Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Startsida » Mallar testamenten

Mallar för testamenten (2024)

Kontakta oss om du behöver hjälp med ett skräddarsytt testamente

Att skriva ett testamente är svårt. Inte nödvändigtvis själva skrivandet av dokumentet utan snarare för att testamentet måste bli rätt. Efter din bortgång kommer du inte längre kunna förklara avsikten med din sista vilja. Då är det vikigt att testamentet är glasklart utformat.

Går det då att använda en gratis mall?

Vårt svar är ja, i vissa fall. Och om du vet vad du gör. 

Det är viktigt att de lagstadgade formkraven blir rätt så testamentet inte går att klandra. Det vore väldigt beklagligt för dina efterlevanden om de drabbas av svåra, utdragna och ibland kostsamma arvstvister. Antingen på grund av att formkraven inte uppfylls, det går att jämka/klandra testamentet, för att det är otydligt skrivet eller inte passar din familjesituation.

Nedan presenterar vi:

 1. Formkraven du ska tänka på gällande vittnen mm.
 2. Mallarna.
 3. I vilken situation du ska använda en viss mall.
 4. I vilken situation du inte ska använda en viss mall.

Lycka till och tveka inte att höra av dig om du ändå behöver hjälp med ett skräddarsytt testamente till fast pris.

Juristerna på Enkla Juridik

Vi hjälper dig med:

Fast pris vid hjälp

Behöver du hjälp? Våra jurister upprättar ditt testamente till fast pris. Ta kontakt!

OBS! Viktigt. Formkrav testamentet måste uppfylla:

 1. Du som upprättar testamentet (testatorn) ska minst vara 18 år gammal.
 2. Testamentet måste vara i skrift.
 3. Testatorn måste underteckna dokumentet. Ange ort och datum (och personnummer*).
 4. Testamentet måste bevittnas av två med dig samtidigt fysiskt närvarande personer. Testatorn och de två vittnena ska underteckna alla sidor. 
 5. Vittnena får inte vara under 15 år gamla. 
 6. Vittnena får inte vara släkt med testatorn (helst inte ingift släkt heller*).
 7. Vittnena får inte vara make eller sambo med dig.
 8. Vittnena får inte vara förmånstagare i testamentet.
 9. Vittnena får inte vara förordnad god man eller förvaltare för en förmånstagare i testamentet.
 10. Testatorn måste vid undertecknandet vara vid sina sinnens fulla bruk.
 11. Testatorn får inte stå under press från någon att upprätta testamentet.

*Detta är tekniskt sett inget formkrav utan en mycket stark rekommendation.

Övrig viktig information

Vittnena måste vara införstådda med att det är ditt testamente de bevittnar. Du behöver dock inte visa vittnena innehållet i testamentet.

Vidare är det mycket viktigt att du anger samtliga fält på ett korrekt vis (underskrift, namnförtydliganden, personnummer samt ort och datum) 

Förvaring

Förvara testamentet på en trygg plats. Det går bra att skriva ut och underteckna flera exemplar. Dessa exemplar kan du med fördel ge till en vän eller ditt/dina barn.

Enligt våra kunder levererar våra jurister trygga testamenten:

1. Mall testamente - dina barn ärver din kvarlåtenskap som enskild egendom

Denna mall är för en av de allra vanligaste typerna av testamenten. Mallarna är i PDF.

Testamentet kan användas av dig som:

 1. har barn.
 2. vill dela arvet lika mellan dina barn.
 3. vill att barnen inte ska behöva dela på sitt arv i en eventuell skilsmässa.

Du ska inte använda mallen om:

 1. du inte har barn
 2. du vill att delar av ditt arv ska gå till annan person eller organisation.
 3. du inte vill att dina barn ska dela lika på ditt kvarlåtenskap.
 4. du har andra specifika önskemål om hur ditt kvarlåtenskap ska fördelas.
 5. din familjesituation av någon anledning inte är kompatibel med mallen.
Mall testamente enskild egendom

2. Mallar testamente - dina barn ärver din kvarlåtenskap som enskild egendom + penninggåva

Denna mall liknar den första mallen och är en av de vanligaste typerna av testamenten. Liksom den första mallen gör testamentet att din kvarlåtenskap delas lika mellan dina barn, men att du utöver det ger bort en penninggåva till en person som inte är bröstarvinge.

Testamentet kan användas av dig som:

 1. har barn.
 2. vill dela arvet lika mellan dina barn, samt ge bort en specifik summa till någon annan.
 3. vill att barnen inte ska behöva dela på sitt arv i en eventuell skilsmässa.

Du ska inte använda mallen om:

 1. du inte har barn
 2. du inte vill att dina barn ska dela lika på ditt kvarlåtenskap.
 3. du har andra specifika önskemål om hur ditt kvarlåtenskap ska fördelas.
 4. din familjesituation av någon anledning inte är kompatibel med mallen.
 5. du inte vill ge bort en viss summa pengar till någon utan snarare en (del av) fastighet/bostadsrätt eller som procent av din kvarlåtenskap.
Mall testamente enskild egendom

3. Mall inbördes testamente mellan sambor - ärver varandra med full äganderätt

Denna mall är ganska vanlig bland sambor som inte har barn.

Testamentet kan användas av er som:

 1. inte har barn eller barnbarn.
 2. vill att ni sambor ska ärva varandra (och kunna fritt, helt utan förbehåll, disponera över ditt arv).

Du ska inte använda mallen om:

 1. du har barn eller barnbarn.
 2. du inte är i ett samboförhållande med någon.
 3. du har andra specifika önskemål om hur ditt kvarlåtenskap ska fördelas.
Mall testamente enskild egendom

Letar du efter fler mallar?

Vi har ovan tagit fram 7 mallar eftersom vi tycker att dessa kostnadsfria mallar går att använda utan större risk för att något blir fel (förutsatt att du använder mallen på rätt sätt och att den passar in på din familjesituation).

Vi vill inte tillhandahålla fler mallar eftersom andra mallar är för komplexa och inte bör upprättas utan hjälp från jurist. Exempel på testamenten som vi inte tycker du ska upprätta utan samråd är:

 • Testamenten och inbördes testamenten med omfattande eller mer specifika önskemål.
 • Inbördes testamenten mellan makar med barn.
 • Inbördes testamenten mellan makar utan barn.
 • Inbördes testamenten mellan sambor med barn.
 • Testamenten som på något vis avviker från mallarna på denna sida.

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp med att upprätta ett testamente? Tveka inte att höra av dig så upprättar vi ett testamente anpassat efter dina/era behov. Vi gör detta alltid till fast pris och ger dig/er ett prisförslag innan vi sätter igång. Det är helt förutsättningslöst och kostnadsfritt att kontakta oss. Ta kontakt nedan eller ring 020-89 95 96.