Klicka här för förutsättningslös kontakt!

5 viktiga saker att tänka på vid samägande av hus eller annan fastighet

Att vara fastighetsägare tillsammans med andra kan vara ett tveeggat svärd. Å ena sidan kan man få mycket hjälp med underhållet av fastigheten. En familj kan känna större samhörighet genom att tillsammans förvalta en och samma sommarstuga. Å andra sidan ökar alltid risken för konflikter ju fler personer som har äganderätt till en och samma egendom. Speciellt när det rör sig om så pass dyrbar egendom som en fastighet. Därför är det viktigt att känna till några beståndsdelar av samäganderätten innan man bestämmer sig för att köpa en fastighet tillsammans med någon annan.

När du ska samäga en fastighet blir vissa speciella regler aktuella, utöver vanlig samäganderättsreglering. Det kan vara bra för dig att tänka på följande regler:

En samägd fastighet kan ofta delas upp genom klyvning

Om man är flera fastighetsägare som inte kommer överens, eller av en annan anledning inte vill äga en fastighet tillsammans finns det en möjlighet att dela den på flera olika bitar. Fastigheter (hus, sommarstugor eller mark) är den enda egendomen som omfattas av samäganderätt som kan delas upp i många olika lotter likt en kaka. Detta kallas för klyvning.

Däremot bör du tänka på att inte alla fastigheter är lämpade för klyvning, vilket vidare innebär att inte alla fastigheter omfattas av denna bestämmelse. Det går inte att ta för givet att klyvning är möjligt.

Däremot finns situationer där klyvning inte är möjligt

I vilka situationer är då klyvning inte möjligt? Jo, exempelvis när någon som har tomträtt på fastigheten får denna inskränkt genom klyvningen. För att klyvning ska kunna genomföras I detta fall måste man avtala med tomträttsinnehavaren och få ett godkännande av denne. Vi hjälper gärna till med att skriva ett sådant avtal för dig.

En annan liknande situation där klyvning kan förhindras är om det finns  en byggnad eller annan anläggning på fastigheten. Om byggnaden skapar avsevärd olägenhet för den delägare som tillförs byggnaden ska klyvning inte ske.  Man kan därför säga att lagen skyddar alla delägare från att tillföras en börda som är mycket större än de andra delägarnas. Klyvningen ska vara rättvis!

Om den samägda fastigheten ska tvångssäljas får man bestämma ett minimipris

Ibland kan det hända att flera ägare som delar på en och samma fastighet överhuvudtaget inte kan komma överens. Man kanske inte vill klyva fastigheten, eller så kanske det inte går. För att förhindra framtida bråk kan därför rätten besluta om att fastigheten ska säljas på offentlig auktion. En god man ansvarar för hela försäljningen och för att köpeskillingen ska fördelas lika mellan alla. Det innebär att den gode mannen ansvarar för att utforma avtalsvillkoren mellan fastighetsägarna och en framtida köpare.

Som en av fastighetens ägare står man dock inte helt utan rätt att bestämma vid en tvångsförsäljning! För att skydda sin egen privatekonomi kan man begära att fastigheten inte ska få säljas under ett visst minimipris.

Skriv alltid ett samäganderättavtal

För att undvika situationen där klyvning och tvångsförsäljning överhuvudtaget kommer i fråga ska man alltid skriva ett samäganderättsavtal. Genom ett samäganderättsavtal utformar man som ägare själv vilka regler som ska gälla för samägandet. På detta sätt kan man ta vara på de olika ägarnas personliga styrkor och svagheter. Om ekonomen Pelle och snickaren Maria ska köpa en sommarstuga eller ett hus tillsammans kan det vara bra för dem att i ett avtal reglera förvaltningen av sommarstugan. Varje delägare blir ansvarig för det han eller hon trivs bäst med så att konflikter undviks. Pelle kan därför vara säker med att få ta hand om uträkningar och pappersarbete, medans Maria får arbeta på att bygga om altanen utan att behöva tänka på bokföra inköpskostnader.

Vi hjälper dig

Behöver du hjälp med att lösa ett bra upplägg för samägande av huset, sommarstugan eller fastigheten. Våra jurister hjälper dig till fast pris. Vår juridiska utvärdering av ditt fall är alltid kostnadsfritt. Välkommen!