Klicka här för förutsättningslös kontakt!

5 viktiga tips inför ditt första bostadsköp

Att göra ett bostadsköp är en stor investering. Här går vi igenom 5 avgörande saker/tips du ska tänka på innan du köper bostad.

Tips 1. Skriv BÅDE samboavtal och skuldebrev om du blir sambos med olika kontantinsats

Om du ska köpa en bostad i syfte att bli sambor och din kontantinsats är högre än din partners måste du vara medveten om att den ändå kommer delas lika vid en bodelning. Det innebär rent konkret att om ni separerar och säljer bostaden, kommer värdet på lägenheten/huset och bohaget att delas lika. Detta innebär att du inte kommer få tillbaka hela din andel av den totala kontantinsatsen.

Detta går enkelt att förebygga med hjälp av ett samboavtal och ett skuldebrev. Notera att det inte räcker med att skriva ett skuldebrev eftersom sambolagens regler träder in vid en bodelning. Då gäller helt enkelt inte skuldebrevet om det inte finns ett samboavtal som åsidosätter sambolagen (icke tvingande) regler.

Tips 2. Besikta bostaden efter att du har vunnit budgivningen

Det faktum att du vunnit budgivningen är inte bindande för att du ska fullfölja köpet. Du kan gott kräva att få göra en besiktning innan du skriver under köpeavtalet. På så vis kan du upptäcka eventuella fel i bostadsrätten eller huset som kan kosta dig mycket pengar att åtgärda och allvarligt försvaga din ekonomi. Vanliga exempel är fuktskador, felkonstruerade badrum eller avvikelser från objektbeskrivningen.

Glöm inte att skriva med i köpeavtalet att köpeavtalet gäller om du godkänner besiktningen. Annars faller poängen med att göra en besiktning.

Tips 3. Se till att köpeavtalet inte innehåller friskrivningsklausul för dolda fel

Även om du besiktar bostaden noggrant kan det hända att du hittar ett dolt fel månader eller år efter köpet. Om köpeavtalet innehåller klausul som friskriver säljaren från ansvar för dolda fel kan du gå miste om rätten att kräva ersättning från säljaren ifall du hittar ett dolt fel. Detta vill du undvika eftersom dolda fel ofta är mycket dyra att åtgärda.

Om säljaren ändå vill ha med en friskrivningsklausul är det viktigt att marknadsvärdet på bostaden reflekterar detta. I teorin innebär det att du borde få en liten rabatt på bostadsköpet.

Det är också bra att fråga säljaren ifall den har tecknat en dolda fel-försäkring. På så vis kan du vara trygg med att försäkringsbolag kommer att betala ersättningen för det dolda felet.

Tips 4. Ställ många frågor till mäklaren

Oavsett om du köper ett hus eller en bostadsrätt ska du fråga mäklaren om några detaljer som är avgörande för bostadens värde.

Om du köper en lägenhet ska du fråga om 1) när stambyte gjordes senast, 2) om föreningen mätt radonhalten, 3) bostadsrättsföreningens ekonomi, 4) vad som ingår respektive inte ingår i månadsavgiften.

När du köper ett hus ska fråga mäklaren om 1) radonmätningar, 2) eventuellt besiktningsprotokoll, 3) vilka renoveringar som gjort och när.

Tips 5. Se till att köpekontraktet är korrekt skrivet

Många mäklare använder mallar när de upprättar köpeavtal. Dessa är oftast väldigt välskrivna och innehåller lagens minimikrav. Eftersom ett bostadsköp handlar om mycket pengar är det viktigt att du ändå läser igenom avtalet noggrant. Lägg särskild märke till att nedan punkter enligt lag ska finnas med i ett köpeavtal.

  1. Bostadens pris
  2. En överlåtelseförklaring
  3. Signatur av köpare och säljare
  4. Vid köp av bostadsrätt: bostadsrättens adress, lägenhetsnummer, föreningens namn och dess organisationsnummer
  5. Vid köp av hus: husets fastighetsbeteckning

Behöver du hjälp med något? Hör av dig så kanske våra jurister kan hjälpa dig vidare.