Startsida » Skattejuridik » Omstrukturering

Omstrukturing av företag

Att tänka på vid företagsomstrukturering

Att strukturera om ett bolag eller en koncern kan ha många fördelar. Legalt kan det ha stora fördelar att strukturera om, till exempel för att en koncern eller ett bolag vill jämna ut resultaten. Rent operativt kan det vara så att vissa grenar/avdelningar i ett företag växer sig så starka att de måste stå på egna ben. 

Oavsett anledning är det viktigt att en företagsomstrukturering sker på ett korrekt vis för att minska skattekostnader, eller åtminstone slippa betala mer än nödvändigt. På Enkla Juridik har vi dedikerade skattejurister som hjälper ditt företag/koncern med en legal eller operativ omstrukturering. Vi utvärderar din situation kostnadsfritt. Det är bara att ringa 020 – 89 95 96 eller skicka in en kontaktförfrågan längst ned på sidan. Om du sedan väljer att anlita oss kommer vi överens om ett fast, avtalat pris.

Maria
Marianne

Skattejuristerna Maria och Marianne

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

Vad är en omstrukturering?

Under en verksamhets gång kan det uppstå behov att strukturera om verksamheten operativt och/eller legalt. Det kan exempelvis handla om att flytta verksamhet/tillgångar till ett nytt bolag, sammanföra bolag under ett gemensamt holdingbolag, minska antalet juridiska personer i en koncern. Anledningarna till legala omstruktureringar kan vara att möjliggöra resultatutjämning mellan olika verksamheter, isolera/skydda värdefulla tillgångar och verksamheter från andra mer riskfyllda verksamheter, optimera inför framtida försäljning av verksamhet/bolag, kostnadseffektivisering m.m.

Vilka typer av företagsomstruktureringar finns det?

Legala omstruktureringar kan bland andra ske genom underprisöverlåtelser, likvidationer, fusioner/fissioner och andelsbyten.

Vad är viktigast att tänka på ur skattehänseende?

Hur en omstrukturering görs påverkar beskattningen och många gånger kan en omstrukturering utföras skatteneutralt genom att välja rätt förfarande och förhålla sig till de undantagsregler som finns på skatteområdet. En ogenomtänkt omstrukturering kan till exempel innebära oförutsedda skattekostnader eller begränsningar av skattemässiga underskott och sparat gränsutrymme (K10).  

Hur kan vi hjälpa dig?

Genom att diskutera vad målet med omstruktureringen är samt hur tidshorisonten ser ut kan vi hjälpa dig att ta fram en skräddarsydd plan för hur omstruktureringen kan genomföras på ett skatteeffektivt sätt. Vi hjälper till med allt från planeringsfasen, genomförande till upprättande av deklarationer och bilagor. Vi kan samarbeta med redovisningsekonom/revisor, vid behov.

Skicka in ditt ärende

Kostnadsfri juridisk utvärdering. Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!