Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Startsida » Skattejuridik » Ränteavdragsoptimering

Ränteavdragsbegränsningar - optimering

Överlåtelse av bolag och företagsförsäljning

Ränteavdragsbegränsningarna är ett svårt snårigt skatterättsligt område där det finns stora belopp att spara in. I denna text redogör vi för förenklings- och EBITDA regeln samt vad som gäller för koncernnivå.

Behöver ditt företag eller koncern hjälp att optimera ränteavdragsbegränsningarna? Ta kontakt med oss på Enkla Juridik. Vår skattejurist Mehmet har mångårig erfarenhet av ränteavdragsoptimering. Det är bara att ringa 020 – 89 95 96 eller skicka in en kontaktförfrågan längst ned på sidan. Om du sedan väljer att anlita oss kommer vi överens om ett fast, avtalat pris. 

Mehmet

Mehmet är skattejurist med lång erfarenhet av ränteavdragsbegränsningar

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

Det finns sedan 1 januari 2019 regler som begränsar avdragsrätten för negativa räntenetton för företag. Detta innebär att företag som har för höga negativa räntenetton måste begränsa sin avdragsrätt för räntekostnader. Ränteavdragsbegränsningsreglerna är tekniska till sin natur och kräver specialistkompetens att hantera och efterleva. Reglerna innehåller även en ny och bredare definition av räntebegreppet. Betydligt fler kostnader faller därigenom under räntebegreppet än tidigare.

Bestämmelserna innehåller två olika uppsättningar av regler som företag fritt kan välja att tillämpa. Begränsningarna tillämpas avseende negativa räntenetton. Det medför således att företag först och främst behöver räkna fram om det för året föreligger ett negativt eller positivt räntenetto.

1. Vad innebär förenklingsregeln?

Förenklingsregeln innebär att ett företag under ett beskattningsår har möjlighet att dra av 5 miljoner kr i negativt räntenetto. Om bolaget ingår i en koncern (intressegemenskap) och något bolag i koncernen tillämpar förenklingsregeln gäller gränsen om 5 miljoner kr för hela koncernen.

2. Vad innebär EBITDA-regeln?

Enligt EBITDA-regeln får ett företag dra av negativt räntenetto med 30 procent av ett avdragsunderlag som motsvarar företagets skattemässiga EBITDA beräknat på ett visst sätt. Eftersom det är fråga om skattemässigt EBITDA sker beräkningen på ett i lagen särskilt angivet sätt. Negativt räntenetto enligt detta regelverk får således endast dras upp till avdragsutrymmet.

Vid tillämpning av EBITDA-regeln har företag möjlighet att spara kvarstående negativt räntenetto som inte kan dras ett år med anledning av bristande avdragsutrymme. Detta gäller upp till sex år efter det år det uppkom. Företaget förlorar därför inte det negativa räntenettot och kan dra nästkommande år om avdragsutrymmet att dra uppkommer. Därtill finns enligt regelverket möjlighet att optimera avdragsutrymme genom koncernbidragsplanering om företaget ingår i en koncern.

3. Optimering av ränteavdragsbegränsningarna inom en koncern

Regelverket möjliggör vidare att ett företag i en koncern kan fördela negativt räntenetto till ett annat koncernföretag med positivt räntenetto. Detta innebär att ett koncernföretag med positivt räntenetto kan dra av ett annat koncernföretags negativa räntenetto upp till ett belopp som motsvarar det positiva räntenettot. Detta är dock möjligt endast avseende årets negativa räntenetton och omfattar därför inte kvarstående negativa räntenetton.

För att kunna optimera avdragsmöjligheterna krävs således flera beräkningar och bedömningar. De flesta företag som har räntekostnader ska, som en bilaga till Inkomstdeklaration 2, bifoga blankett N9. I blanketten redogör företaget bl.a. hur den avdragsgilla räntekostnaden har beräknats, vilket regelverk som tillämpats samt om det har skett någon fördelning.

Därigenom är det viktigt att blanketten fylls i rätt och att den avdragsgilla räntekostnaden beräknas korrekt. Företag som inte lämnar in blanketten eller hanterar blanketten felaktigt kan komma att påföras skattetillägg.

4. Enkla Juridik skattejurist hjälper er

Är ni i behov av hjälp kan vi hjälpa till att optimera ränteavdragen samt upprätta tillämpliga blanketter. Vår skattejurist Mehmet har mångårig erfarenhet av ränteavdragsbegränsningar och optimering därav.