Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Förenklat tvistemål

Slipp ekonomiska risker när du kräver skadestånd eller ersättning i ett förenklat tvistemål

Vad är ett förenklat tvistemål?

Ett ”förenklat tvistemål” är en rättegång mellan två privata aktörer (exempelvis en konsument mot ett företag) där värdet på det som parterna bråkar om är lägre än 28.650 kr (ett halvt prisbasbelopp). Skillnaden mot ett normalt tvistemål är att det vid förenklade tvistemål bara är en domare som dömer, istället för tre, och att den som förlorar har ett kraftigt begränsat ansvar för vinnarens rättegångskostnader. Vinnaren kan exempelvis bara få ersättning för en timmes juridisk rådgivning.

Begränsningen av rättegångskostnadsansvaret gör att det är enkelt att förutspå vad en domstolsprocess kommer att kosta. Det är en stor fördel, framförallt när beloppet som konflikten rör är relativt lågt. Det gör det möjligt att gå till domstol utan att känna rädsla för att bli ruinerad. Nedan följer en kalkyl på vad det kan kosta, i form av ersättning till motparten, att förlora.

Exempel på motpartens kostnader

Tingsrättens ansökningsavgift:      900 kr
En timmes juridisk rådgivning:      1914 kr
Resa till och från domstolen:           500 kr
Totalt:    
                                                 3314 kr

Enkla Juridik|Förenklade tvistemål

Den som skickat in en stämningsansökan och misslyckas med att vinna den efterföljande domstolsprocessen får alltså betala rättegångskostnader på cirka 3000 kr. Detsamma gäller naturligtvis motparten om han eller hon förlorar.

Vad är Enkla Juridiks erbjudande för förenklade tvistemål?

När det kommer till förenklade tvistemål har Enkla Juridik en mycket slagkraftig affärsmodell.

Om vi tror på ditt case tar vi ett grundarvode på 2000 kr innan vi sätter igång. Därefter jobbar vi med ditt ärende till dess att det är helt avslutat. Om vi lyckas få till en förlikningsuppgörelse eller om motparten frivilligt betalar hela summan tar vi 30 % av det som din motpart betalat. Grundarvodet på 2000 kr dras bort från provisionen. Vid framgång i domstol tar vi 50 % av det belopp som domstolen dömt ut. Även då dras grundarvodet på 2000 kr bort från provisionen.

Vid ett misslyckande, det vill säga ingen förlikningsuppgörelse eller förlust i domstol, uppgår din kostnad till 2000 kr i grundarvode, ersättning för en timmes juridisk rådgivning för din motpart (1914 kr) och domstolsavgiften på 900 kr. Din totala kostnad vid förlust i domstol kan således bli ca. 4000 – 5000 kr. 

Vilka på Enkla Juridik driver de förenklade tvistemålen?

Det är våra studentmedarbetare som driver förenklade tvistemål. Anledningen till att det är juriststudenter som driver FT-målen är för att det annars skulle bli för dyrt för våra klienter pga. de lägre tvistesummor. Dessutom är det väldigt värdefull erfarenhet för våra studenter som de senare kan ta med sig i arbetslivet.