Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Startsida » Tillståndsförfaranden » Taxiförarlegitimation

Taxiförarlegitimation

Om ansökan, avslag och indragning

Om du vill arbeta som taxiförare krävs taxiförarlegitimation. Att vara taxiförare betyder att du kör en personbil i yrkesmässig trafik. Detta innebär att du utöver “vanliga” taxiresor också att kan köra färdtjänst, skolskjuts, bud, avtalskunder samt sjukresor. 

För att kunna ansöka om en taxiförarlegitimation finns det vissa krav som du måste uppfylla, bland annat måste du ha fyllt 21 år samt innehaft ett vanligt B körkort för personbil i minst två år, alternativt ett D körkort. Nedan har vi redogjort allt du behöver veta om taxiförarlegitimation. Både hur du ansöker om vad som händer ifall du får ett avslag eller beslut om återkallelse.

Juristerna på Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

1. Varför behövs taxiförarlegitimation?

Det är enligt taxitrafiklagen krav på att en personbil enbart får framföras i taxitrafik av den som har en giltig taxiförarlegitimation eller av den som temporärt bedriver taxiföraryrket i Sverige. Anledningen till lagkravet är att staten vill säkerställa att taxiförare håller sig till de krav och regler som finns för att resenärer ska kunna känna sig trygga. 

Notera att det för själva taxiföretaget finns krav på taxitrafiktillstånd.

2. Vad krävs för en taxiförarlegitimation?

För att kunna ansöka om en taxiförarlegitimation måste du uppfylla kraven som framgår i 3 kap. 3 § punkt 1-5 taxitrafiklagen.

Du måste ha klarat Trafikverkets tre delprov som består av två teoriprov samt ett körprov där du visar att du kan ge trafikanterna en trygg och säker resa med ett gott bemötande och att du är medveten om eventuella risker samt om hur du planerar en så miljövänlig och effektiv resa som möjligt. Du måste även ha goda kunskaper om lagstiftningen i trafiken.

Transportstyrelsen kräver också att du uppfyller de medicinska krav som anses väsentliga för säkerheten. Du är därmed skyldig att genomgå en läkarundersökning för att få ett giltigt läkarintyg utfärdat som du sedan lämnar in till Transportstyrelsen i samband med din ansökan.

Om du är intresserad av att ansöka om en taxiförarlegitimation men inte är säker på ifall du uppfyller kraven på grund av att du exempelvis dömts för brott tidigare eller av medicinska skäl, kan du ansöka om ett så kallat förhandsbesked för taxiförarlegitimation. Ett förhandsbesked innebär att Transportstyrelsen prövar din möjlighet för att få ansöka om taxiförarlegitimation och utreder ifall det finns någon svårighet som skulle innebära att din ansökan inte blir beviljad. Du kan ansöka om ett förhandsbesked redan innan du genomför proven hos Trafikverket.
3. Hur ansöker man om ett taxiförarlegitimation?

Först efter att du har fått godkänt resultat på Trafikverkets två olika teoriprov samt körprovet och även erhållit ett läkarintyg som är godkänt och har avgetts inom två månader före din ansökan, kan du ansöka om taxiförarlegitimation hos Transportstyrelsen. När din ansökan skickats in handlägger Transportstyrelsen ärendet och utreder ifall du är lämplig för att beviljas taxiförarlegitimation. I vissa fall kan Transportstyrelsen bedöma att de inte har tillräckliga uppgifter om huruvida de kan godkänna din ansökan eller inte. Då kan de skicka ut en så kallad begäran om komplettering med en förklaring på vad som saknas för att de ska kunna ta ett beslut i ärendet.

Därefter tar Transportstyrelsen ett beslut om att antingen godkänna eller avslå din ansökan. Ett avslag kan beslutas om ifall du exempelvis 1) inte skött dig lagenligt i trafiken, 2) dömts för brott, 3) för att du inte uppfyller körkortskraven, 4) eller om ditt läkarintyg visar att du har en sjukdom som gör att du inte anses lämplig. I de fallen skickar Transportstyrelsen ut en underrättelse till dig med ett datum som är deadline för att skicka in ett yttrande, därefter kommer en utredare att fatta ett beslut.

4. Vad händer när Transportstyrelsen fattat ett beslut?

Om Transportstyrelsen godkänner din ansökan om taxiförarlegitimation behöver du vänta tills ditt fysiska taxiförarlegitimation har framställts och blivit skickat till dig innan du får lov att framföra en personbil i taxitrafik. Samtidigt som du får beslutet får du även med en grundhandling samt ett inbetalningskort på 250 kronor som avser tillverkningskostnaden av din taxiförarlegitimation. Tillverkningen sker så snart betalningen inkommit till Transportstyrelsen. Taxiförarlegitimationen gäller från det att det lämnats ut och alltid tillsammans med ett giltigt körkort.

Om Transportstyrelsen väljer att avslå din ansökan och du inte beviljas taxiförarlegitimation på grund av att du dömts för brott kan Transportstyrelsen fatta beslut om att du får en olämplighetstid som innebär att du under den tiden inte kan ansöka om taxiförarlegitimation igen. En olämplighetstid är minst 6 månader och max 5 år och det framgår alltid i beslutet om hur lång olämplighetstid som bestämts i det enskilda fallet.

5. När kan en taxiförarlegitimation återkallas/omhändertas?

En taxiförarlegitimation ska förnyas inom 10 år från att det utfärdats, däremot kan en taxiförarlegitimation i vissa fall återkallas eller omhändertas av prövningsmyndigheten. 

Taxiförarlegitimation kan återkallas eller omhändertas vid brott eller om du av andra skäl bedöms vara olämplig som taxiförare. Exempelvis på grund av att du inte längre uppfyller de medicinska kraven som ställs. Om taxiförarlegitimationen återkallas på grund av att brott begåtts ska en olämplighetstid på minst 3 år och högst 5 år bestämmas för att du anses vara olämplig att inneha taxiförarlegitimation. Om omständigheterna däremot inte anses vara allvarliga kan du istället få en varning utfärdat av prövningsmyndigheten.

6. Hur överklagar jag?

De flesta beslut av Transportmyndigheterna kan överklagas inom tre veckor från att beslutet meddelats. Det sker genom ett skriftligt yttrande där det framgår vilket beslut som ska överklagas. Därefter ska yttrandet skickas till den beslutsfattande myndigheten som i sin tur skickar överklagandet till förvaltningsrätten. Beslut som inte kan överklagas är beslut om Trafikverkets skriftliga prov, körprovet samt beslut om omhändertagande av taxiförarlegitimation.

7. Hur kan Enkla Juridik hjälpa till?

Om du fortfarande är osäker på hur du går tillväga för att ansöka om taxiförarlegitimation, om ditt beslut går att överklaga eller ifall du behöver hjälp med att utforma ett överklagande, kan vi på Enkla Juridik hjälpa dig. Du är även varmt välkommen att kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan eller ringa 020-89 95 96 om du har andra frågor eller funderingar. Den inledande kontakten är alltid kostnadsfri!