Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Företräder du ett dödsbo och vill sälja en fastighet snabbt? Kontakta Movesta!

Vi på Enkla Juridik arbetar dagligen med hantering av dödsbon. Ett vanligt förekommande scenario är att dödsboet äger en fastighet som dödsbodelägarna önskar sälja för att därefter dela upp köpeskillingen som arv. I regel görs detta genom att en mäklare kontaktas, varefter fastigheten läggs ut på den öppna marknaden.

Från det att mäklaren kontaktas till dess att en köpare faktiskt tillträder fastigheten går det oftast flera månader. Detta kan upplevas som frustrerade för dödsbodelägare som snarast möjligt vill avveckla dödsboet och ordna med arvskifte. Dessutom finns risken att det uppstår något problem mellan tidpunkten för undertecknandet av köpekontraktet och tillträdesdatumet (exempelvis att köparens lånelöfte dras tillbaka).

Om dödsbodelägarna önskar att fastigheten ska säljas snabbare och smidigare än vad som är fallet vid traditionella fastighetsaffärer kan dödsbodelägarna kontakta Movesta. Movestas affärsidé är att köpa fastigheter utan föregående visningar och budgivning. Nedan beskrivs processen steg för steg.

1 – Ansök om bud

Gå in på www.movesta.se, fyll i adressen där fastigheten är belägen och den övriga information som Movesta efterfrågar om fastigheten. Movesta hör därefter av sig med ett kostnadsfritt preliminärt bud inom ett dygn.

2 – Boka hembesök

Om allt känns bra och du vill acceptera budet bokas ett hembesök in när det passar dig. Om du efter hembesöket inte vill gå vidare med affären är det ingen fara. Movesta tar inte betalt för hembesöket.

3 – Överlämning

Om du och Movesta kommer överens om priset skrivs ett köpekontrakt genom en av Movestas mäklarpartners. Du väljer vilket datum tillträde ska ske och köpeskillingen betalas ut i samband med tillträdet.

Det kostar ingenting att sälja en fastighet via Movesta. Lönsamheten för Movesta ligger i att de betalar ett något lägre pris för fastigheten än vad de räknar med att de kommer kunna sälja fastigheten för på den öppna marknaden, inklusive eventuella förbättringsåtgärder de utför.

Vi på Enkla Juridik rekommenderar att du, om du i egenskap av dödsbodelägare ansvarar för försäljningen av en fastighet, tar en förutsättningslös kontakt med Movesta och inhämtar ett bud innan fastigheten eventuellt annonseras ut på ett traditionellt sätt. Det är riskfritt och leder, om du är nöjd med det erbjudande som Movesta presenterar, till att försäljningsprocessen förenklas avsevärt.

Denna artikel är ett samarbete mellan Movesta och Enkla Juridik