Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Spellicens

Om ansökan, avslag och återkallelse

Att bedriva spelverksamhet medför omfattande ansvar för dig som bedriver verksamheten. Därför kan ansökningsförfarandet när du vill erhålla en spellicens vara komplicerat då det finns flera krav och regelverk att hålla koll på. Eftersom varje enskild speltyp medför olika krav, är det viktigt att ha koll på vilken typ av spelverksamhet du vill bedriva samt vilka villkor du måste uppfylla för att erhålla spellicens. Nedan följer viktig information att hålla koll på för dig som vill ansöka om spellicens, alternativt överklaga ett beslut om avslag eller återkallelse av spellicens.

Juristerna på Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

1. Vad är en spellicens? Vilka typer finns det?

Spellicens innebär ett tillstånd att bedriva spelverksamhet. Detta kan innefatta olika typer av spelverksamheter såsom kasinospel, värdeautomater samt lotterier. Kraven för licensen beror på vad det är för verksamhet man vill bedriva. Nedan listas de mest vanligt förekommande licenstyperna och vilka krav som ställs för att få bedriva spel. 

Kommersiellt onlinespel

Kommersiella onlinespel är idag den mest dominanta varianten som förekommer på spelmarknaden – framför allt på grund av den pågående digitaliseringen. Det är en verksamhet som blir alltmer populär och har en hög årlig omsättning.  Licens för kommersiella onlinespel är öppen för alla företag att söka och kan innefatta online-kasino, online-bingo samt spelautomater på nätet.

Spel för allmännyttiga ändamål

Spel för allmännyttiga ändamål syftar på spelformer som inte motiveras av ett vinstsyfte eller konkurrens. Spelen är landbaserade värdeautomater, lotterier, bingo på plats samt poolspel med hästar. Licens för denna speltyp kan endast tilldelas en ideell förening samt registrerade trossamfund, vars huvudsakliga syfte är att främja allmännyttiga ändamål.

Vadhållning

Vadhållning förekommer i flera olika former. Det kan innebära att man satsar pengar på ett visst lag vinner en fotbollsmatch, hur målrik en match blir eller vilken häst vinner ett lopp vid exempelvis trav. Licens för vadhållning är öppna för alla att söka. Observera dock att vadhållning inte får organiseras om större delen av deltagarna är under 18 år eller vid sammanhang där det kan anses vara stötande eller annars olämpligt utifrån en allmän synpunkt. 

Landbaserat kommersiellt spel

Landbaserade kommersiella spel innebär spel på fysisk plats. Generellt syftar begreppet på kasinospel som inte sker på kasino eller online. Det kan vara en pokerturnering, kasino på restaurang eller spelautomater som betalar ut vinster i form av olika varor eller pengar. Licens för denna speltyp är öppen för alla företag att söka.

Spel på fartyg i internationell trafik

Denna speltyp innebär, precis som den låter, spel på fartyg i internationell trafik. Detta innefattar bland annat kommersiella kryssningsfartyg, och får alltså inte ske online eller på kasino. Licens för denna speltyp är öppen för alla kommersiella fartyg att söka. 

Statliga spel

Licens för statliga spel får framför allt tilldelas för att tillhandahålla kasinospel vid exempelvis värdeautomater och lotterier. Bland dessa ingår spel på exempelvis: Casino Cosmopol, Vegasautomater samt skraplotter. Sådana licenser får endast tilldelas aktiebolag som helt eller delvis ägs av staten.

 
Spellicens
2. Hur ansöker man om spellicens? 

En ansökan om spellicens skickas in till Spelinspektionen. Formen för ansökan och blanketter som måste skickas in kan variera beroende på vad det är för spelverksamhet du vill bedriva. Observera att dokument som ska bifogas ansökan måste vara på svenska eller översatt till svenska enligt krav i gällande rätt och ansökningsblanketter. Översättningen måste göras av en auktoriserad översättare eller intygas, men det är i första hand ditt ansvar att översättningen är korrekt då du skickar in din ansökan.

3. Vad ska en bra ansökan innehålla?

En bra ansökan ska innehålla uppgifter om den typ av spelverksamhet du vill bedriva, vilken typ av verksamhet du bedriver för närvarande samt uppgifter som styrker att såväl din verksamhet som du som person är lämpade att bedriva en sådan verksamhet. Eftersom lämplighetskraven är stränga, är det viktigt att du kan visa att du är en skötsam person utan brott, betalningsanmärkningar m.m., samt att din verksamhet är välskött, har en god ekonomi och att bokföring m.m är korrekt.

4. Vad kostar det att ansöka om spellicens?

En ansökan om spellicens kan variera beroende på vilken typ av spelverksamhet du vill bedriva. För vidare läsning, se tabellen över de olika kostnaderna för spellicens. 

