Startsida » Fordran & Lån » Bestrida faktura

Bestrida faktura

Detta ska du tänka på när du ska bestrida en faktura - 3 tips

Det händer ibland att företag, exempelvis en hantverkare, skickar en felaktig faktura. Det kan röra sig om fakturor som delvis är felaktiga eller fakturor där beloppen i sin helhet inte stämmer. Om du är säker på att hela fakturan är felaktig, och du inte känner igen avsändaren, rör det sig med stor sannolikhet om en bluffaktura.

Om du känner ingen avsändare, men ser att beloppet eller specifikationen är fel, bör du ta kontakt med företaget så fort som möjligt för att bestrida fakturan. Nedan ger vi 3 tips på hur du kan gå tillväga.

Juristbyrån med enbart fasta priser

Vi hjälper dig gärna med:

  • Kostnadsfritt utvärdera problemet
  • Skicka bestridanden till företaget
  • Företräda dig rättsligt om företaget inte ger sig
Tips 1 – Var tydlig när du bestrider en faktura

När du är oense med avsändaren till en faktura om vad du behöver betala är det viktigt att du omgående talar om det för företaget eller privatpersonen. Tänk på att spara dokumentation på att du har bestridit fakturan. Om du mejlar ditt bestridande är det således viktigt att du sparar ditt meddelande i mejlen. Om du skickar ett brev bör du spara en kopia av brevet. Det ultimata är att skicka ett rekommenderat brev, eftersom du då kan få en bekräftelse från posten på att brevet kommit fram. Anledningen till att detta är viktigt är att du vill ha tillgång till bevismaterial om situationen skulle utvecklas till ett rättsligt ärende.

I ditt bestridande är det viktigt att du formulerar dig tydligt. Skriv således vilken faktura det handlar om genom att ange fakturanummer, utfärdandedatum och totalbelopp. Skriv även kortfattat varför du väljer att bestrida fakturan. Om det enbart är delar av fakturan som du bestrider är det viktigt att du betalar de delar du inte har anmärkningar på. Kom ihåg att fakturabestridanden enbart rör felaktiga fakturor. Om du är missnöjd med själva varan eller tjänsten ska du istället reklamera.

Nedan följer ett enkelt exempel på hur ett bestridande av en faktura kan formuleras.

Härmed bestrider jag betalningsansvar avseende faktura med nummer 001. Fakturan utfärdades den 21 april 2019 och är på totalt 20 000 kr ink. moms. Skälet till mitt bestridande är att jag inte har beställt den tjänst som fakturan avser.”

Tips 2 – Bestrid fakturan i varje led för att undvika betalningsanmärkningar

Om du har bestridit en faktura och företaget ändå skickar ut en betalningspåminnelse behöver du inte bestrida påminnelsen eftersom du redan har bestridit ursprungsfakturan en gång. Om du får ett inkassokrav från ett inkassoföretag, som ofta skickas ut automatiskt, ska du skicka ett bestridande till inkassoföretaget (exempelvis Intrum Justitia eller Svea Inkasso). Du behöver inte betala inkassokravet eftersom ett inkassobrev i sig inte gör att du blir betalningsskyldig.

Om företaget går vidare till Kronofogden ska du även bestrida det betalningskrav som skickas ut från Kronofogden. Bestridandet sker då direkt till Kronofogden. Företaget får därefter besluta sig för om saken ska överlämnas till tingsrätten eller om kravet ska skrivas av.

Om du är noga med att bestrida första fakturan, inkassobolagets betalningskrav och Kronofogdens betalningsuppmaning kan du som privatperson inte få någon betalningsanmärkning. Var som sagt noga med att spara all dokumentation.

Tips 3 – Om företaget inte ger sig

Om företaget fortsätter kräva dig på pengar, efter att det har skickats inkassokrav och gjorts en ansökan till Kronofogden, kan företaget vända sig till domstol. Beroende på hur stor det belopp som företaget kräver dig på är kan det bli ett förenklat tvistemål eller en vanlig tvist. Den största skillnaden mellan ett förenklat tvistemål och en vanlig tvist är att rättegångskostnadsansvaret avseende förenklade tvistemål är väldigt begränsat.

Om du förlorar en domstolsprocess är det alltså väldigt bra om det rör sig om ett förenklat tvistemål. Om du vinner i domstolen behöver du, vare sig det är ett förenklat tvistemål eller en vanlig tvist, inte betala någonting.

Tveka inte att höra av dig till oss om du är osäker på hur du ska bestrida en faktura. Vi gör en kostnadsfri juridisk utvärdering av ditt ärende och hjälper dig i domstol om det skulle behövas.

Skicka in ditt ärende & få en kostnadsfri utvärdering

Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!

...