Startsida » Bostadsjuridik » Hantverkaravtal

Hantverkaravtal

Så ska du gå tillväga när du anlitar hantverkare

Avtal med hantverkare är bland de viktigaste avtal man kan ingå som privatpersoner, eftersom det ofta står hundratusentals kronor på spel. Oklarheter i ett hantverkaravtal kan ge upphov till infekterade bråk och stora merkostnader.

Exempel på vanliga problem som uppkommer till följd av otydliga avtal är oförutsedda kostnader för extraarbeten och, från kundens perspektiv, långa förseningar. Därför är det viktigt att du som ska renovera eller bygga nytt upprättar ett hantverkaravtal som tydligt reglerar kostnader, tidsram och andra grundläggande rättigheter och skyldigheter.

Det är inte ovanligt att avtal om olika hantverkstjänster är helt och hållet muntliga. Andra gånger kan kunden ha accepterat en offert som inte omfattar en eller flera viktiga aspekter av det arbete som ska utföras. Vi på Enkla Juridik rekommenderar att man aldrig ska ingå muntliga eller ofullständiga avtal. Risken för oenighet och missförstånd är i sådana scenarier mycket stor.

Juristbyrån med enbart fasta priser

Vi hjälper dig gärna med:

  • Upprättande av hantverkaravtal till fast pris.
  • Löpande rådgivning under projektets gång.
  • Rådgivning vid eventuell tvist.

Genom att upprätta ett hantverkaravtal om den tjänst som ska utföras kan du enkelt skydda dig mot de vanligast förekommande problemen. Enkla Juridik hjälper dig att upprätta avtalet, som fungerar som ett komplement till konsumenttjänstlagen. Vi eftersträvar att skriva maximalt tydliga och pedagogiska avtal. Du som konsument ska alltid känna att du fullt ut förstår vad som blivit avtalat. Därigenom reduceras risken för konflikter till ett minimum. Om en tvist ändå skulle uppstå hjälper vi naturligtvis till med att lösa den.

Varför behövs ett särskilt avtal med hantverkare? Räcker det inte med offert?

Många gånger framgår villkoren för ett renoveringsprojekt i den offert som lämnats av hantverkaren. Det är dock inte ovanligt att offerterna är skrivna på ett sätt som gör det svårt för konsumenten att fullt ut förstå villkoren för arbetet. Offerten kan helt enkelt vara skriven på ett opedagogiskt och rörigt vis. I sådana lägen är det klokt att komplettera offerten med ett lättbegripligt avtal, som både hantverkaren och konsumenten har likvärdiga möjligheter att förhålla sig till.

Vilken lag gäller när privatpersoner anlitar hantverkare?

Konsumenttjänstlagen är tillämplig när privatpersoner anlitar hantverkare för exempelvis köks- och badrumsrenoveringar. Konsumenttjänstlagen omfattar dock väldigt många olika tjänster och är inte specifikt anpassad för hantverkstjänster. Därför är det alltid positivt att upprätta ett skriftligt hantverkaravtal som tydliggör vad som gäller i det specifika projektet.

Om du inte känner för att upprätta ett avtal som är särskilt anpassat efter just ditt projekt rekommenderar vi att det så kallade ”Hantverkarformuläret 17” används som mall.

Vad gör jag om det ändå uppstår en tvist med hantverkaren?

Även med ett tydligt avtal i ryggen kan en tvist uppstå. I ett sådant scenario hjälper Enkla Juridik gärna till. Naturligtvis till ett fast pris som anpassas efter projektets storlek och komplexitet

Om du som kund önskar det kan vi erbjuda ett paketpris på upprättande av hantverkaravtal och efterföljande tvistrådgivning (som förhoppningsvis aldrig behöver utnyttjas). På så vis kan du känna dig trygg i att ha juridisk uppbackning från start till mål i projektet.

Vill du få hjälp med ett hantverkaravtal? Ta kontakt.

Inga krav eller förbindelser. Betalning sker efter att avtalet är klart.

...