Startsida » Fordran & Lån » Förfallna fakturor

Förfallna fakturor

Dina rättigheter när en förfallen faktura inte blivit betalad

Med tanke på hur många miljoner fakturor som skickas från företag till andra företag och privatpersoner varje år är det inte konstigt att meningsskiljaktigheter emellanåt uppstår. Ibland kan fakturamottagarens ovilja att betala bottna i missnöje med den levererade tjänsten eller produkten. Andra gånger kan den uteblivna betalningen bero på att mottagaren har en cynisk förhoppning om att avsändaren inte kommer orka att vidta skarpa juridiska åtgärder.

Om du har förfallna fakturor är du varmt välkommen att höra av dig till Enkla Juridik. Skicka in ditt ärende för en kostnadsfri juridisk utvärdering av ditt fall!

Tomas och Marcus hjälper dig.

Vi hjälper dig gärna med:

  • Kostnadsfri utvärdering av det juridiska läget
  • Skicka inkassokrav
  • Rättsprocess
Vad kan jag göra för att tvinga fram betalning av förfallna fakturor?

Om det visar sig omöjligt att komma överens med kunden kan du välja att gå till Kronofogden eller tingsrätten. Kronofogden faller sig många gånger mer naturligt när fakturan rör en näringsidkare och en konsument. Detta sker då genom en ansökan om betalningsföreläggande. Många gånger räcker det för att kunden ska ta sitt förnuft till fånga och betala. Om kunden väljer att protestera mot kravet får det överlämnas till tingsrätten för att avgöras genom dom.

Begår min kund ett brott genom att inte betala fakturan?

Det kan vara så. Avgörande är om kunden från början inte tänkt att betala någonting överhuvudtaget. Om kunden haft uppsåt till att inte betala, eller vetat om att hen inte haft tillräckligt med pengar för att betala, klassas det som bedrägeri enligt 9 kap. 1 § brottsbalken. Om kunden bara är missnöjd med den tjänst eller produkt som ligger till grund för fakturan är det dock inget brottsligt beteende.

Skicka in ditt ärende

Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!

...