Startsida » Enkla Juridik Företag » Överklaga myndighetsbeslut

Överklaga myndighetsbeslut

När du anser att myndighet har fattat ett felaktigt beslut

Myndigheter fattar en mängd beslut som många gånger berör företag på ett djupt plan. Ibland händer det att kommuner, landsting eller statliga myndigheter fattar beslut som inte är förenliga med lagen eller andra regelverk. Då har du som företag rätt att överklaga. På Enkla Juridik arbetar vi med att överpröva myndighetsbeslut som rör allt från offentligt stöd till nekade bygglov och felaktiga upphandlingar. Vi arbetar även med skattejuridisk rådgivning vilket innebär att vi hjälper till vid skatterevisioner och överklagande av felaktiga beslut från Skatteverket.

Hör av dig för en kostnadsfri juridisk utvärdering om du behöver hjälp.

Jurister Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

Hur överklagar man ett myndighetsbeslut?

Att överklaga ett myndighetsbeslut till exempelvis kommun eller landsting görs oftast inom tre veckor efter att beslutet har meddelats. I så fall skickar du in överklagandet skriftligt till kommunen (eller i vissa fall länsstyrelsen beroende på vad det rör). Om du har ett ombud ska du skicka med fullmakt i original. Ett fullgott överklagande, vid till exempel nekat bygglov, innehåller i regel nedan:

  1. En rubrik som anger att skrivelsen är en överklagan.
  2. Ärendebeteckning/ärendenummer (om sådan finns).
  3. Datum då beslutet togs och vilken paragraf som tillämpades.
  4. Varför du anser att beslutet är felaktigt.
  5. Hur du tycker att beslutet ska ändras.
  6. Ditt namn, din postadress och ditt telefonnummer.

Ska du överklaga Försäkringskassans beslut? Läs då vår specialtext.

Vad ska jag tänka på när jag överklagar till myndighet?

Det viktigaste att tänka på är att du skickar in överklagan i tid. Om du inte gör det finns det inget mer du kan göra. Sedan är det alltid viktigt att sakligt argumentera för varför myndigheten i fråga har fattat ett felaktigt beslut. Här är det viktigt att ta avstamp i rådande lagar, regelverk och förordningar. Analysera noggrant den specifika lydelsen i lagen/regelverket som myndigheten hänvisar till. Är det något de har missat? Är deras tolkning felaktig? Går det att anföra grunder eller omständigheter som du inte har talat om för myndigheten? I så fall ska du vara noga med att påpeka detta och gärna bifoga dokument som styrker din argumentation.

Tyvärr är det ibland svårt att göra ovan analys utan juridisk hjälp. Då kan det behövas en juridisk rådgivare som ser över din myndighetsöverklagan. Tveka inte att höra dig till oss på Enkla Juridik för en kostnadsfri juridisk utvärdering.

Skicka in ditt ärende

Kostnadsfri juridisk utvärdering. Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!