Startsida » Familjejuridik » Samboavtal

Samboavtal

Detta ska du tänka på vid samboavtal

Behöver du hjälp? Fast pris vid hjälp från jurist

Det kanske inte är så romantiskt, men sanningen är att ett samboavtal är viktigt för att undvika konflikter om förhållandet skulle gå i kras. Genom samboavtalet kan du och din partner bestämma att sambolagens bodelningsregler inte ska tillämpas på ert förhållande, alternativt att endast viss avgränsad egendom ska ingå vid en eventuell bodelning. De som väljer bort samboavtal bör vara medvetna om att de därigenom riskerar att bli juridiskt bundna att dela med sig av egendom som de betalat med egna pengar och kanske har en stark känslomässig anknytning till.

Oavsett vilka särskilda önskemål eller funderingar du och din partner har hjälper Enkla Juridik er att skriva ett vattentätt samboavtal. Varmt välkommen med ditt ärende!

Juristerna på Enkla Juridik

Tomas och Marcus hjälper dig.

Vi hjälper dig gärna med:

  • Kostnadsfri juridisk utvärdering
  • Skräddarsytt samboavtal till fast pris
Vad är ett samboavtal?

Ett samboavtal är ett dokument som helt eller delvis sätter sambolagens bodelningsregler ur spel. Ett samboavtal måste vara skriftligt men behöver inte bevittnas. Det är dock klokt att ändå låta samboavtalet bevittnas av någon eller ett par personer.

Vad innebär en bodelning enligt sambolagen?

Enligt sambolagen, som kan liknas vid en nedbantad variant av äktenskapsbalken, ska sambor som bestämmer sig för att separera dela på så kallad samboegendom. Samboegendom är bostad eller bohag som samborna köpt för gemensamt bruk. Vem som betalat för egendomen spelar ingen roll. Ifall exempelvis en lägenhet, en persisk matta eller en hemmabioanläggning köpts för gemensam användning ska värdet av egendomen, om någon av samborna begär det, delas lika efter en separation.

Varför är det viktigt med ett samboavtal?

Ett samboavtal är viktigt om du och din partner känner att det inte vore schysst att göra en ”vinst” på den andra personen vid en eventuell separation. Genom ett skriva ett samboavtal säkerställer ni att den viljan respekteras även i ett läge då känslorna har skiftat karaktär. När samboavtalet väl är upprättat kan ni lägga det i skrivbordslådan och göra ert bästa för att det aldrig ska komma till användning.

Vill ni få hjälp med ett samboavtal? Ta kontakt.

Inga krav eller förbindelser. Betalning sker efter att avtalet är klart.

...