Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Enkla Juridik vinner process mot Tillväxtverket rörande återkrav

Kammarrätten i Stockholm meddelade idag att Enkla Juridik vunnit en dom om Tillväxtverkets beslut om återbetalning av stöd vid korttidsarbete m.m. Kammarrätten beslutade att gå på vårt yrkande om att upphäva beslut om återkrav för vår klient.

Tillväxtverket beslutade i början på 2022 om att återkräva tidigare utbetalning för beviljat stöd vid korttidsarbete samt att avslå ytterligare stöd och ansökan om förlängt godkännande. Enkla Juridik yrkade på att inget belopp ska återbetalas och att bolaget ska vara berättigat till framtida stöd. Enkla Juridik anförde att Tillväxtverket brustit i sitt utredningsförfarande, sin motiveringsskyldighet och därmed fattat beslut på felaktiga grunder. Domstolen biföll från vårt yrkande och upphäver Tillväxtverkets beslut om återkrav.

Niels

Niels Groenewegen