Startsida » Enkla Juridik Företag » Kund bestrider faktura

Dina rättigheter när en kund bestrider en faktura

När en kund vägrar betala

Ibland händer det att en kund av någon anledning bestrider en faktura som du skickat till denne för utfört arbete. Så länge det inte är något fel i det som du som företagare har presterat kan du vara lugn, självfallet har du rätt att få betalt. Trots detta kan det på grund av obetalda fakturor uppstå både rättsliga och ekonomiska problem. Nedan finner du ett svar på några av de vanligaste frågorna som uppkommer när en kund bestrider en faktura.

Under sådana omständigheter har köparen blivit utsatt för ett bedrägeri, vilket bör bemötas med en polisanmälan och eventuellt privata rättsliga åtgärder. Skicka in ditt ärende nedan om du vill få en kostnadsfri juridisk utvärdering av ditt fall!

Juristbyrån med enbart fasta priser

Vi hjälper dig gärna med:

  • Kostnadsfri utvärdering av det juridiska läget
  • Skicka inkassokrav till din kund
  • Ta ärendet till Kronofogden eller tingsrätten
Vad gäller när en kund bestrider en faktura?

Att kunden bestrider en faktura är inget som rättsligt sett förtar din rätt till betalning. Hela omsättningen bygger på att avtal ska hållas. Det som ska betalas är som utgångspunkt det pris ni har avtalat. Det åligger den som gör gällande ett visst pris att bevisa att just det pris är det som avtalats. Har inget pris avtalats så ska köparen betala skäligt pris. Beroende på vad det gäller för tjänst eller vara kan det även finnas specialregler som spelar in. Bland annat kan det i dessa regler finnas möjligheter att häva en försäljning och/eller kräva skadestånd.

Hur kan jag få en kund att betala obetalda fakturor?

När en kund av någon anledning inte betalt en faktura är det bra att inledningsvis skicka påminnelser till kunden. Detta för att försäkra sig om att kunden inte missat att betala av misstag. Det är viktigt att i påminnelsen vara tydlig och fråga varför kunden inte betalat fakturan. Detta för att få reda på hur du ska gå vidare i processen.

Mot bakgrund av det svar som kunden ger dig i kontakten kan du gå vidare på olika sätt. Om kunden inte klart och tydligt bestrider fakturan samtidigt som fakturan kvarstår obetald är ett första steg att ansöka hos Kronofogden om ett betalningsföreläggande. Då kommer kunden få en möjlighet att ta ställning till ditt anspråk. Om kunden i detta läge bestrider fakturan kommer målet att överlämnas till tingsrätten.

Om kunden klart och tydligt vägrar betala fakturan redan när du påmint denne om den obetalda fakturan är det smidigast att direkt ta målet till domstol genom en stämningsansökan. Även om detta i regel tar längre tid och kostar mer än ett ärende hos Kronofogden finns det vissa saker som möjliggör ett smidigt och inte för kostsamt ärende. Dels kan du om du upplever kundens bestridande av fakturan som helt obefogat yrka att domstolen meddelar en tredskodom. En tredskodom innebär att domstolen kan meddela dom efter kort skriftväxling samtidigt som parterna inte behöver inställa sig i domstolen. Dels så finns det speciella regler för så kallade förenklade tvistemål. I dessa mål är handläggningen förenklad samtidigt som du inte riskerar att betala lika stora kostnader.

Tre avslutande tips för att skydda sig mot kunder som bestrider fakturor
  1. Lär känna din kund. Som i alla avtalsförhållanden är det viktigt att någorlunda känna till vem du ingår avtal med. Var därför noga med att ta reda på grundläggande information om kunden innan du sluter ett avtal med denne. Det kan till exempel röra sig om att se till att denne är betalningsduglig.
  2. Bra med skriftliga avtal. Skriftliga avtal är i sig inte något nödvändigt för att ett avtal ska vara bindande. Även helt muntliga avtal är bindande. När en kund vägrar betala kan det dock vara bra ur bevishänseende att genom ett skriftligt avtal kunna bevisa vad ni sagt om eventuellt pris, förfallodag och liknande.
  3. Spara material. I och med att du eventuellt tar kontakt med en kund i avsikt att påminna denne om en obetald faktura uppkommer en del material i form av mejlkorrespondens och liknande. Eftersom det alltid är bra att säkra upp bevisning är det därför bra att spara detta material.

Behöver du hjälp på grund av att en kund bestrider en faktura? Vi återkommer med en kostnadsfri juridisk bedömning av vad vi kan göra och återkommer inom en arbetsdag.

Skicka in ditt ärende & få en kostnadsfri utvärdering

Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!

...