Klicka här för förutsättningslös kontakt!

Så skriver du ett avtal för att låna ut pengar privat

Ska du låna ut pengar privat? I så fall är det klokt att tänka igenom juridiken först. Lån mellan privatpersoner, till familj och vänner, är tyvärr en av de största grogrunderna för konflikter. Ifall du känner sig manad att låna ut pengar till dina nära och kära är det väldigt viktigt att skriva ett skuldebrev. Ett skuldebrev är ett avtal om att låna ut pengar. Genom att få ner på papper vilka villkor som ska gälla för lånet uppstår klarhet. Man förhindrar låntagaren (kallad gäldenär) från att dra sig ur, varför långivaren (kallad borgenär) kan känna sig trygg. Ifall sedan betalningssvårigheter uppstår för gäldenären kan borgenären vara mer medgörlig till att lätta på kraven.

I detta exempel ska Privatpersonen Göran Gäldenär låna pengar av privatpersonen Bertil Borgenär. Vad bör Göran och Bertil tänka på när de författar ett avtal för att låna ut pengarna privat?

1. Identiteterna bör anges

När man författar ett låneavtal är det alltid viktigt att kunna försäkra sig om vem som är gäldenär respektive borgenär. Oftast räcker det med att skriva sina namn och verifiera skuldebrevet genom underskrifter. Ännu bättre är om Göran och Bertil anger sina personnummer också. Nu kan de vara helt säkra på att identiteten vilken står inskriven i låneavtalet inte kan misstas. Att ange personnummer är extra viktigt om Göran och Bertil har vanliga efternamn, så att de inte blandas ihop med någon annan med samma vanliga namn.

2. Skriv ned beloppet som ska återbetalas

Självklart är det viktigt med att båda parter är med på den summa som har lånats ut. En möjlig grogrund för konflikt är när någon av parterna påstår att mer eller mindre pengar lånats ut än vad som faktiskt har skett. Detta kan bero på glömska eller i Göran och Bertils fall, att Göran försöker förhindra att betala tillbaka Bertils pengar genom att påstå att summan han är skyldig är mindre än vad den faktiskt är. När man får ner summan i skrift så förhindras framtida oklarheter.

3. Att ange hur och när amortering och ränta ska betalas

Eftersom Göran lånat en stor summa pengar av Bertil har han och Bertil bestämt att lånet inte ska betalas tillbaka på en och samma gång. Det är därför bra att ha en avbetalningsplan utformad, som man sedan skriver ned i skuldebrevet. Göran kan då bättre planera avbetalningen utifrån sin privatekonomi. Det viktiga att tänka på är att förfallodatum för varje avbetalning måste anges. Återigen kan konflikt uppstå om Bertil inte är tydlig med detta.

Enklare är när parterna bestämt att avbetalningen ska ske på en och samma gång – men även i detta fall är det viktigt att ange förfallodatumet. Förfallodatumet finns inte endast till för att underlätta för Göran att veta när han ska betala tillbaka pengarna, utan det har juridiska konsekvenser. Bertil får ta vid sina rättigheter att kräva Göran på betalning när förfallodatumet passerat. Efter förfallodatumet har Bertil även rätt till dröjsmålsränta.

Vad gäller räntan är det också bra att ange denna i avbetalningsplanen tillsammans med amorteringen. Självklart måste också förfallodatumet för räntebetalningen anges.

4. Ange villkoren för att ändringar ska kunna ske

Ibland kan det hända att borgenärer vill underlätta för gäldenärer att genomföra betalningen i situationer när gäldenärer hamnar i betalningssvårigheter. Om Göran blivit av med sitt arbete kan det kännas betryggande om han vet att han och Bertil kan omförhandla villkoren för att betala tillbaka lånet. Att skriva ner förhållandena för när villkoren kan omförhandlas, om parterna överhuvudtaget vill att det ska vara en möjlighet, är därför viktigt. Dock bör det uppmärksammas att Bertil som borgenär ofta har en starkare förhandlingsposition, vilket inte är så konstigt med tanke på att han är långivare.

5. Ange ort och datum

Självklart ska alla viktiga dokument dateras.

Vad mer kan vara bra att veta om skuldebrev?

Jo nämligen att ett skuldebrev är ett ensidigt avtal, till skillnad från andra sorters avtal. I ett avtalsförhållande brukar både parter ha en rättighet och en förpliktelse (eller flera), exempelvis där en erlägger betalning och den andra erlägger en tjänst. Karakteristiskt för ett skuldebrev är att endast en part är skyldig att prestera.

Ska du låna ut pengar privat?

Det är oftast en stor trygghet som privatperson att ha ett skuldebrev som utformats av jurister. Riskerna för att du inte får tillbaka pengarna minskar. Vår juridiska utvärdering är alltid kostnadsfri. Efter det upprättar vi ett låneavtal till fast pris. Tveka därför inte på att kontakta oss så hjälper vi dig med att utforma ett!