Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Startsida » Skattejuridik » Skönsbeskattning

Skönsbeskattning

När Skatteverket skönsbeskattar dig

Att deklarera inkomster och utgifter kräver noggrannhet, god framförhållning och precision. Vi förstår att det inte alltid är lätt och att det ibland blir fel. I värsta fall kan du bli föremål för rättsliga åtgärder från Skatteverket om din deklaration uteblir eller är bristfällig. För att undvika en sådan situation kan det vara bra att veta vad du har för rättigheter och skyldigheter och vad du behöver tänka på för att slippa behöva betala mer skatt än du måste. Nedan följer en redogörelse angående skönsbeskattning och vad du kan göra för att hamna i bästa möjliga rättsläge skattemässigt.

Våra skattejurister

Skattejuristerna Marianne, Sofia och Maria

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

1. Vad är skönsbeskattning?

Om du som skattskyldig blir föremål för skönsbeskattning, innebär det att din inkomstdeklaration antingen inte har blivit inlämnad eller är bristfällig. I sådana fall gör Skatteverket en uppskattning av ditt skatt/momsunderlag varpå de beslutar vilken skatt/moms du blir förpliktad att betala. Underlaget kan variera beroende på vilka inkomster du har haft, hur bristfällig din deklaration är, samt hur mycket Skatteverket bedömer att du är skyldig att betala i skatt.

2. När kan du eller ditt företag bli skönsbeskattade?

Skönsbeskattad blir såväl fysiska personer som företag när de har missat att lämna in en deklaration, eller om deklarationen är bristfällig (SFL 57 kap § 1). Deklarationen anses vara bristfällig om skatten inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Det är därför viktigt att du eller din skattekonsult fyller ut din skattedeklaration så att den blir så korrekt som möjligt. Observera dock att Skatteverket först kan skicka ett föreläggande att korrigera deklarationen innan det blir aktuellt med skönsbeskattning.

3. Hur skönsbeskattar Skatteverket? Hur mycket kan det bli?

Skönsbeskattning bestäms utefter vad som framstår som skäligt med hänsyn till uppgifterna i det enskilda ärendet. Ändamålet är att skönsbeskattning så långt som möjligt ska reflektera en korrekt beskattning. Det innebär att summan du ska betala i skönsbeskattning beror på vilka inkomster och tillgångar du inte har deklarerat, varför det inte går att fastställa en generell summa.

4. När påförs du ett skattetillägg?

Om du lämnar in en felaktig uppgift i din skattedeklaration eller inte lämnar in den alls, samt om du inte gör en självrättelse i tid, kan du bli föremål för både skönsbeskattning och skattetillägg. Skattetillägget utgör 40% av den inkomstskatt och 20% av den moms eller arbetsgivaravgifter som Skatteverket bedömer att du har undanhållit i din deklaration. Skattetillägget är inte avdragsgillt. För att undvika skattetillägg, är det viktigt att din deklaration är korrekt från början, eller att du lämnar in en självrättelse i god tid.

5. Hur kan jag undvika skönsbeskattning?

För att undvika skönsbeskattning och eventuella skattetillägg är det viktigt att du fyller i skattedeklarationen noggrant och korrekt, samt att du lämnar in den i tid. Ifall du i efterhand märker att deklarationen är felaktig, är det viktigt att du gör en så kallad självrättelse; detta kan göras genom att exempelvis ta upp inkomster i din deklaration som du har glömt att redovisa. En självrättelse kan du göra upp till sex år tillbaka i tiden, men i vissa fall kan du även rätta äldre inkomstår. 

6. Hur gör jag en självrättelse?

Självrättelse gör du genom att skicka ett brev till Skatteverket under rubriken “upplysningar om äldre år”. I brevet informerar du Skatteverket om tillgångar och inkomster under tidigare inkomstår. Det är viktigt att detta görs innan Skatteverket upptäcker felet då du annars kan bli föremål för rättsliga åtgärder. Tänk även på att det föreligger en preskriptionstid på 10 år för grova skattebrott. För mer information om hur du kan lämna in en självrättelse, vänligen se formuläret på Skatteverkets hemsida.

7. När räknas det inte som en självrättelse?

Om din självrättelse lämnas in efter att du har skäl att tro att Skatteverket har upptäckt eller kommer att upptäcka den oriktiga uppgiften i din skattedeklaration, finns det en risk att du blir föremål för rättsliga åtgärder – inklusive skönsbeskattning, skattetillägg och, i värsta fall, en brottsanmälan. Det kan exempelvis vara för sent att göra en självrättelse när: 

  • Skatteverket begär ytterligare upplysningar från dig med hänsyn till den oriktiga uppgiften,
  • Skatteverket startar en revision eller 
  • Om din självrättelse skickas in efter att Skatteverket har kontrollerat din arbetsgivare och utbetalningar som arbetsgivaren har gjort till dig och andra anställda.

OBS! Denna lista är inte uttömmande.

8. Vad ska jag göra om jag fått beslut om skönsbeskattning?

Efter att du har delgetts ett beslut om skönsbeskattning bör du betala det Skatteverket kräver dig på. Om du däremot är missnöjd med Skatteverkets beslut, kan du begära en omprövning. Detta gör du genom att skriva ett brev till det skattekontor som fattade beslutet. Observera att begäran om omprövning måste skickas in före utgången av det sjätte året efter inkomståret, samt att formkraven ska vara korrekta. Under denna tid behöver du inte betala tills processen är klar.

För att skicka en begäran om omprövning kan du använda Skatteverkets blankett. Vi rekommenderar dock att du konsulterar kvalificerade juridiska rådgivare för att få bästa möjliga utfall i ditt mål. På Enkla Juridik har vi erfarna skattejurister som kan bistå dig med kvalitativ juridisk rådgivning i ditt ärende.

9. Hur kan vi hjälpa dig?

På Enkla Juridik har vi skattejurister med mångårig erfarenhet som kan hjälpa dig att hamna i bästa möjliga rättsläge och bistå dig med den rådgivning du behöver, oavsett vilken skatterättslig situation du befinner dig i. Tveka inte att kontakta oss för en kostnadsfri utvärdering!