Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Vad kostar det att skriva ett testamente? Vad är rimligt?

En av de vanligaste frågorna när det gäller att skriva testamenten är såklart kostnaden. Anledningen är att kostnaden för att skriva ett testamente kan variera en del. I den här artikeln kommer vi att utforska kostnaden för att upprätta ett testamente och väga för- och nackdelar med olika alternativ.

1. Vad är ett testamente?

Först och främst, vad är ett testamente? Ett testamente är ett dokument där testatorn (arvlåtaren) bestämmer hur hans/hennes tillgångar ska fördelas efter sin bortgång. Ett testamente fungerar som ett dokument som sätter den legala arvsordningen ur spel – utan ett testamente är det lagen som avgör hur ett arv fördelas.

2. Varför behöver du ett testamente?

Ett testamente är nödvändigt för att försäkra att dina tillgångar och egendomar fördelas enligt dina önskemål. Utan ett giltigt testamente kan din egendom hamna i rättslig tvist och inte fördelas som du hade tänkt.

3. Kostnader för att upprätta ett testamente

Att upprätta ett testamente medför kostnader, och dessa kostnader kan variera beroende på flera faktorer. Komplexiteten i testamentet, valet av professionell hjälp och platsen där testamentet skapas är några av de faktorer som kan påverka de totala kostnaderna. Ett exempel är att inbördes testamenten brukar vara aningen dyrare eftersom de är upprättade för två personer.

Kontakta oss för att få ett testamente till fast pris.

4. Varför varierar kostnaderna för testamenten?

Det finns flera skäl till varför kostnaderna för att skapa ett testamente varierar. För det första kan komplexiteten i själva testamentet spela en avgörande roll. Ett enkelt testamente med grundläggande önskemål kommer generellt att kosta mindre än ett mer komplicerat dokument som innehåller detaljerade instruktioner, förtroendeposter och andra komplexa krav. Dessutom kan valet av professionell hjälp påverka kostnaderna avsevärt. Användning av en erfaren jurist kan vara dyrare än att använda online-testamentstjänster.

Vi estimerar att testamenten kostar:

 • Traditionell advokatbyrå: ca. 5000 kr eller mer.
 • Onlinetjänter: ca. 1000 – 2000 kr
 • Gratis mall: 0 kr
 • Jurist på Enkla Juridik: ca. 2900 – 3900 kr vanligtvis. (Kontakta oss för att få ett exakt prisförslag!)

5. Sätt att spara pengar på ett testamente

Om du är orolig för kostnaderna för att upprätta ett testamente, finns det flera metoder och tips för att spara pengar. En möjlighet är att använda online-testamentstjänster. Dessa tjänster är ofta mer prisvärda och enklare att använda än att anlita en jurist. Ett annat alternativ är att ha en jurist granska och ändra ett befintligt testamente istället för att skapa ett helt nytt från grunden. Det kan vara en kostnadseffektiv lösning om du redan har ett befintligt testamente och vill göra ändringar.

6. Juridisk rådgivning vs. online testamenten

En viktig övervägande är valet mellan att använda juridisk rådgivning och online-testamentstjänster. Juridisk rådgivning kan vara dyrare, men det ger dig personlig rådgivning och säkerställer att testamentet uppfyller alla juridiska krav. Å andra sidan kan online-testamentstjänster vara mer prisvärda och enklare att använda. De är särskilt lämpliga för enklare testamenten. När du överväger alternativen är det viktigt att ta hänsyn till komplexiteten i dina önskemål och din budget.

7. För- och nackdelar med olika alternativ

Att skriva ett testamente är en viktigt. Variationen i kostnaderna medför ofta olika för- och nackdelar. Här kommer en översikt:

 1. Gratis mall:
  • Fördelar:
   • Kostnadsfritt och tillgängligt online.
   • Enkel och användarvänlig för väldigt grundläggande testamenten.
   • Kan vara ett bra startpunkt för att få en överblick över vad som bör ingå i ett testamente.
  • Nackdelar:
   • Mallar kan vara generiska och inte anpassade till dina specifika behov.
   • Risk för juridiska fel eller ogiltighet om det inte är korrekt utfört.
   • Fungerar bäst för enkla testamenten och kan vara otillräckliga för komplexa önskemål.
 2. Onlinetjänst:
  • Fördelar:
   • Kostnadseffektivt alternativ jämfört med att anlita en advokat.
   • Enklare att använda än att skapa ett testamente från grunden.
   • Kan ge mer flexibilitet än en gratis mall för att anpassa testamentet till dina behov.
  • Nackdelar:
   • Även om de är mer anpassningsbara än gratis mallar, kan onlinetjänster fortfarande ha begränsningar.
   • Risk för att du inte förstår det du får levererat eller missar viktiga juridiska detaljer.
   • Passar inte för mer komplexa juridiska situationer.
 3. Enkla Juridik:
  • Fördelar:
   • Hög flexibilitet vad gäller pris, möten, hög tillgänglighet och snabb leverans
   • Erbjuder juridisk rådgivning och hjälp i att skapa testamentet oavsett komplexitet.
   • Kostnadseffektivt och säkrare än att använda gratis mallar eller enbart onlinetjänster.
  • Nackdelar:
   • Kostnaden är högre än gratisalternativen, även om det fortfarande är överkomligt.
 4. Traditionell advokatbyrå:
  • Fördelar:
   • Juridiska experter som skräddarsyr testamentet efter dina specifika behov.
   • Ger noggrann juridisk rådgivning och övervakning av hela processen.
   • Passar bäst för komplexa juridiska situationer och stora förmögenheter.
  • Nackdelar:
   • Kostar betydligt mer än de andra alternativen. I synnerhet vi löpande timpenning kan det i vissa fall kosta mer än 10.000 kr.
   • Kan vara onödigt dyrt om du har ett enklare testamente.
   • Tidsåtgången och komplexiteten kan vara överflödig om du har mer grundläggande behov.

Sammanfattningsvis är valet av hur du skapar ditt testamente beroende på din specifika situation, budget och behov. Gratis mallar och onlinetjänster kan vara tillräckliga för enkla testamenten, medan Enkla Juridik kan vara ett bra alternativ för dem som vill ha lite mer juridisk rådgivning utan de höga kostnaderna för en traditionell advokatbyrå. Traditionella advokatbyråer passar bäst för komplexa ärenden och stora tillgångar där noggrannhet är av yttersta vikt.

8. Hur kan komplexiteten i ditt testamente påverka kostnaderna?

En viktig faktor som kan påverka kostnaderna är komplexiteten i ditt testamente. Ju mer detaljerade och komplicerade dina önskemål är, desto mer kan det kosta att skapa ditt testamente. Om du inkluderar avancerade instruktioner, förtroendeposter eller andra komplexa krav kan detta öka kostnaderna, eftersom det kan kräva mer tid. Viktiga frågor att besvara är exempelvis huruvida testamentet ska förordna arv såsom enskild egendom, fri förfoganderätt eller full äganderätt. Förekomsten av eventuella särkullbarn och väldigt värdefulla tillgångar kan också öka komplexiteten.

9. Avslutande tankar

Att skriva ett testamente är en viktig investering i din och din familjs framtid. Oavsett din budget finns det alternativ tillgängliga för att upprätta ett testamente som passar dina behov. Kom ihåg att det alltid är klokt att söka rådgivning hos en jurist. Åtminstone ifall ditt testamente inte är väldigt enkelt.

Vill du få ett prisförslag av oss? Tveka inte att kontakta oss så får du ett kostnadsförslag från vår jurist.