Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Startsida » Migrationsrätt » Avslag på visum

Överklaga avslag på visum till Sverige

Om kraven för ansökan och hur man överklagar

Om du fått avslag på besöksvisum till Sverige, kan du överklaga beslutet till Migrationsdomstolen (dvs. förvaltningsrätten). Om det rör sig om en ansökan om D-visum som är för 180 dagar, går det däremot inte att överklaga beslutet. 

Du ska däremot ansöka om uppehållstillstånd i första hand före D-visum om det inte finns särskilda anledningar till annat. Om du inte har gjort det, kan du ansöka om uppehållstillstånd vid avslag av D-visum.

Juristerna på Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

1. Hur överklagar jag ett avslag på visum till Sverige?

Om du bestämmer dig för att överklaga, kan du göra det till Migrationsdomstolen. Detta gör du genom att skicka överklagandet till den myndighet som fattat beslutet. Tiden som du har på dig att överklaga är begränsad, det framgår i det fattade beslutet hur lång tid du har på dig. Oftast är det tre veckor från datumet då du mottog beslutet.

2. Vad kostar det att överklaga beslutet?

Migrationsdomstolen tar inte ut någon avgift för att pröva ett överklagande. 

För ökade chanser att få överklagandet beviljat rekommenderar vi att du anlitar en jurist. Vid anlitande av en jurist tillkommer det kostnader för tjänsten. Vi på Enkla Juridik har flera duktiga migrationsjurister som kan hjälpa dig överklaga ett avslag på besöksvisum.  

3. Vilka är kraven för 90-dagars visum (C-visum)?

C-visum är ett slags Schengenvisum som är giltigt i 90 dagar på en 180-dagarsperiod. Detta innebär att du får vistas i landet i 90 dagar, men det måste ske under en period på 180 dagar. 

C-visumet utfärdas av ambassader, konsulat och utsedda externa leverantörer, det är giltigt i Sverige och i de övriga Schengenländerna. 

Kraven är i stort sett det samma på de olika varianterna av C-visum, men ytterligare krav kan förekomma beroende på anledningen för ditt besök.

De gemensamma kraven för alla typer av C-visum är:

 • En ansökningsblankett för visum som är fullständigt ifylld och undertecknad.
 • Två nyligen tagna passfoton för Schengenvisum.
 • Ett giltigt pass med en giltighetstid på mer än 3 månader, om du har äldre pass med tidigare visum ska de också uppvisas.
 • En resplan för din resa, inkluderat – datum, flygnummer och bevis på boende; hotellbokning, eller en inbjudan från personen du ska bo hos.
 • Bevis (kvitto) på att du har betalat en avgift på 80 euro för visumansökan.
 • Du måste ha en individuell rese- och sjukvårdsförsäkring som täcker för sjukvårdskostnader på upp till 30 000 euro.
 • Visa att du har som avsikt att lämna Sverige senast sista dagen för visumtidens giltighet, genom att du har en stark anknytning till ditt hemland. Exempel på vad som kan styrka din anknytning till ditt hemland är att du bevisar att du har familj, fast anställning eller äger en fastighet. 
 • Uppvisa att du har pengar för din vistelse i landet och för hemresa. I Sverige ska du ha 450 kronor för varje dag som du är på besök. Detta kan däremot eventuellt bekostas av den personen som bjudit in dig i landet.
 • Du måste även delta i en intervju på ett konsulat eller ett visumansökningscenter.
Utöver dessa krav finns det krav som gäller beroende på syftet med ditt besök:
 • Du behöver uppvisa ett inbjudningsbrev från personen du ska besöka. Denna inbjudning är densamma som för kravet gällande information om boende. 
 • I förekommande fall behövs ett bevis på vilken typ av relation du har till personen, till exempel ett äktenskapsbevis eller födelsebevis.
 • Du måste ange varaktighet, syfte och hur du avser att försörja dig ekonomiskt under besöket – detta kan inkludera en försäkran som lovar dig ekonomiskt eller materiellt stöd av den du besöker.
 • Du behöver tillhandahålla ett brev från din arbetsgivare med en beskrivning av syftet med ditt besök.
 • Bjuds du in av ett företag måste du visa upp ett inbjudningsbrev genom att skicka det via e-post till konsulatet i Sverige. 
 • Uppvisning av anställningsavtal.
 • Ett kontoutdrag som dokumenterar de senaste sex månadernas kontoutdrag.
 • Tillstånd från arbetsgivare.
 • Inkomstdeklaration.
 • Uppvisa en kopia av din företagslicens.
 • Ett kontoutdrag från företaget, för de senaste sex månaderna.
 • Din inkomstdeklaration.

Uppvisa ett antagningsbrev som inbjuder dig att gå på den institution du planerar att studera vid. Brevet måste innehålla alla detaljer om din vistelse där, inkluderat ditt huvudämne, längden på dina studier, hur studierna kommer att finansieras, var du kommer bo och kontaktuppgifter.

