samboavtal som finns. Notera att du inte ska använda mallen om du:

  1. ska reglera kontantinsatsen för ett bostadsköp. Då behöver du även ett separat skuldebrev.
  2. vill att specifik egendom ska vara samboegendom.
  3. vill ha ett skräddarsytt samboavtal för er situation.
Vad innebär en bodelning enligt sambolagen?

Enligt sambolagen, som kan liknas vid en nedbantad variant av äktenskapsbalken, ska sambor som bestämmer sig för att separera dela på så kallad samboegendom. Samboegendom är bostad eller bohag som samborna köpt för gemensamt bruk. Vem som betalat för egendomen spelar ingen roll. Ifall exempelvis en lägenhet, en persisk matta eller en hemmabioanläggning köpts för gemensam användning ska värdet av egendomen, om någon av samborna begär det, delas lika efter en separation.

Vad räknas som samboegendom?

I en bodelning ingår alltså bara samboegendom. Sådan egendom är enligt sambolagen gemensam bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning. Har du och din sambo skaffat en bostad för gemensamt bruk utgör den alltså samboegendom och värdet av den ska delas lika vid en separation. Det spelar inte någon roll vem som betalat, står på lånet, på kontraktet eller vem som lagt in kontantinsatsen. Som gemensam bostad räknas endast villafastigheter och bostadsrätter. Jordbruksfastigheter, skogsfastigheter, hyresfastigheter och industrifastigheter är inte bodelningsbara enligt sambolagen. Bohag som ni köpt under er tid tillsammans utgör också samboegendom och värdet av det ska också delas lika. Bohag är till exempel möbler, elektronik och andra typer av husgeråd.

Vad räknas inte som samboegendom?

Har du flyttat in i en bostad som din partner äger sedan tidigare utgör bostaden inte samboegendom eftersom den inte förvärvats för gemensamt bruk. Din partner behåller då sin egen bostad om ni separerar. En bostad som inte förvärvats för gemensamt bruk men som används som gemensam bostad kan dock under särskilda omständigheter tillfalla den sambo som inte förvärvade den. Har en sambo större behov av bostaden, till exempel om ni har barn och du får ensam vårdnad om barnet, kan du ha rätt att mot ersättning överta bostaden.

Bilar, fritidshus och fritidsmaterial (t.ex. hockeyutrustning eller en häst) räknas inte heller som samboegendom eftersom det inte klassas som bostad eller bohag.

Vad är vanliga exempel på formuleringar/klausuler i ett samboavtal?

Exempel 1. Klausul om inget som parterna äger ska ingå i en bodelning:
Med detta samboavtal förklarar vi, Anna och Bengt, att allt vi äger och förvärvar ska förbli vår enskilda egendom och inte utgöra samboegendom. Således föreligger ingen samboegendom i vårt samboförhållande.

Exempel 2. Klausul om något ska utgöra samboegendom:
Jag, Anna, förklarar härmed att min fastighet (fastighetsbeteckning) ska utgöra samboegendom och att värdet av den därmed ska delas lika mellan mig och Bengt vid en eventuell bodelning.

Exempel 3. Klausul om något inte ska utgöra samboegendom:
Jag, Anna, förklarar härmed att min fastighet (fastighetsbeteckning) inte ska utgöra samboegendom och således förbli min enskilda egendom. Värdet av fastigheten ska därmed inte ingå i en framtida bodelning.

Hur ska ett samboavtal förvaras?

Vi rekommenderar alltid att man skriver två exemplar av samboavtalet. Försvara varsitt exemplar sedan på ett tryggt ställe, förslagsvis i ett kassaskåp eller liknande.

Vad kostar ett samboavtal hos Enkla Juridik?

Våra jurister skriver ditt skräddarsydda samboavtal för det fast pris. Anpassat efter era behov. Hör av er nedan för att få ett prisförslag. Alltid kostnadsfri juridisk utvärdering av din situation.

FAQ - vanliga frågor om samboavtal

Ett samboavtal är ett skriftligt dokument som helt eller delvis sätter sambolagens bodelningsregler ur spel.

Ett samboavtal behöver inte bevittnas för att vara giltigt.

Ett samboavtal är viktigt om du och din partner vill frångå sambolagens bestämmelser om delning av samboegendom vid separation, i syfte att få en fördelning som passar er bättre.

Om samboavtalet ska skrivas i samband med bostadsköp eller om ni vill ha ett tryggt och korrekt samboavtal anpassat för er situation är det rekommenderat att anlita jurist.

Samboegendom är gemensam egendom såsom bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning.

Skicka in ditt ärende

Kostnadsfri juridisk utvärdering. Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!