Startsida » Köp & Försäljning » Sen leverans

Sen leverans

Dina möjligheter och rättigheter vid sen leverans

En försenad leverans kan orsaka irritation, praktiska problem och merkostnader. I köplagen och konsumentköplagen finns bestämmelser om vilka rättigheter en köpare har när säljaren inte levererar i tid. I grund och botten är säljaren, förstås, skyldig att fullfölja leveransen och täcka upp för eventuella besvär som drabbat köparen till följd av dröjsmålet.

Om du drabbats av en försenad leverans är du varmt välkommen att höra av dig till Enkla Juridik. Skicka in ditt ärende för en kostnadsfri juridisk utvärdering av ditt fall!

Juristbyrån med enbart fasta priser

Vi hjälper dig gärna med:

  • Kostnadsfri utvärdering av det juridiska läget
  • Framställa krav på skadestånd/hävning
  • Förlikningsförhandlingar med motpart
  • Rättsprocess mot säljaren
Kan jag häva avtalet och kräva skadestånd vid sen leverans?

Under förutsättning att förseningen faktiska problem (det vill säga inte bara irritation över det slarviga beteendet) har du i normalfallet rätt att häva avtalet. Om du drabbats av extra kostnader till följd av att leveransen inte skett i tid har du dessutom rätt till skadestånd (exempelvis om du varit tvungen att hyra skidor på grund av att de du beställt inte kommit fram på utsatt datum).

Hur gör jag om säljaren inte går med på mina krav?

I en situation där du exempelvis vill häva avtalet och få skadestånd, och säljaren motsätter sig detta, behöver privata rättsliga åtgärder vidtas. Enkla Juridik kan hjälpa dig med att skriva kravbrev till säljaren, bedriva förlikningsförhandlingar eller, om diplomatin inte leder någonstans, företräda dig i domstol.

Skicka in ditt ärende & få en kostnadsfri utvärdering

Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!

...