 • Du behöver ett inbjudningsbrev från de som har sponsrat dig för att delta i evenemanget. Det ska inkludera uppgifter om resväg, plats, syfte och varför din närvaro är nödvändig.
 • Din sponsor måste också tillhandahålla kontaktuppgifter, identitetsbevis och dokumentation som beskriver evenemangets karaktär.
 • Du kommer behöva lämna in sex månaders pensionsutdrag. Utdraget är till för att  bevisa att du själv kan försörja dig ekonomiskt under din vistelse.
 • Din förälder eller vårdnadshavare måste lämna in vissa extra dokument; din födelseattest, en ansökan undertecknad av båda föräldrarna eller vårdnadshavarna. 
 • Ska du resa ensam, behövs bestyrkta kopior av båda dina föräldrars pass och notariellt brev om dina föräldrars godkännande. Brevet ska vara undertecknat av båda dina föräldrar. 
 • Om en av dina föräldrar har ensam vårdnad behövs ett beslut från familjedomstolen.
 4. Vilka är kraven för ett 180-dagars visum (D-visum)?

Om du vill stanna i Sverige i längre än 90 dagar, behöver du ansöka om uppehållstillstånd. I vissa fall kan du ansöka om ett D-visum via ambassaden, men endast om du har särskilda skäl till detta.

Exempel på vad som kan räknas som särskilda skäl är:

 • Om du har affärsmöten i Sverige som innebär att du måste tillbringa mer än totalt 90 dagar under en 180-dagarsperiod i Sverige.
 • Du har barn i Sverige och behöver därför resa fram och tillbaka för att besöka dem. 

Kraven för att ansöka om ett D-visum är i stort sett samma som vid ansökan om ett C-visum. 

Det som skiljer dem åt är att:

 • Du ska använda dig av ansökningsblanketten National Visa (D-visa) som är en blankett skriven på endast engelska. 
 • Medicinsk reseförsäkring är inte ett krav men det är en rekommendation om något skulle hända. 
 • Eftersom de flesta som vistas i Sverige i mer än 90 dagar ska ansöka om uppehållstillstånd, måste upprätta särskilda skäl för att ett D-visum kan komma ifråga.

Observera att D-visum beslutas enligt nationell lag och ytterligare krav kan förekomma beroende på vilket land du ansöker från. De ytterligare kraven går att hitta på svenska ambassadens hemsida eller genom att rådfråga en av våra jurister.

Om en ansökan av D-visum avslås går det inte att överklaga beslutet, därför rekommenderar vi att du anlitar en av våra migrationsjurister för att hjälpa dig ansöka om D-visum för ökade chanser till ett godkännande. 

5. Vilka är vanliga anledningar till att visumansökningar får avslag?

Vanliga anledningar till att vänner och släktingar får avslag på sin ansökan om visum är bland annat att personen i fråga inte tros återvända till sitt hemland när visumet har slutat gälla. Avslag kan också ges på den grund att Migrationsverket inte anser att syftet med vistelsen är trovärdig. En ytterligare vanlig anledning är att de inte uppfyller kraven på ansökan om visum.

6. Vad ska jag tänka på om jag fått avslag på grund av att Migrationsverket inte tror att jag ska återvända till mitt hemland?

Om Migrationsverket inte tror att du ska återvända till ditt hemland, kan det bero på att dem inte anser att du är etablerad i ditt hemland. Detta bedöms genom en individuell prövning där man granskar dina egna uppgifter i ärendet, dina lokala förhållanden i ursprungslandet och din situation i övrigt. Det som är viktigt här vid överklagandet av ett avslag som beror på detta, är att du lägger fram tydliga bevis på att du har en stark anknytning till ditt hemland. 

Faktorer som kan styrka på att du har en stark anknytning till ditt hemland är att du har familj och barn i hemlandet, ett fast jobb, driver ett företag, äger en fastighet, bostad etc. 

Kontakta oss så hjälper våra jurister dig med att skriva ett överklagande som tydligt styrker anknytningen till ditt hemland.

7. Vad ska jag tänka på om jag har fått avslag på grund av felaktigt ifylld visumansökan?

Vid felaktigt ifylld visumansökan, kan det vara till stor hjälp att anlita en jurist som kan hjälpa dig med en överklagan av avslaget så att ansökan blir korrekt ifylld. 

Vi på Enkla Juridik har ett flertal kunniga jurister inom området migrationsrätt, kontakta oss så hjälper våra jurister dig att skriva en korrekt ifylld visumansökan.

8. Finns det en skillnad mellan avslag på C respektive D-visering?

Den främsta skillnaden mellan avslag på C- respektive D-visering är att ett beslut taget gällande C-visum går att överklaga, medan ett beslut om D-visum inte går att överklaga.

9. Kan Enkla Juridik hjälpa mig överklaga ett avslag på visumansökan till Sverige?

Enligt statistik som förts av länsstyrelserna i Sverige hävs i genomsnitt 25% av alla överklaganden som rör bygglov eller förhandsbesked helt eller delvis efter överklagande till länsstyrelsen. 

10. Vad kan Enkla Juridik hjälpa med? 

Behöver du hjälp att överklaga ett avslag på en visumansökan till Sverige? Överklagan av visum faller under området migrationsrätt. 

Vi på Enkla Juridik har ett flertal kunniga jurister som arbetar inom området migration och de har hanterat ett flertal ärenden av denna typ.

Välkommen att kontakta oss!