Startsida » Köp & Försäljning » Utebliven betalning

Utebliven betalning

Dina juridiska möjligheter när din kund inte betalar

Köparens mest grundläggande förpliktelse vid en affär är att betala för den vara eller tjänst som säljaren tillhandahållit. Men ibland händer det att en kund inte betalar fakturan. När betalningen uteblir helt, och köparen inte har någon ambition att betala överhuvudtaget, rör det sig om ett bedrägeri. Köparens beteende är då rent kriminellt och gärningen bör naturligtvis polisanmälas för utebliven betalning. Andra gånger kan betalningen delvis ha uteblivit på grund av att köparen känner sig missnöjd med varan eller tjänsten och därför anser sig ha rätt att inte betala fullt pris.

Oavsett skälen till en helt eller delvis utebliven betalning finns Enkla Juridik till hands, både för privatpersoner och företag. Vi kan för din räkning kontakta köparen och försöka förmå denne att betala frivilligt, alternativt att göra ett rättsligt ärende av saken genom att gå till domstol. Skicka in ditt ärende nedan för en kostnadsfri juridisk utvärdering!

Juristbyrån med enbart fasta priser

Vi hjälper dig gärna med:

  • Kostnadsfri utvärdering av det juridiska läget
  • Skicka inkassokrav
  • Polisanmäla ett bedrägeri
  • Rättsprocess
Ska jag polisanmäla en köpare för utebliven betalning?

Ja, ett sådant beteende utgör bedrägeri enligt 9 kap. 1 § brottsbalken och ska förstås komma till polis och åklagares kännedom. Det är dock bra att påminna sig om att småskaliga bedrägerier är lågt prioriterade hos polisen och att åtal i många fall inte blir av. Det kan med andra ord vara effektivare att vända sig till en privat juristbyrå och därigenom få hjälp med att driva in köpeskillingen.

Vad är det för skillnad på ett åtal och en privat skadeståndsprocess?

Ett åtal drivs av en åklagare i syfte att gärningsmannen ska få ett straff, exempelvis dagsböter eller fängelse. Om åklagaren beslutar att inte väcka åtal finns det möjlighet för offret att på egen hand väcka åtal. Ett sådant förfarande kallas för ”enskilt åtal”. I de flesta fall är dock offret mest intresserad av att bli kompenserad för den ekonomiska skada som uppstått. Han eller hon kan då välja att starta en process som enbart syftar till att få ut skadestånd. Renodlade skadeståndsprocesser är i regel, på grund av lägre beviskrav, lättare att lyckas med än enskilda åtal.

Vad kan jag göra för att kunden ska betala min faktura?

Du kan exempelvis vända dig till Enkla Juridik och berätta om situationen du hamnat i. Vi utvärderar kostnadsfritt läget och ger förslag på åtgärder.

Skicka in ditt ärende & få en kostnadsfri utvärdering

Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!

...