Startsida » Bostadsjuridik » Hyresavtal

Hyresavtal bostadsrätt

Vi skräddarsyr ditt hyresavtal till fast pris

Det finns mängder av färdiga och kostnadsfria hyresavtal att ladda ned på nätet. Dessa är vanligtvis framtagna av branschorganisationer och innehåller en mängd standardiserade villkor som funkar bra i de flesta hyresförhållanden.

Det finns dock risker med att använda en färdig och oredigerad mall. Ofta har såväl hyresvärden som hyresgästen individuella önskemål som inte till 100 procent avspeglas i den använda mallen. I ett sådant läge finns det en stor poäng med att frångå mallen och anpassa hyresavtalet efter de rådande omständigheterna.

Muntliga sidoöverenskommelser är inte att rekommendera, då sådana vid en eventuell tvist nästan alltid leder till bevisproblematik. Det är heller ingen bra idé att ingå sidoöverenskommelser via mejl eller sms, då det riskerar att leda till missförstånd och inkonsekvenser.

Enkla Juridik erbjuder skräddarsydda hyresavtal till fast pris. Vår ledstjärna är att skriva maximalt tydliga hyreskontrakt och skala bort alla moment som inte är relevanta i det aktuella hyresförhållandet. Om hyresförhållandet mot förmodan skulle ge upphov till en tvist, exempelvis rörande onormalt slitage eller deposition, hjälper vi även till med att lösa denna. Naturligtvis till ett fast pris.

Juristbyrån med enbart fasta priser

Vi hjälper dig gärna med:

  • Fast pris på skräddarsytt hyresavtal – anpassar efter lag och branschpraxis.
  • Betala efter att du fått hyresavtalet.
  • Tvistlösning mellan dig och hyresvärden/hyresgästen.
Varför är det bra med ett skräddarsytt hyreskontrakt?

Många av de standardavtal som finns tillgängliga på nätet är abstrakt formulerade och innehåller villkor som saknar praktisk betydelse i det aktuella hyresförhållandet. Det finns en risk att användandet av en sådan mall leder till förvirring och onödiga missförstånd. För att göra hyresvärdens och hyresgästens rättigheter och skyldigheter maximalt begripliga kan det därför vara klokt att anpassa hyresavtalet till den specifika situationen.

Vilka lagar måste man ta hänsyn till gällande utformningen av hyresavtal?

De flesta regler rörande hyresavtal återfinns i 12 kap. jordabalken (som vanligtvis kallas just ”hyreslagen”). Detta kapitel är fullt ut tillämpligt på första- och andrahandsuthyrning av hyresrätter. För den som hyr ut sin villa eller bostadsrätt i andra hand finns kompletterande regler i ”lagen om uthyrning av egen bostad). Reglerna i denna lag är inte lika strikta som hyreslagen och ger exempelvis hyresvärden möjlighet att ta ut en väsentligt högre hyra.

Vad gör jag om det uppstår en tvist gällande hyresavtalet?

Oavsett hur noggrann man är med att skriva avtal går det aldrig att helt eliminera risken för en tvist. Om du vill gardera dig mot en sådan situation kan Enkla Juridik erbjuda dig ett paketpris på upprättande av hyresavtal och eventuell hjälp med tvistlösning. Som en försäkring helt enkelt. Exempel på tvister som kan uppstå inom ramen för ett hyresförhållande är meningsskiljaktigheter om hur stor del av depositionen som ska betalas tillbaka och bråk om vad som utgör normalt slitage.

Vill du få hjälp med hyrestavtal? Ta kontakt.

Inga krav eller förbindelser. Betalning sker efter att avtalet är klart.

...