Startsida » Enkla Juridik Företag » Tvist mellan företag

Tvist mellan företag

Vi hjälper dig i tvistlösning mellan bolag

Utgångspunkten för en tvist mellan företag är alltid det befintliga avtalet, olika överenskommelser och korrespondens. Mejlkonversationer, sms, brev, men även muntliga avtal är avgörande i bedömningen av det juridiska läget. I bästa fall har motparten och du möjlighet att, efter en tuff förhandling, själva komma överens om en lösning. Annars behövs juridisk hjälp. Det finns tre sätt som tvister mellan företag kan lösas på.

  1. En förlikning mellan företag.
  2. Ett skiljeförfarande.
  3. Ett domstolsförfarande.

På Enkla Juridik kan vi hjälpa till vid alla typer av tvistlösningar mellan företag. Det kan gälla allt från leverantörstvister till finansiella överenskommelser. Du är välkommen att höra av dig för en kostnadsfri juridisk utvärdering. Nedan förklarar vi mer om tvistlösning.

Jurister Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

När ska man lösa företagstvisten med en förlikning?

Förlikning är generellt den allra bästa lösningen. Kostnaderna är relativt små och lösningen blir juridiskt trygg och hållbar. Dessutom riskerar inte tvisten att bli offentlig som vid till exempel ett domstolsförfarande.

En väl genomarbetad förlikning ska innehålla en tydlig uppgörelse och vara så detaljerad som möjlig. Generellt bör ingången i upprättande av ett förlikningsavtal vara att minimera risken för eventuella kryphål. För att säkerställa att en förlikningsuppgörelse är så säker som möjligt är det bra att anlita ett juridiskt ombud som är bekant med avtalsrättslig praxis och lagstiftning.

Lösning genom skiljeförfarande

Ett skiljeförfarande är ofta en särskild klausul i ett avtal mellan företag som reglerar lösning av eventuella tvister. Klausulen kallas för skiljeklausul. För att klausulen ska kunna åberopas måste skiljeklausulen redan ingå i avtalet. Om en sådan klausul finns med i ett avtal och det uppstår en tvist mellan företag, ska parterna gå till Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut som löser tvisten. Tvisten löses genom att vardera part får peka ut en skiljeman som i sin tur väljer en tredje skiljeman som blir ordförande. Skiljemännen bedömer tvisten och meddelar en så kallad skiljedom.

Lösning av tvist mellan företag i domstol

Generellt brukar man försöka få till en förlikning innan man går till domstol. Dels för att minska kostnaderna, men också för att offentligheten inte ska kunna ta del av företagstvisten. Eftersom tingsrätten är första instans i Sverige är det där avtalstvister löses som standard. En domstolsprocess påbörjas när en av parterna stämmer den andra parten. Det är alltid att rekommendera att anlita en juridisk rådgivare vid ett domstolsförfarande.

Befinner sig ditt företag i en tvist som du behöver hjälp med? Tveka inte att höra av dig för en kostnadsfri juridisk utvärdering.

Skicka in ditt ärende

Kostnadsfri juridisk utvärdering. Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!