5. Vad händer om jag bedriver spelverksamhet utan spellicens?

Om du bedriver spelverksamhet utan spellicens gör du dig skyldig till att bedriva olaglig spelverksamhet, vilket är kriminaliserat. Spelinspektionen förbjuder spelbolag att tillhandahålla spel i Sverige utan behövlig licens. Om du bedriver en olaglig spelverksamhet, kan Spelinspektionen utfärda ett förbud mot att bedriva spelverksamhet för ditt bolag. Dessutom kan du bli föremål för ytterligare sanktioner, inklusive böter eller fängelse i högst två år för olovlig spelverksamhet och främjande av sådan verksamhet.

6. På vilka grunder kan man få avslag på sin ansökan? 

Det kan finnas flera skäl för att en ansökan om spellicens får avslag av Spelinspektionen. Om du exempelvis har lämnat oriktiga uppgifter kan du föreläggas att korrigera din ansökan. Om du inte gör detta i tid, kan din ansökan få avslag. Ett annat skäl som du kan få avslag på din ansökan är om du söker licens för en speltyp som din verksamhet inte är anpassad för, alternativt om din verksamhet inte anses vara lämpad för att bedriva spelverksamhet. Se därför till att följa regelverket, skicka in ansökan om spellicens för en speltyp som din verksamhet kan bedriva samt att samtliga uppgifter som skickas i samband med ansökan är korrekta. Konsultera gärna med vår jurist om du behöver hjälp.

7. På vilka grunder kan en spellicens återkallas? 

Grunderna för återkallelse av spellicens kan variera och är inte uttömmande. Som licenshavare ska du följa dina förpliktelser enligt spellagen och se till att verksamheten är skötsam. Om du exempelvis beviljas licens, men Spelinspektionen senare upptäcker att du har lämnat in oriktiga uppgifter eller fått licensen på ett annat otillbörligt sätt, kan din spellicens återkallas av Spelinspektionen. Din spellicens kan även återkallas om det föreligger allvarliga ordningsproblem på spelplatsen vid upprepade tillfällen, eller om du även bedriver en speltyp som du inte har licens för. I första hand får du en varning för överträdelser, men om överträdelsen upprepas eller är allvarlig kan din licens återkallas. Se därför till att lämna in korrekta uppgifter vid din ansökan om spellicens, upprätthålla ordningen på spelplatsen och följa Spelinspektionens anvisningar och instruktioner. För beslut om ingripanden och återkallelser av spellicens från olika verksamheter, se följande länk.

8. Finns det kända fall på spelbolag vars licens har blivit indraget?

Hos Spelinspektionen återfinns flera fall av indragna spellicenser. Ett känt fall är Ninja Casino-fallet 2019, där Ninja Casino förlorade sin svenska spellicens på grund av allvarliga brister. Däribland bröt företaget som drev Ninja Casino mot centrala delar av spellagen, vars syfte är att beivra spelmissbruk och penningtvätt. På grund av dessa allvarliga och systematiska överträdelser beslutade spelinspektionen att verksamheten inte var lämpad att bedriva spelverksamhet.

Andra fall inkluderar av återkallad spellicens inkluderar företag som Fair Play Bets Limited samt Kanon Gaming Limited, vars svenska spellicens återkallades eftersom bolaget aldrig började driva spelverksamheten som de erhöll sin licens för. För att se flera fall av återkallad spellicens, se följande länk.

9. Hur överklagar man beslut om återkallelse/indragning eller avslag på ansökan?

En överklagan för indragen spellicens ska vara ställt till förvaltningsrätten, men skickas till Spelinspektionen. Din överklagan kan skickas via e-post, fax eller post. I din överklagan ska du beskriva beslutet som du vill överklaga, exempelvis genom att ange ärendets diarienummer. Därefter ska du berätta varför du anser att beslutet att återkalla spellicensen är felaktigt och hur du anser att beslutet borde ändras. 

I denna del är det viktigt att du kan bevisa att Spelinspektionen har tagit ett sakligt eller rättsligt felaktigt beslut, samt att du styrker ditt yrkande med behövlig dokumentation och annan bevisning för att få beslutet ändrat. Tänk på att du har bevisbördan för att beslutet att återkalla din spellicens är felaktigt, varför överklagan måste vara noggrant motiverat och innehålla god bevisning.

Till sist ska du ange dina kontaktuppgifter, inklusive: namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefonnummer samt e-postadress. Observera att om du anlitar ett juridiskt ombud, ska även ombudets uppgifter anges.

10. Hur kan Enkla Juridik hjälpa mig?

Vill du bedriva spelverksamhet? Är du osäker på vilken typ av spelverksamhet ditt bolag kan bedriva, eller behöver du hjälp med att överklaga en indragen spellicens? Vi på Enkla Juridik gör vårt yttersta för att du ska hamna i bästa möjliga rättsläge genom att ge dig rättslig konsultation som är anpassad utifrån dina enskilda förutsättningar och behov. Det första samtalet är kostnadsfritt, och vi arbetar främst med fasta priser och provision. Välkommen att höra av dig idag för en förutsättningslös konsultation!