Kundavtal

Att tänka på när ditt företag skriver avtal med kunder

Behöver du hjälp? Våra jurister hjälper dig till fast pris

När man som företag säljer en tjänst eller produkt till ett annat företag eller en privatperson ingå man rent juridiskt ett avtal. Det är bland annat konsumentköplagen och köplagen och som sätter de rättsliga ramarna för en transaktion. Notera att konsumentköplagen är tvingande, men att köplagen inte är det eftersom den lagen är dispositiv. Dispositiv betyder att man kan förhandla bort lagens bestämmelser.

Av den anledningen är det ofta bra för er som företag, i synnerhet om klienterna är andra företag, att upprätta kundavtal. Genom att upprätta kundavtal har ett företag större möjligheter att avgöra vad som händer vid eventualiteter som kan uppstå i framtiden. Eller vad som gäller vid försening, betalningsvillkor, dröjsmål vid betalning, fel i vara och så vidare.

Behöver ditt företag skriva kundavtal? Som mall eller skräddarsydda för varje kund? Ta kontakt med oss på Enkla Juridik så hjälper vi dig.

Jurister Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

Vad är ett kundavtal?

Kundavtal är ett vardagligt ord för köpeavtal där ni som leverantör säljer en produkt eller tjänst. Ofta till andra företag. 

I kundavtal mellan företag sätter avtalet ofta vissa bestämmelser ur köplagen ur spel. I ett kundavtal avtalar man vanligtvis ofta om:

  • När leverans sker. Både slut- och delleveranser.
  • Vad priset blir. Avtala gärna om betalningsplan vid större projekt, och/eller eventuell förskottsbetalning.
  • Beskriv tjänsten och produkten som ni levererar. Här kan det vara väldigt bra att explicit skriva vad tjänsten/produkten inte gör.
  • Transport. Om det gäller en vara ska du avtala om vad som gäller för transport och vem som tar risken under transport.
  • Garantier och löpande underhåll/förvaltning. Ansvarar ni för löpande förvaltning eller drift? Garanterar ni ett visst resultat? Skriv tydligt vad som ingår och vad som inte ingår.
  • Andra villkor. Behöver du något av kunden för att kunna fullgöra leverans? 

Köplagen har utförliga bestämmelser för vad som gäller vid skada, förseningar eller andra eventualiteter som kan leda till tvist. Även här kan du i kundavtalet specificera vilka juridiska konsekvenser som uppstår i olika scenarier. Det går alldeles utmärkt att avtal om viten vid förseningar eller problem i leveransen. På så vis kan det vara tydligare för dina kunder vilka dina förpliktelser är och vad de kan förvänta sig av dig.

När behöver jag ett kundavtal?

Vi rekommenderar alltid ett skriftligt avtal i någon form där uppgifter om produkten, leveransen, priset, betalning och leverans finns. Om man känner kunden väldigt väl och om det som levereras är av enkelt karaktär brukar det räcka med att skriva avtalet själv.

Om det däremot är så att din verksamhet levererar mer komplicerade tjänster och varor som t.ex. byggandet av hemsidor, IT-tjänster, badrumsrenoveringar, marknadsföringstjänster eller byggprojekt är det klokt att konsultera en jurist för att upprätta det specifika avtalet eller en skrädddarsydd mall.

Vad ska jag tänka på i ett kundavtal med privatpersoner?

I ett kundavtal med privatpersoner är det viktigt att vara medveten om att konsumentköplagen, som gäller mellan företag och privatpersoner, inte går att förhandla bort. Det gör vikten av välskrivna kundavtal inte mindre viktig!

Det är framförallt vad du framförallt beskriva det du kommer leverera och tydligt avgränsa vad du inte kommer leverera. Det gör din ställning gentemot konsument starkare. Framförallt om konsumenten i muntliga samtal kanske har missuppfattat något.

Du kan också avtala om när betalning ska ske. Exempelvis att du vill ha betalt i förskott.

När fungerar det bra med en mall?

Det går bra att ha använda sig av en mall som är skräddarsydd för din verksamhet. I synnerhet om ditt företag levererar samma tjänst/produkt och om villkoren är desamma varje gång. Självklart är det väldigt viktigt att kundavtalet är korrekt så att mallen du använder inte är felaktig. Ditt företag ska akta sig för att använda gratis mallar på nätet eftersom de ofta är undermåliga.

Ett annat problem som ibland uppstår med en mall är att ändringar görs i den då och då så den över tid inte är juridiskt stringent längre.

Kan offerter användas som avtal?

Om en kund godkänner en offert kan det räknas som att ni ingått ett avtal. Notera att det på offerten gärna tydligt ska framgå att det är ett avtal/avtalsförslag och att offerten ska vara mer uttömmande än att bara nämna pris och beskrivning av tjänsten/produkten. Ta gärna med villkor för leveranstid, betalning, garantier etc. om du vill använda dina offerter som slutgiltiga avtal.

Hur ska avtalet signeras?

Avtal ska alltid undertecknas genom en signatur och angivelse av ort och datum. Med fördel ska även ett namnförtydligande finnas med.

Idag finns det mängder med digitala signeringstjänster som fungerar väldigt väl. Flera av dem har kopplingar till BankID vilket gör det väldigt enkelt att koppla signaturen till en viss person. Vi på Enkla Juridik använder oss exempelvis av signeringsverktyget Verified. Onlineverktyget Scrive är ett annat alternativ.

Är allmänna villkor en bra lösning?

Ibland kan det vara klokt att komplettera kundavtal med allmänna villkor. Så kan vara fallet om det finns detaljer som är standard för ert företag att avtala om och som ni inte vill eller kan kompromissa kring. Vanliga exempel är leveransvillkor eller GDPR-relaterade frågor. Hör gärna av er till oss ifall ni behöver hjälp med att välja bäst lösning för er.

Kan Enkla Juridik hjälpa mig med ett kundavtal eller en skräddarsydd mall?

Enkla Juridik upprättar alltid avtal till fast pris. Vi skapar gärna mallar för ditt företag och förklarar hur ni ska använda dem. Ta kontakt helt kostnadsfritt så tar vi en dialog med er om hur vi kan hjälpa till. 

Skicka in ditt ärende

Kostnadsfri juridisk utvärdering. Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!

Vill du få juridiska tips och erbjudanden? Gå med i vårt nyhetsbrev (Du kan avregistrera dig närsomhelst)