Köp & Försäljning

Juridisk rådgivning vid köp & försäljning

✓ Kostnadsfri juridisk utvärdering ✓ Alltid fasta priser

Juridik för köp och försäljning

Årligen genomförs hundratals miljoner transaktioner i Sverige. De flesta affärer gör både köpare och säljare på gott humör men det säger sig självt att konflikter emellanåt uppstår.

Vanliga scenarion är att köpare är missnöjda med hur den köpta varan eller tjänsten fungerar och kräver någon form av ekonomisk kompensation av säljaren, alternativt att avtalet ska hävas. Ibland händer det att leveransen av en vara eller tjänst blivit kraftigt försenad – eller i värsta fall uteblivit helt. Säljare kan bli lurade på betalningen och behöva rättslig support för att driva in det överenskomna priset.

Vi hjälper till vid både stora och små belopp

När tvisten rör ett förhållandevis blygsamt belopp kan kostnaden för juridisk rådgivning te sig avskräckande. Många avstår därför från att ställa krav, trots att chanserna att få rätt är goda. Enkla Juridik undanröjer detta problem och orosmoment genom att bara ta betalt i form av provision eller fast pris.

Kostnadsfri utvärdering av ditt ärende

Via länkarna hittar du mer information om i vilka situationer du kan ha användning av våra tjänster. Varmt välkommen med ditt ärende för en kostnadsfri juridisk utvärdering. Vi återkommer alltid inom en arbetsdag. Om du sedan vill ha vår hjälp tar vi bara fast pris.

Köp & Försäljning

Våra kunder rekommenderar oss

Skicka in ditt ärende & få en kostnadsfri utvärdering

Inga krav eller förbindelser. Vi återkommer inom en arbetsdag!​

...