Köpeavtal

Vi hjälper dig med ditt köpekontrakt till fast pris

När större summor står på spel kan det dock vara klokt att reglera villkoren för affären i ett köpeavtal som undertecknas av båda parter. Det kan både vara företag eller privatpersoner. Typexempel på situationer då ett skriftligt köpekontrakt är att föredra är vid försäljning av bilar, båtar, designmöbler och andra dyra begagnade produkter. I köpeavtalet kan parterna exempelvis komma överens om en avbetalningsplan, vad som gäller vid ett eventuellt fel, vilken typ av kompensation som kan bli aktuell och hur lång tid köparen har på sig att reklamera.

Enkla Juridik upprättar ett skräddarsytt köpeavtal för köp och försäljning gällande alla typer av lös egendom. Vi gör en kostnadsfri juridisk bedömning och erbjuder sedan ett fast pris för vårt arbete. Vi hjälper både företag och privatpersoner utforma köpeavtal. Om köpet/försäljningen mot förmodan skulle utmynna i en tvist hjälper vi naturligtvis till att lösa situationen.

Juristbyrån med enbart fasta priser

Vi hjälper dig gärna med:

  • Kostnadsfri utvärdering av det juridiska läget
  • Skräddarsytt köpeavtal till fast pris
  • Köpeavtal för företag eller privatpersoner
Varför är det bra att upprätta ett köpeavtal?

Köplagen är en så kallad dispositiv lag, vilket innebär att köpare och säljare själva kan bestämma vilka villkor som ska gälla i den aktuella affären. Genom ett köpeavtal kan därmed köplagen frångås, om säljaren och köparen så önskar. Ett köpekontrakt bidrar också till ökad tydlighet om respektive parts rättigheter och skyldigheter. Dessutom är köpeavtalet ett utmärkt bevis om en tvist skulle uppstå.

Vilken lag gäller när privatpersoner köper och säljer saker till varandra?

Köplagen är tillämplig på köp och försäljning av lös egendom. Lagen gäller mellan privatpersoner och då företag handlar med varandra. När en privatperson köper något av ett företag gäller istället konsumentköplagen, som innehåller ett förstärkt skydd för köparen/konsumenten.

Vad gör jag om det trots köpeavtalet uppstår en tvist?

Det går aldrig att helt och hållet gardera sig mot en tvist. I ett läge där det, trots att det finns ett tydligt köpekontrakt, uppstår en tvist hjälper Enkla Juridik gärna till med att lösa situationen. Om du vill kan vi erbjuda ett fast paketpris på upprättande av köpeavtal och efterföljande tvisterådgivning, som förhoppningsvis aldrig behöver utnyttjas. Därigenom kan du känna dig trygg i att ha juridisk uppbackning från start till mål i din affär.

Vill du få hjälp med köpeavtal? Ta kontakt.

Inga krav eller förbindelser. Betalning sker efter att avtalet är klart.

...