Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Startsida » Migrationsrätt » Ansökan om visum

Ansökan om visum

Så går det till

Vill du att en släkting från ett land utanför EU eller Schengenländerna kommer för att besöka dig? Då ska du vanligtvis ansöka om visum.

I nedan text går vi snabbt igenom de viktigaste frågorna som du ska ha koll på.

Oftast är det ganska enkelt att själv göra en visumansökan. Men ibland kan det vara knepigt. Om du misstänker att din ansökan blir svår kan du kontakta oss för att få hjälp av en migrationsjurist.

Juristerna på Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Ta kontakt

Kostnadsfri utvärdering. Fortsatt hjälp alltid till fast pris efter överenskommelse.

1. När behöver jag ansöka om ett visum?

Om du bor utanför EU och vill besöka Sverige eller någon av de andra Schengenländerna under en kortare period behöver du ett visum. Ett visum är ett tillstånd för att vistas i landet under en kortare period för att t.ex. besöka släkt och vänner. Med ett visum kan du besöka Sverige i upp till 90 dagar under en period om 180 dagar. 

2. Vilka länder behöver visum till Sverige?

Om du behöver ett visum för att besöka Sverige är beroende av vilket land du kommer ifrån. Du behöver ansöka om ett visum om du inte har ett giltigt uppehållstillstånd utfärdat av ett annat Schengenland eller om du inte är varaktigt bosatt i ett annat EU-land. 

3. Hur fungerar det med inbjudan? Vad är en godkänd inbjudan?

Om du vill bjuda in en eller flera personer som bor utanför EU för att besöka dig i Sverige behöver du fylla i en inbjudningsblankett och skicka blanketten till den eller de personer du önskar att bjuda in. Inbjudningsblanketten finns att hitta på Migrationsverkets hemsida. 

Personen eller personerna du skickat inbjudan till måste skicka in inbjudningsblanketten tillsammans med en ansökan om visum till en svensk ambassad eller generalkonsulat. Om du bjuder in flera personer måste du fylla i en blankett per person, även om de tillhör samma familj. 

4. Vilket typ av visum behöver jag?

Det finns fyra huvudsakliga kategorier eller typer av visum för resor till Schengenländer: A-, B-, C- och D-visum. Vilket visum du behöver ansöka om varierar beroende på längden och syftet med ditt besök till Sverige. A-, B- och C-visum är den vanligaste typen av visum och ger dig ett transitvisum och rätt att stanna i Sverige i upp till 90 dagar under en period om 180 dagar. Vill du besöka Sverige under en längre period än 90 dagar behöver du ansöka om uppehållstillstånd och en ansökan om uppehållstillstånd ska skickas till Migrationsverket.

5. Vad är vanliga grunder för avslag?

Vanliga grunder för avslag kan t.ex. vara att Migrationsverket gör bedömningen att det är osäkert om du kommer att återvända till ditt hemland när visumet har slutat gälla. Avslag kan också ges om syftet med ditt besök i Sverige inte är trovärdigt eller om du inte uppfyller kraven på ansökan om visum. 

6. Kan jag ansöka om att förlänga mitt visum?

Du kan förlänga ditt visum om din vistelse inte kommer att bli längre än 90 dagar under 180 dagarsperioden. Du kan få förlängt visum vid force majeure, dvs. vid oförutsedda händelser såsom vid extremväder eller en naturkatastrof. Du kan även få förlängt visum om det finns humanitära skäl, t.ex. om en nära släkting till dig som bor i Sverige blir allvarligt sjuk. Du kan även få förlängt visum om du har starka personliga skäl och det kan handla om att du t.ex. är i behov av sjukvård. 

7. Finns det några speciella regler för minderåriga som reser med mig?

Nej, oavsett om personen som vill resa in till Sverige är minderårig eller inte så måste de ha ett giltigt visum. Om du reser med någon som är minderårig måste ni båda ha ett visum, däremot behöver barn under sex år inte betala någon avgift för en visumansökan. 

8. Hur lång tid tar det att få ett visum?

Du ska ansöka om visum tidigast sex månader före planerad avresa och det är bra att vara ute i god tid för att försäkra dig om att du får ditt visum innan du reser till Sverige. Vanligtvis får du beslutet inom två veckor men handläggningstiden på olika ambassader och generalkonsulat kan variera.

9. Kan man ansöka om visum i ett annat EU/Schengenland och därifrån komma till Sverige?

Det är din resas destination som avgör vid vilket Schengenlands ambassad du ska ansöka om visum. Om du ska resa till Sverige ska du ansöka om visum vid en svensk ambassad. I vissa länder förekommer däremot att ett annat Schengenland representerar Sverige, dvs. om Sverige inte har en egen ambassad eller generalkonsulat i landet. I det fall Sverige inte har någon representation i landet måste du kontrollera vad som gäller för visumansökan i ditt område. 

De flesta som ansöker om visum för att besöka Sverige gör det via en extern tjänsteleverantör. För att veta vad som gäller för dig kan du kolla upp om din ambassad har avtal med en extern tjänsteleverantör på ambassadens webbplats eller genom att kontakta ambassaden. Om din ambassad inte har avtal med en extern tjänsteleverantör kan du ansöka om visum via Migrationsverkets e-tjänst som du hittar på Migrationsverkets hemsida. 

10. Hur gör jag en visumansökan steg för steg?

Du ansöker om visum för att vistas i Sverige hos en svensk ambassad eller generalkonsulat i ditt land eller i vissa fall hos Migrationsverket. Tänk på att det ställs lite olika krav för visum beroende på i vilket syfte du avser att ansöka om visum för att besöka Sverige. Se till att du uppfyller alla formella krav för att kunna få ett visum, t.ex. att du kan uppvisa uppvisa giltigt pass och andra dokument som efterfrågas, att du kan redogöra för ditt syfte med vistelsen och att du omfattas av eventuella försäkringar som krävs. Om någon har bjudit in dig ska du skicka in inbjudningsblanketten tillsammans med din ansökan om visum.

I samband med att du skickar in din ansökan om visum behöver du betala en ansökningsavgift. Avgiften betalas antingen till Migrationsverket om du ansöker via Migrationsverkets e-tjänst eller till ambassaden eller generalkonsulatet om ansökan görs där.

Det är ambassaden eller generalkonsulatet som fattar beslut i ditt ärende och meddelar dig om du får visum eller inte, om du har ansökt via en ambassad eller ett generalkonsulat. Om du har ansökt via Migrationsverkets e-tjänst så är det Migrationsverket som fattar beslut och du kan följa ärendet genom att logga in på webbplatsen.

11. Kan jag överklaga ett beslut om avslag?

Om du har fått ett avslag på din ansökan om visum kan du överklaga beslutet till Migrationsdomstolen och beslutet ska överklagas skriftligen inom tre veckor. Närmare om hur du går tillväga för att överklaga framgår av beslutet. Har beslutet däremot fattats av en annan medlemsstat som representerar Sverige, ska beslutet överklagas till den medlemsstatens myndighet.